AKTUÁLNE OZNAMY K PRIEBEHU VYUČOVANIA

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2021/10079:1-A1810 z 05. februára 2021 rozhodol, že:

s účinnosťou od 08. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú, sa obnovuje školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch.

Na základe tohto rozhodnutia a po súhlase Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa školy, obnovuje riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok vyučovanie v posledných ročníkoch od 10. februára 2021 (streda). 

Podmienkou je test žiakov a zamestnancov na ochorenie COVID -19. V prípade plnoletých žiakov sa testuje len žiak, bez povinnosti testovania rodičov. Platnosť testu je sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU.

Splnenie podmienky negatívneho výsledku testu sa bude overovať prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia
predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania).

Vyhlásenia: 

Zamestnanec – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Zamestnanec – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Plnoletý žiak – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Plnoletý žiak – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Žiak a zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Žiak a zákonný zástupca – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Informácie pre uchádzačov o štúdium          NOVÉ INFORMÁCIE!!!

V školskom roku 2021/2022 ponúkame uchádzačom možnosť študovať v týchto študijných odboroch:

Úspechy našich študentov

V predvianočnom období prebehlo vyhodnotenie viacerých výtvarných súťaží. Veľmi nás teší, že naši študenti získali ocenenia v jednotlivých kategóriách. Svojou prácou a talentom vzorne reprezentujú seba i školu. ĎAKUJEME vyučujúcim za ich trpezlivé a odborné vedenie…

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ (ETOZ) NA ŠUP KEŽMAROK

Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ) je iniciatíva Europskej komisie na podporu zvýšenia kvality a atraktívnosti odborného vzdelávania…

VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ: MOJE (NE)ISTOTY 2021

MOTTO TOHTO ROČNÍKA: „SKUTOČNÉ PRIATEĽSTVO VERZUS VIRTUÁLNE“

Oznamy a aktuality

Študijné odbory

Zo života našej školy

Žiacka knižka prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:

TV ŠUP Kežmarok

zriaďovateľ a Partneri