Návšteva divadelného predstavenia v Spišskej Sobote

Dňa 15.mája študenti druhého a tretieho ročníka navštívili spolu so svojimi pedagógmi divadelné predstavenie v Spišskej Sobote. Herci známeho divadelného súboru Divadlo Commedia z Popraduuviedli predstavenie Neprebudený, ktoré je divadelnou adaptáciou rovnomennej poviedky slovenského autora z obdobia realizmu Martina Kukučína. Účinkujúci nám zahrali hodnotné predstavenie, v ktorom sa zaskveli najmä postavy Ondrášaa jeho totky, ktorá sa o neho s láskou, ale predovšetkým s veľkým pochopením jeho duševného stavu starala. Bolo to zaujímavé a emočne silné predstavenie, ktoré nezaostávalo ani svojím scénografickým ponímaním za výkonmi protagonistov.

Mgr. Eva Sroková