KRAJSKÉ KOLO: hodnotenie súťaže Moje (ne)istoty 2024

22.3. sa uskutočnilo hodnotenie krajského kola výtvarnej a fotografickej súťaže Moje (ne)istoty 2024.

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 153 prác z 25 škôl. Práce hodnotila nezávislá komisia, ktorej členovia nie sú zamestnancami organizátora súťaže. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou.

Odbornú porotou tvorilo šesť členov, aktívne pôsobiacich v sfére umeleckej tvorby:

dizajnérka: Mgr. art. Mária Bujňáková, ArtD.

výtvarníčka: Mgr. Milada Kotorová

maliarka: akad. mal. Eva Končeková

výtvarník a textár: Vlado Krausz

fotograf: Mgr. Marek Hajkovský

fotograf: Martin Krystýnek

Súťaž sa koná pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyne Európskeho parlamentu.

ĎAKUJEME všetkým školám, pedagógom a žiakom, ktorí sa zapojili do našej súťaže a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Autorom ocenených prác BLAHOŽELÁME.

-viac INFO v sekcii: MOJE (NE)ISTOTY 2024