Získali sme ocenenia – Petrohrad očami detí

Získali sme ocenenia –Tešíme sa a víťazom blahoželáme👍😊👏Guubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár a primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasujú výtvarnú súťaž Petrohrad očami detí.Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na mesto celosvetového významu, druhé najvýznamnejšie po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké […]

Svet financií

V pondelok 7. októbra sme sa my žiaci 4.A triedy zúčastnili Workshopu zameraného na svet financií. Cely deň spočíval v tom že sme hrali hru s názvom Finančná sloboda, ktorou nás sprevádzala lektorka z OVB. Celá aktivita prebiehala veľmi hravou a zábavnou formou.Myslíme si, že sme za tento deň nazbierali veľa nových poznatkov, ako investovať […]

Okresné kolo v cezpoľnom behu

Úspechy našich žiakov na okresnom kole v cezpoľnom behuNaši športovci reprezentovali školu v cezpoľnom behu v dvoch družstvách a to v zložení:Družstvo dievčat: Viktória Jefanovová – 4.AErika Bialončíková -3.BTatiana Lorencovičová – 1.BDružstvo chlapcov: Filip Mlynarčík – 3.BRichard Sedlák – 2.BŠtefan Budzák – 1.AV silnej konkurencií sa družstvo dievčat umiestnilo na krásnom druhom mieste. Gratulujeme a […]

Úspech v medzinárodnej výtvarnej a fotografickej súťaži.

V týchto posledných septembrových dňoch sme obdržali zásielku, ktorá nám spravila hneď trojnásobnú radosť. Traja naši žiaci získali ocenenia v medzinárodnej výtvarnej a fotografickej súťaži Bohúňova paleta: Viktória Adamjaková sa umiestnila v kategórii fotografia v bronzovom pásme;Anastázia Halčinová sa umiestnila tiež v kategórii fotografia v zlatom pásme;Tímea Mitrová sa umiestnila v kategórii výtvarné dielo v […]