Umenie je najťažšie, ale najkrajšie poslanie

Výnimočná myšlienka z výnimočného stretnutia našich žiakov a umelcov- sochára Juraja Čuteka a jeho syna, Maximiliána Čuteka, ktoré zorganizovala p. učiteľka Hončárová. Svojim pútavým rozprávaním zaujali študentov odboru KRD, i žiakov druhého ročníka našej školy a podnietili ich v umeleckom snažení.

Sochárska tvorba Juraja Čuteka(1957) je založená na básnickom pohľade s istou dávkou nostalgie, humorného nadhľadu a štipkou irónie, aj keď hlavným inšpiratívnym zdrojom mu je technika a civilizácia z prelomu a začiatku 20. storočia, predovšetkým priekopnícka doba automobilizmu, letectva a aviatiky, vlakovej dopravy, sveta pretekov a technických rekordov, ale i literatúry, hudby, divadla a cirkusu, časy rakúsko-uhorského mocnárstva a iné. Je obha­jobou ľudskej dôstojnosti, tvorivosti, dômyslu, vynaliezavosti, bádateľského ducha a tvorivej i ľudskej odvahy.

Max Čutek(1984) žije životom moderného človeka, ktorému život ponúka množstvo príležitostí a on si vyberá, ktorú využije. Nejaký čas pobudol v Írsku, spolupracuje na reštaurátorských projektoch, kde využíva zručnosti, ktoré si osvojil v rodinnom sochárskom ateliéri, hľadá sa, maľuje, tvorí sochy alebo iné diela skôr pre radosť, než ako životný program, má rád voľnosť a užíva si slobodu v pravom zmysle tohto slova.

Umelci si taktiež s veľkým záujmom prehliadli oddelenie Konzervátorstva a reštaurátorstva drevorezieb a mali zároveň možnosť vidieť našich študentov tretieho a štvrtého ročníka KRD pri ich práci.