Členovia Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok:

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Martina Kavaschová

Ing. Denisa Mačáková – predseda

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Terézia Pirožeková

 

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Zuzana Jurská

Helena Kredatusová

Katarína Točeková

 

Zástupcovia zriaďovateľa:

Ing. Vladimír Grešš

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

Pavel Hudáček

Mgr. Ján Neupauer

 

Zástupca žiakov:

Klára Jurská

 

Dokumenty:

štatút RŠ: Štatút rady školy

zápisnice zo zasadnutí: Zápisnica 10_2019