Stanovisko ŠUP k medializovaným kauzám

Vedenie ŠUP Vám oznamuje, že medializované kauzy sa  týkajú  výšky nájomného a nie budúcej existencie školy.

Škola je v dobrej výchovnovzdelávacej kondícii. Proces vzdelávania prebieha bez problémov, žiaci dosahujú dobré výsledky, čo môžete vidieť na webovej stránke školy.

Celú problematiku  rieši Prešovský samosprávny kraj.

 

Ing. Marta Perignáthová                                                                                       

     riaditeľka školy