25 (K) ROKOV ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU – oslava výročia školy

Pokojne si v úvode môžeme položiť otázku. Kam kráča kežmarská ŠUP-ka? Ak ste zmätení, tak objasním, že stále hovoríme o pôvodne Združenej strednej umeleckej škole (1997), Strednej umeleckej škole (2009), ktorá sa dnes volá Škola umeleckého priemyslu. V každom prípade, kráčame vpred, náš smer je jasný- budúcnosť.
 
V živote človeka je 25 rokov asi tretina jeho bytia, v existencii školy je to mladosť, v kontexte histórie zanedbateľný fakt. Vzhľadom na to, že ŠUP-ka ovplyvňuje, zasahuje a formuje umelecké prostredie výchovno- vzdelávacím procesom už 25 rokov, zanecháva trvalú stopu vo všetkých stránkach života mesta Kežmarok, študentiek a študentov, absolventiek, absolventov, učiteliek, učiteľov, terajších aj bývalých. Každý deň vo výtvarných prácach, dielach, produktoch, propagácii, účasťou na kultúrnom živote mesta a spolupodieľaní sa na celospoločensky významných zákazkách ako reštaurovanie artefaktov, historických nábytkov, tvorbou nástenných malieb, závesných obrazov, rezieb, sôch, fotografií, poctivo ručne, ale aj s využitím najmodernejších výdobytkov počítačovej techniky…
 
Program 25. výročia školy bol realizovaný formou zážitkovej prehliadky ateliérov, krátkych príbehov, ktoré boli odprezentované veľmi netradične – audiovizuálnou & divadelnou výpravnou prehliadkou školy.
 
V skupinách bola možnosť vidieť 5 scén, ktoré ponúkali príbehy školy a jednotlivých študijných odborov.
Celé podujatie moderoval kolega Mgr. art, Lukáš Marhefka. Hostesky s maľovanými rôznofarebnými paletami si viedli hostí, ktorí si vylosovali farbu paletky.
 
Reštaurátorský ateliér, kde začala vznikať naša škola. V ďalšom ateliéri mali hostia možnosť vidieť odbor propagačné výtvarníctvo formou odprezentovania praktickej časti maturitnej skúšky a spomienku na kolegu Stana Kovalčíka.
 
Návštevníci si pozreli videoportrét našej úspešnej absolventky, garanta odboru grafický dizajn a výstavu bannerov maturitných prác.
 
Súčasnosť a budúcnosť školy vo virtuálnou priestore bol odprezentovaný odbor grafický a priestorový dizajn.
 
Zážitková prehliadka školy bola ukončená vo fotografickom ateliéri, kde sme si zaspomínali na bývalých kolegov a vypočuli priania škole.
 
 
Text:
Ing. Marta Perignáthová
Mgr. Miroslava Kovalčíková
 
Foto:
Sarah Vnenčáková _3.A