VÝSTAVA ĽUBO SRTRACHO – GALÉRIU UMELCOV SPIŠA

Naši žiaci navštívili Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Samotným autorom komentovaná prehliadka výstavy fotografa ĽUBA STRACHA  zanechala silné zážitky a rozšírila poznanie o umelcovi.

Výstava reflektuje duchovnú podstatu Stachovej tvorby a jeho záujem o zobrazenie sakrálnych tém vo vybraných cykloch, v ktorých dominuje metafora i časozber, ako i duchovné a umelecké bohatstvo viery. 

Výstava je uvedená v rámci Roku sakrálneho umenia a k 70. jubileu autora. (GUŠ)