Členovia Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok:

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Ing. Denisa Mačáková

Mgr. Zlatica Svitanová

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Bc. Simona Vyrosteková Luxová

 

Zástupcovia rodičov:

Petra Šimonová

Helena Kredatusová

Katarína Točeková

 

Zástupcovia zriaďovateľa:

 

 

Zástupca žiakov:

Benjamín Ňukovič

 

Dokumenty:

štatút RŠ: Štatút rady školy

zápisnice zo zasadnutí: Zápisnica 10_2019