Vzdelávacia aktivita Audiovizuálna tvorba je realizovaná v troch skupinách (I., II., III.)

Mgr. Art. Zuzana Kolozejová, Mgr. Katarína Nebusová, Mgr. Jaroslav Sarna

 

Záverečná správa:

Audiovizuálna tvorba_NEB, MAR, SAR

Zdôvodnenie aktivity: kľúčové kompetencie sú také spôsobilosti a zručnosti, ktoré jednotlivcovi umožňujú úspešne sa začleniť do sociálneho a pracovného života. Medzi najaktuálnejšie kompetencie ktorými disponujú študenti patria digitálne kompetencie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou IKT zručností a predpokladov. Je dôležité tieto danosti správne používať, rozvíjať a prepájať s inými predispozíciami ako sú napríklad komunikačné kompetencie v úzkom prepojení s jazykovou gramotnosťou a využívanie komunikačného kanála v správnych intenciách. Škola, ktorej prvoradou úlohou je pripraviť žiakov na život v súčasnej spoločnosti, musí inovovať spôsob prístupu s cieľom zvyšovania efektívnosti výchovno vzdelávacieho procesu smerom k súčasnej praxi a požiadavkám trhu práce. Potreba propagácie a oslovenia vybraných vrstiev, komunikácia s trhom, produkovanie a vysielanie informácií na rôznych platformách ale aj príliv spätnej väzby ako aj nízka úroveň využitia inovatívnych informačných technológií, preto
pokladáme za nevyhnutné rozvíjať IKT znalosti žiakov v oblasti audiovizuálnej tvorby.

Cieľ: tvorba audiovizuálnych produktov a rozvoj IKT zručností prostredníctvom inovatívnych informačných technológií (video, klip, reportáž), poskytnutie prepojenia a plynulej aplikácie interdisciplinárnych odvetví a rozvoj kompetencií žiakov so zreteľom na IKT zručnosti, zvýšenie záujmu a vnútornej motivácie žiakov novými alternatívami, ktoré otvoria príležitosti jednoduchšej adaptácie na trh práce a poskytnutie možností realizácie na úrovni trhového dopitú v oblasti médií a rozvoja IKT zručností a príprava žiakov na túto činnosť so zameraním na technický – vizuálny charakter, ale aj odborný obsahový charakter a teoretická príprava v rámci dramaturgie, plánovania, scenáristicky, jazykovej prípravy

Aktivity projektovej činnosti realizované v jednotlivých mesiacoch šk. roku 2021/2022

SEPTEMBER 2021

Nakrúcanie TV ŠUP – Reportáže:

 • Otvorenie školského roka 2021/2022
 • Podujatie s názvom Nezabudnutí susedia
 • Filmový workshop Azyl v Piešťanoch
 • Nová technika z projektu
 • Sprievodné slovo moderátora
 • Strih a propagácia novín

OKTÓBER 2021

Nakrúcanie TV ŠUP – Reportáže:

 • Jeden deň v škole
 • Anketa s prvákmi
 • Workshop luminografie v Strážkach
 • Akcia študenstkej rady o zdravej výžive
 • Sprievodné slovo moderátora
 • Strih a propagácia novín

NOVEMBER 2021

Nakrúcanie TV ŠUP – Reportáže:

 • Jeden deň v škole
 • Reportáž o grafickom dizajne
 • Fotografický výstava v OC MAX
 • Spomienka na učiteľa Stanislava Kovalčíka
 • Propagácia podtatranského múzea v Poprade
 • Sprievodné slovo moderátora
 • Strih a propagácia novín

DECEMBER 2021

Nakrúcanie TV ŠUP – Reportáže:

 • Odovzdávanie cien za najlepšiu PFku pre OC Fórum
 • Odovzdávanie maturitných stužiek
 • Akcia žiackej školskej rady – Pokatarínska zábava
 • Nakrúcanie vianočného koncertu v ZUŠ Lendak
 • Nakrúcanie sprievodného slova
 • Strih a propagácia novín

 

JANUÁR 2022

Nakrúcanie TV ŠUP – Reportáže:

 • Klauzúrne polročné skúšky
 • Prezentácia polročných prác
 • Nakrúcanie nových priestorov v škole – oddychová zóna, fitnesscentrum, knižnica
 • Sprievodné slovo moderátora
 • Strih a propagácia

FEBRUÁR 2022

Nakrúcanie TV ŠUP – Reportáže:

 • Moje (ne)istoty školské kolo
 • Moje (ne)istoty krajské kolo
 • Prezentácia prác
 • Virtuálna galéria na webe školy
 • Sprievodné slovo
 • Propagácia
Výstupy projektovej aktivity:
Príprava textových podkladov do relácie TV ŠUP na jednotlivé mesiace, natáčanie jednotlivých príspevkov, postprodukčný proces, editácia v programoch, tvorba komentárov, sprievodné ilustračné foto na web a sociálne siete.
TV ŠUP:
TV ŠUP Kežmarok: YOU TUBE kanál