Výstava 25. (K)ROKOV

Kroky, stopy, činy… skutky, zážitky, priateľstvá, okamihy, neľahké rozhodnutia… umelecké napredovanie, tvorivosť, príbehy mladých umelcov, odborné vedenie pedagógov, výstavy… vôňa ateliérov, radosť z tvorby… umenie a remeslo, ktoré nadchýňa…umenie nadčasové, ale aj plné tradícií….

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku je progresívnou školou, ktorá zohľadňuje potreby trhu a prispôsobuje svoju edukačnú činnosť, aby jej odbory kráčali paralelne s dobou a spĺňali jej moderné požiadavky. Svojim študentom pomáha rásť v poznaní a rozvíjať ich talent tak, aby sa z nich stali úspešní kreatívni ľudia, ktorí budú prínosom pre spoločnosť.

TENTO ŠKOLSKÝ ROK ŠKOLA OSLAVUJE SVOJE KRÁSNE JUBILEUM 25 ROKOV. ČAS KEDY TREBA BILANCOVAŤ, OBZRIEŤ SA, ALE AJ PLÁNOVAŤ, ČI NEBÁŤ SA SNÍVAŤ ALEBO MENIŤ. NAJKRAJŠÍM A NAJSILNEJŠÍM GESTOM, KTORÉ MÔŽEME K ÚCTE NAŠEJ ALMA MATER PRISPIEŤ JE, PONÚKNUŤ JEJ PRIATEĽOM, RECIPIENTOM UKÁŽKU TOHO, ČO ŠIKOVNÉ RUKY A UM TVORIVÝCH ŠTUDENTOV PRINIESLI V PRIEREZE ČASU.

Samotný výber a rozvrhnutie diel Výstavy 25 (K)ROKOV je zrkadlom a prierezom tvorby umeleckého usporiadania jednotlivých odborov, ktoré na škole boli alebo v súčasnosti sú. Koncentrácia remeselnej priestorovej tvorby, úžitkových predmetov, klasických či experimentálnych techník maľovania, kostýmovej tvorby, fotografie, keramiky, multimédií, či moderného podhľadu na dizajn a grafiku do jednej expozície prináša komplexný pohľad na život školy, ktorá oslavuje svoj najkrajší vek.
 
Nech motto UMENÍM MENÍME SVET je pre všetkých, ktorí túto školu tvoria, boli alebo sú jej súčasťou synonymom hodnôt a jedinečnosti, ktorú naša škola má. Všetko najlepšie a veľa úspešných (K)ROKOV.
 
📌Výstavná sieň
Hlavné námestie č.64
060 01 Kežmarok
 
📌V čase od:
PO-PIA: 9:00 – 17:00 hod.
SOB: 9:00 – 13:00 hod.
 
📌Výstava sprístupnená pre verejnosť od 17.5. – 3.6. 2023