Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

… umením meníme svet …  

OZNAM

Riaditeľka školy Ing. Marta Perignáthová (po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 04.06.2024) rozhodla o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Prijímacia skúška sa bude konať 18.06.2024

Počet voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok na jednotlivé študijné odbory:

študijný odbor                                                                                              voľné miesta

8602 M priemyselný dizajn                                                                              1

8603 M grafický a priestorový dizajn                                                         2

8604 M grafický dizajn                                                                                        1

8641 M propagačné výtvarníctvo                                                                3

8651 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb     1

viac informácií: TU

 
 
Informácie o stavbe novej budovy Školy umeleckého priemyslu (kliknite na obrázok) 

 

Virtuálna galéria
(kliknite na obrázok) 

 

PRIAME LINKY

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

INFO pre uchádzačov: ŠTUDIJNÉ ODBORY NOVÝ ODBOR – PRIEMYSELNÝ DIZAJN

INFO pre uchádzačov: VIDEO O ŠKOLE

Projekt – Úspešný na trhu práce zvýšením kvality odborného vzdelávania

SÚŤAŽE / Úspechy našich žiakov

Naši absolventi

Študijné odbory

Zo života našej školy

Žiacka knižka prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:

TV ŠUP Kežmarok

zriaďovateľ a Partneri

Pocitadlo.sk