VYDÁVANIE – 5KS – AG SAMOTESTOV

Týmto prosíme zákonných zástupcov žiakov (rodičov), ktorí prejavili záujem o sadu antigénových samotestov (* 5ks delených z 25ks ORIGINÁL balenia – podľa pokynov nadriadeného orgánu), aby si ich prišli osobne vyzdvihnúť:

dňa 20.09.2021, od 8.00 hod. do 15.00 hod.,

na vrátnicu Školy umeleckého priemyslu na Slavkovská 19, Kežmarok

 

  • Prevzatie samotestov je potrebné potvrdiť osobne svojím podpisom. Rovnako tak prosíme, aby ste sa na vrátnici školy preukázali občianskym preukazom.
  • Nezabudnite, že je dôležité mať horné dýchacie cesty prekryté a priniesť si vlastné pero.
  • Pokiaľ si nemôžete v určenom čase samotesty vyzdvihnúť prosíme, aby ste nás kontaktovali na zastupkyna@supkk.sk

 

     Ďakujeme Vám vopred za Vašu ústretovosť.

SAMODIAGNOSTICKY-TEST-NAVOD-NA-POUZITIE
Školský semafor 
Školský semafor
  • VSTUP DO PRIESTOROV BUDOVY ŠKOLY JE POVOLENÝ LEN V OCHRANNÝCH RÚŠKACH. VŠETCI SA RIADIA POKYNMI ZVEREJNENÝMI NA VSTUPNÝCH DVERÁCH DO BUDOVY ŠKOLY.
  • ŽIAK A ZAMESTNANEC MUSÍ MAŤ POČAS CELÉHO VYUČOVANIA, PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY, V UČEBNIACH, ATELIÉROCH I PO CHODBÁCH SA POHYBUJE V RÚŠKU.

Zverejnené je tlačivo: písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a oznámenie o výnimke z karantény

Zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá tlačivo – vyhlásenie o bezpríznakovosti pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Žiaci všetkých ročníkov sú povinní priniesť podpísané tlačivo. Uvedený dokument odovzdajú triednym vyučujúcim. Škola je povinná archivovať vyhlásenia zákonných zástupcov/plnoletých žiakov.                 

Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo 17.08.2021 pravidlá fungovania škôl od septembra 2021. 

Všetky pravidlá na udržanie bezpečného prostredia v školách sú zhrnuté v manuály ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

ŠKOLSKÝ SEMAFÓR   aktualizovaný 

Aktuálne informácie sú k dispozícií priamo na webovom sídle ministerstva školstva www.minedu.sk

https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf

                                                                   

MY – Výstava záverečných prác absolventov školy &  výber z tvorby žiakov ŠUP Kežmarok
   
„klauzurky“ komisionálna skúško z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe     
PROJEKT: Úspešný na trhu práce zvýšením kvality odborného vzdelávania
Nová technika k projektu  je už v škole…

Študijné odbory

Zo života našej školy

Žiacka knižka prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:

TV ŠUP Kežmarok

zriaďovateľ a Partneri