TALENTOVKY V OBRAZOCH
4.5. 2022  prebiehalo overovanie talentu uchádzačov o štúdium na našej škole. V prvom kole prvého termínu sa zúčastnilo viac ako 80 záujemcov, ktorí počas dopoludnia testovali svoj talent a výtvarné schopnosti. Po úvodnej prezentácii a odovzdaní domácich prác na hodnotenie nasledovala skúška priestorového a farebného cítenia.
 

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok zverejňuje zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania (dostupné 18. mája 2022):

študijný odbor:

propagačné výtvarníctvo  8641 M propagačné výtvarníctvo

fotografický dizajn 8606 M fotografický dizajn

grafický a priestorový dizajn 8603 M grafický a priestorový dizajn

grafický dizajn 8604 M grafický dizajn

konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 8651 M01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb