FAŠIANGOVÉ VYUČOVANIE V MASKÁCH

V posledný fašiangový deň sa na pôde Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku uskutočnila obľúbená akcia s názvom: Fašiangové vyučovanie v maskách. Súčasťou bola aj súťaž o najlepšiu individuálnu masku ale  aj súťaž kolektívov  o najlepšie oblečenú triedu v maskách.