TALENTOVKY V OBRAZOCH
4.5. 2022  prebiehalo overovanie talentu uchádzačov o štúdium na našej škole. V prvom kole prvého termínu sa zúčastnilo viac ako 80 záujemcov, ktorí počas dopoludnia testovali svoj talent a výtvarné schopnosti. Po úvodnej prezentácii a odovzdaní domácich prác na hodnotenie nasledovala skúška priestorového a farebného cítenia.