Ambasádorská škola Európskeho parlamentu je vzdelávací program, ktorý realizuje kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea. Program je zameraný na žiakov stredných škôl.

Ciele programu:

         –  šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii                                                       prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí;

         – spoznať úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese;

         – podporiť mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti svojho konania a                                                  chápať význam účasti na európskych voľbách. 

senior ambasádor programu: Mgr. Miroslava Kovalčíková

junior ambasádori: Sabína Čilliková, Tereza Rebecca Brodzianska, Saskia Oláhová, Alexandra Maláková, Anton Krafčík