ŠUP NOVINY

September 

V SEPTEMBROVOM čísle sme pre Vás pripravili:

 Otvorenie školského roka 2021/2022 / Nezabudnutí susedia (spomienková akcia) / Azyl – filmový workshop / Projekt: Operačný program ľudské zdroje – technika

Školský semafor 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE (školský semafor)
  • VSTUP DO PRIESTOROV BUDOVY ŠKOLY JE POVOLENÝ LEN V OCHRANNÝCH RÚŠKACH. VŠETCI SA RIADIA POKYNMI ZVEREJNENÝMI NA VSTUPNÝCH DVERÁCH DO BUDOVY ŠKOLY.
  • ŽIAK A ZAMESTNANEC MUSÍ MAŤ POČAS CELÉHO VYUČOVANIA, PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY, V UČEBNIACH, ATELIÉROCH I PO CHODBÁCH SA POHYBUJE V RÚŠKU.

Zverejnené je tlačivo: písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a oznámenie o výnimke z karantény

Zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá tlačivo – vyhlásenie o bezpríznakovosti pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Žiaci všetkých ročníkov sú povinní priniesť podpísané tlačivo. Uvedený dokument odovzdajú triednym vyučujúcim. Škola je povinná archivovať vyhlásenia zákonných zástupcov/plnoletých žiakov.                 

Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo 17.08.2021 pravidlá fungovania škôl od septembra 2021. 

Všetky pravidlá na udržanie bezpečného prostredia v školách sú zhrnuté v manuály ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

ŠKOLSKÝ SEMAFÓR   aktualizovaný 

Aktuálne informácie sú k dispozícií priamo na webovom sídle ministerstva školstva www.minedu.sk

https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf

                                                                   

Oznamy a aktuality

Študijné odbory

Zo života našej školy

Žiacka knižka prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:

TV ŠUP Kežmarok

zriaďovateľ a Partneri