Prípravný výtvarný kurz na talentové skúšky

Záujemcom o štúdium na našej škole ponúkame prípravný výtvarný kurz pred talentovými skúškami na školský rok 2024/25. Počas kurzu sa budú záujemcom venovať pedagógovia našej školy v rámci práce na kresbe zátišia, maľbe a konzultácií k domácim prácam.

Prihlášku s uvedením zvoleného termínu je potrebné doručiť do školy minimálne 5 dní pred konaním kurzu alebo elektronicky na email: zastupca@skola.supkk.sk alebo na adresu školy: Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok (označiť: Prípravný kurz)

Prihlášku na kurz nájdete na webovom sídle školy https://supkk.sk/ v časti uchádzači.