Talentové skúška 2021

Žiaci deviatych ročníkov vchádzali do budovy školy od samého rána. Pocit zodpovednosti, batoh plný výtvarných pomôcok, portfólio domácej tvorby v obale a prvá veľká životná skúška … tak aj o tom bolo prvé a druhé kolo talentovej skúšky na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku…