SÚŤAŽE  2021/2022

úspechy našich žiakov 

 

Anjel VIANOC

Celoslovenská výtvarná súťaž

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do obľúbenej predvianočnej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Súťaž vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade a je určená pre všetky typy škôl.
Vyhodnotenie súťaže nás veľmi milo potešilo. V kategórii stredných škôl sme získali nasledujúce ocenenia:

 

1. miesto: STRETNUTIE (fotografia)

autor: Adriana Hovancová, Juraj Illenčík, Rebecca Jurčová, Matúš Anton Kakara, Lenka Krafčíková, Veronika Mária Lačná, Michaela Laššáková, Marek Mišalko, Daniela Mruková, Anastasiia Pyvovar, Martina Reľovská, Kristína Šorfelová, Lea Šošová

pedagóg: Mgr. Jaroslav Sarna

 
2. miesto za kolekcie prác:  ANJELSKÍ RADCOVIA (kombinovaná technika)

autor: Eva Franková, Monika Budzáková, Adrián Halčin, Lesia Kovalická, Patrik Danilo, Ján Galanty

pedagóg: PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková

 
Čestné uznania za kolektívne práce: 
AJ ĽUDSKÉ RUKY DOKÁŽU CHRÁNIŤ
(kombinovaná technika)

autor: Lenka Batkeová, Sára Dziaková, Jakub Gancarčík, Carmen Kredatusová, Kristína Pachová, Lara Sopková, Žaneta Vicianová

pedagóg: Mgr. Katarína Nebusová

 

Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu.

 

 

 

 

KLÍMAedu festival

Naša už bývalá žiačka Klára Jurská získala ocenenie – 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže „KLÍMAedu festival“ za fotografiu s názvom: „Čo robíme naopak?“, ktorú vytvorila v minulom školskom roku ako žiačka IV. ročníka odboru propagačné výtvarníctvo. Teší nás, že rovnako ako my – starší, vnímajú aj žiaci problematiku zmeny klímy, ktorá sa týka každého z nás. Porota nepoznala autorov a pre korektné výsledky, mali všetky diela udelený unikátny kód. Fotografia vznikla v triede p. uč. Milady Kotorovej.

Blahoželáme.

EUROREGIÓN ,,TATRY“

Kategória: stredné školy

Práca žiačky Andrey Lorenčíkovej sa umiestnila na 1. mieste.

Práca žiaka Ivana Kollároviča sa umiestnila na 2. mieste.

Šimon Hmeľár získal pamätný list. 

 
 

 

RÍŠA FANTÁZIE 2021 / ROČNÍK: IX.

V týchto dňoch sme obdržali 2 radostné správy – dvaja naši žiaci dosiahli ocenenie na medzinárodnej súťaži – Ríša fantázie- Dračie kráľovstvo, ktorú vyhlásilo SZUŠ Lučenec. V kategórii nad 16 rokov zaujal porotu svojim talentom Denis Gabčo – žiak II.A odboru propagačné výtvarníctvo – získal svojou prácou 3. miesto. Prácu realizoval na formáte A3 technikou kresba ceruzou, ktorá je Denisovi blízka, a to pod vedením PaedDr. Jarmily Dobešovej- Serbinčíkovej. 
Ďalšie ocenenie získala Rebecca Ivančíková – 1. miesto s prácou Trenčiansky drak, kde využila originálny trenčiansky ornament. Rebeka je vo IV. ročníku tiež v odbore propagačné výtvarníctvo a prácu realizovala v triede p.uč. Kotorovej.
Do súťaže bolo zapojených 10 krajín (spolu so Slovenskom), 106 škôl a 1775 prác. 
Oceneným blahoželáme  a prajeme veľa chuti do ďalšej tvorby.
 

IV. KATEGÓRIA 14 – 16 rokov

3. miesto: Denis Gabčo – ŠUP Kežmarok

V. KATEGÓRIA NAD 16 rokov

1. miesto: Rebecca Ivančíková – ŠUP Kežmarok

Denis Gabčo 2.A

V rámci súťaže Ríša fantázie- Dračie kráľovstvo, ktorú vyhlasovalo SZUŠ Lučenec sa nám podarilo uspieť a získať 3. miesto v kategórii IV, kde zaujal svojim talentom Denis Gabčo, z odboru propagačné výtvarníctvo, v súčasnosti navštevujúci 2.A triedu. Svoju prácu realizoval na formáte A3 technikou kresba ceruzou v rámci predmetu Výtvarná príprava pod vedením PaedDr. Jarmily Dobešovej- Serbinčíkovej. Táto technika je Denisovi veľmi blízka viacero prác realizuje v tejto kresebnej technike a tentokrát dosiahol tento pekný úspech práve vďaka nej . Blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalšej tvorby.

 

SÚŤAŽE  2020/2021

úspechy našich žiakov

 

CINEAMA 2021

Naši žiaci sa zúčastnili amatérskej filmovej súťaže Cineama 2021 v regionálnom kole, ktoré j pod záštitou PSK a divadla Jonáša Záborského. Máme veľkú radosť z ich umiestnení v kategóriach animácia, hraný film, dokumentárny film a minútový film. Gratulujeme 

 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO

XXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu pod záštitou primátora mesta Námestova Milana Hubíka.

Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti. Gorazdovo výtvarné Námestovo je zároveň jedným z podujatí každoročných osláv, ktoré sa konajú v rámci Svätogorazdovských dní po celom Slovensku.

Ocenení žiaci:

Terézia Rebecca Brodzianska – 1. miesto v IV. kategórií

Saskia Oláhová – čestné uznanie   

ANJEL VIANOC

Tatranská galéria v Poprade vyhlasuje tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž ANJEL VIANOC 2020 pre materské, základné, špeciálne, základné umelecké a stredné školy, na ktorej môžete prezentovať talent a výtvarnú zručnosť Vašich žiakov a študentov.

úťažné práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou v počte max. 10 ks za školu. Všetky práce posielajte poriadne označené a účasť na súťaži potvrďte mailom (pedagog@tatragaleria.sk).

Prostredníctvom elektronickej prihlášky, spolu s potrebnými údajmi (meno, priezvisko, vek, škola, názov práce, technika) najneskôr do 13. novembra 2020.

Neoznačené práce a práce bez elektronického zoznamu prác a potvrdenia účasti nebudú do súťaže zaradené. Súťažné práce na náklady galérie nevraciame.

Po skončení výstavy budú práce do 31. marca 2021 k dispozícii na vyzdvihnutie.

Termín vernisáže výstavy a slávnostného vyhlásenia víťazov bude 4. decembra 2020 o 14.00 v Art klube Tatranskej galérie.

.

 

BOHÚŇOVA PALETA

Aj tohto roku nám medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta priniesla úspechy.

Žiačka Alica Leibitzerová získala v kategórii fotografia strieborné pásmo; Viktória Gavláková získala v kategórii kombinovaná technika tiež strieborné pásmo; Pavla Bendíková získala v kategórii kresba bronzové pásmo a Kristína Simkaničová získala v tej istej kategórii – kresba – čestné uznanie. Autorky sú žiačky VI. Ročníka a pracovali pod vedením Milady Kotorovej.

V bronzovom pásme v kategórii kombinovaná technika sa tiež umiestnila Katarína Mazureková – žiačka III. ročníka – pracovala pod vedením Lenky Hončarovej. Žiačka Mária Svitanová pod vedením Mgr. Matúša Matavu bola ocenená v bronzovom pásme v kategórii fotografia.

 

 
 
 

Tešíme sa z úspechov našich študentov.

Blahoželáme a prajeme im veľa tvorivej energie a kreatívnych nápadov.

 

Súťaž je podporovaná Ministerstvom školstva a organizovala ju ZUŠ v Dolnom Kubíne ako XXIII. ročník. Výhercom želáme mnoho ďalších úspechov!

 

MALÉ GRAFICKÉ FORMY VRÚTKY 2020

(MGF) je celoslovenská verejná
neanonymná súťažná prehliadka žiakov základných umeleckých škôl a stredných škôl s výtvarným
zameraním v tvorbe malých grafických foriem. Riadi sa štatútom MGF, ktorý sa aktualizuje
v každom ročníku prehliadky

 

 

Vyučujúci pedagóg: Mgr. Art. Jozef Česla

 

 

 

 

 

 

 

.

 

SÚŤAŽE  2019/2020

úspechy našich žiakov

 

ANJEL VIANOC 2019

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do obľúbenej predvianočnej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Súťaž už tradične vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade a je určená pre všetky typy škôl.

Vyhodnotenie súťaže nás veľmi milo potešilo. V kategórii stredných škôl získala práca našich žiakov nádherné 1. miesto. Na práci s názvom „Hraví anjeli“ sa podieľali žiaci 1.B triedy, konkrétne Hricová Timea, Artimová Karolína, Vrábeľ Vratko, Lorencovičová Tatiana, Maškulková Tamara, Žigová Zuzana a Pavličko Peter. Žiaci pracovali pod vedením pána uč. Mgr. Ľudovíta Timka.

Odbornou porotou boli ocenené aj ďalšie odoslané práce našich žiakov.

Cenu za kolektívnu prácu získali žiaci Sára Dziaková, Rebecca Ivančíková a Alexandra Maláková za prácu s názvom „Dochvílny Anjel-Časko“. Žiačky pracovali pod vedením pani uč. Mgr. Hončárovej. Rovnaké ocenenie získala aj práca skupiny žiačok 1. A triedy, ktorá pracovala pod dohľadom p. zástupcu Mgr. J. Sarnu. Na práci s názvom „Listy z neba“ pracovali Annamária Lörincová, Natália Nagyová, Kristína Pachová, Lara Sopková, Laura Svocáková, Katarína Točeková, Johana Vašková, Emília Žrobeková,

Všetkým blahoželáme k úspechu.

 

NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA KEŽMARKU

Pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv bola mestom vyhlásená fotografická súťaž o najkrajšiu fotografiu z Kežmarku. Dňa 19. septembra 2019 prebehlo vyhodnotenie súťaže a nás veľmi teší, že na prvých miestach sa umiestnili žiaci našej školy, ktorí pracovali pod vedením pána učiteľa Mgr. Matúša Matavu. Na základe hodnotenia verejnosti získala 1. miesto Erika Bialončíková za fotografiu s názvom „Znovuzrodenie“ a Patrik Trnka 2. miesto za fotografiu s názvom „Oko času“. Na základe hodnotenia odbornou porotou získala 1. miesto Ivana Holbusová za fotografiu s názvom Červený detail a Patrik Trnka 3. miesto za prácu s názvom „Vlk“ pod odborným vedením vyučujúceho Mgr. Petra Cintulu. Oceneným žiakom blahoželáme!

Úspech žiakov sa spomína aj v Podtatranských novinách.

Erika Bialončíková – „Znovuzrodenie“, 1. miesto

Patrik Trnka – „Oko času“, 2. miesto

Ivana Holbusová – „Červený detail“, 1. miesto

Patrik Trnka – „Vlk“, 3. miesto

Úspech našich žiakov na okresnom kole v cezpoľnom behu

Naši športovci reprezentovali školu v cezpoľnom behu v dvoch družstvách a to v zložení:

Družstvo dievčat: Viktória Jefanovová – 4.A, Erika Bialončíková – 3.B, Tatiana Lorencovičová – 1.B

Družstvo chlapcov: Filip Mlynarčík – 3.B, Richard Sedlák – 2.B, Štefan Budzák – 1.A

V silnej konkurencií sa družstvo dievčat umiestnilo na krásnom druhom mieste. Gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu

 
 

Bohuňova paleta

V posledných septembrových dňoch sme obdržali zásielku, ktorá nám spravila hneď trojnásobnú radosť.

Tri naše žiačky získali ocenenia v medzinárodnej výtvarnej a fotografickej súťaži Bohúňova paleta:

Viktória Adamjaková sa umiestnila v kategórii fotografia v bronzovom pásme;
Anastázia Halčinová sa umiestnila tiež v kategórii fotografia v zlatom pásme;
Tímea Mitrová sa umiestnila v kategórii výtvarné dielo v striebornom pásme.

Súťažné práce boli vytvorené v školskom roku 2018/2019, pod vedením p. uč. Mgr. Milady Kotorovej.

Petrohrad očami detí

Guubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár a primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlásili 3. ročník výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí.
Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na mesto celosvetového významu, druhé najvýznamnejšie po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, dopravný uzol ležiaci na severozápade Ruska, administratívne centrum.

Aj naši žiaci sa popasovali s touto výtvarnou výzvou a dosiahli úspech čo nás veľmi teší. Blahoželáme

 
 

Úspech na medzinárodnej súťaži v Litve

„Moja výtvarná práca, ktorá bola vytvorená technikou monotypie, vznikla úplne spontánne. Počas práce som nemyslela na výsledok, bavil ma samotný proces. Dokonca som sa v priebehu práce aj nasmiala. Každý pokus vyšiel úplne inak a ja som bola nadšená z výsledkov. Jednu prácu napokon p. uč. Kotorová vybrala a poslala na medzinárodnú súťaž grafických miniatúr v Litve. Bolo pre mňa veľkým prekvapením, keď mi prišlo ocenenie.“ 

Kristína Mydliarová, ocenená študentka