Pomoc deťom

Na základe príkazu Prezídia Policajného zboru v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na základných a stredných školách Vám zverejňujeme kontaktné údaje  Obvodného oddelenia PZ Kežmarok, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok, v územnej časti ktorého je Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok situovaná.

Obvodné oddelenie PZ Kežmarok, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok

Tel. 0524523333

Fax: 0961804044

E-mail: opp.kk@minv.sk, michal.grecko@minv.sk, chranimedeti@minv.sk