OZNAMY K PRIEBEHU VYUČOVANIA

Aktuálne informácie z ministerstva školstva:

  • od 11. januára 2021 budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby
  • situácia od 18. januára 2021 je len plánom ministerstva
    • stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne
    • otvoriť sa môžu končiace ročníky stredných škôl, za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR
    • po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené stredné školy, za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Termín plošného pretestovania je 22. – 24. január 2021

 

 

Viac informácií k plánu MŠVVaŠ SR nájdete na odkaze:  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/.

Informácie pre uchádzačov o štúdium

V školskom roku 2021/2022 ponúkame uchádzačom možnosť študovať v týchto študijných odboroch:

Úspechy našich študentov

V predvianočnom období prebehlo vyhodnotenie viacerých výtvarných súťaží. Veľmi nás teší, že naši študenti získali ocenenia v jednotlivých kategóriách. Svojou prácou a talentom vzorne reprezentujú seba i školu. ĎAKUJEME vyučujúcim za ich trpezlivé a odborné vedenie…

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ (ETOZ) NA ŠUP KEŽMAROK

Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ) je iniciatíva Europskej komisie na podporu zvýšenia kvality a atraktívnosti odborného vzdelávania…

VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ: MOJE (NE)ISTOTY 2021

MOTTO TOHTO ROČNÍKA: „SKUTOČNÉ PRIATEĽSTVO VERZUS VIRTUÁLNE“

Oznamy a aktuality

Študijné odbory

Zo života našej školy

Žiacka knižka prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:

TV ŠUP Kežmarok

zriaďovateľ a Partneri