Študijné odbory

Zo života našej školy

Oznamy a aktuality

Žiacka knižka prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:

TV ŠUP Kežmarok

Školský časopis

DOD na ŠUP Kežmarok

NOVINKY Z INSTAGRAMU

Umením meníme svet
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DIEL ŽIAKOV  ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU

Byť kreatívny nie je koníček, je to spôsob života... Kreativita, nadanie, tvorba, nápaditosť, talent... to všetko a omnoho viac spája ľudí, ktorí sa rozhodli svoj životný štýl a spôsob bytia podriadiť umeniu. Hovorí sa, že umenie nie je chlebom, ale vínom života....Sme hrdí na to, že zameranie našej školy môže oponovať tomuto tvrdeniu a ponúka širokospektrálne uplatnenie v umeleckom priemysle, po ktorom je čim ďalej tým väčší dopyt. 
Návštevníkom výstavy so špecifickým názvom - Umením meníme svet,  ponúkame ukážky tvorby v podaní malých tematických kolekcií, ktoré odrážajú činnosť našich študentov v rámci jednotlivých odborov. Ide o diela aktuálnych študentov ale aj výber z archívov. 
Z fotografickej tvorby ponúkame časť z cyklu čiernobielej fotografie, znázorňujúcej minimalizmus v architektúre. Výstava ponúka aj ukážky produktovej fotografie, či rôzne iné, kreatívne spracované témy.  Grafický dizajn v zastúpení  návrhov na poštové známky, logo školy, priemyselné a umelecké produkty a iné 2D grafické štúdie. Pre milovníkov maľby  sú pripravené súbory diel realizované nezvyčajnými výtvarnými a maliarskymi technikami. Ide o abstraktné, figurálne, rastlinné či krajinárske motívy. Avšak výstava ponúka aj priestorové diela v podobe reliéfov z hliny či originálnej techniky falošného emailu. Priestor galérie je doplnený drevenými plastikami, ktoré odrážajú talent niekdajších študentov umeleckého rezbárstva a potvrdzujú podstatu zamerania školy. 
Výstava odráža umeleckú tvorbu žiakov jednotlivých študijných odborov ŠUP v  Kežmarok. Výberom diel citlivo odráža a charakterizuje rukopis žiakov a pedagógov, ktorí sa snažia prostredníctvom výtvarného umenia meniť svet. Táto výstava je dôkazom toho, že sa im to da darí.
Umením meníme svet VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DIEL ŽIAKOV ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU Byť kreatívny nie je koníček, je to spôsob života... Kreativita, nadanie, tvorba, nápaditosť, talent... to všetko a omnoho viac spája ľudí, ktorí sa rozhodli svoj životný štýl a spôsob bytia podriadiť umeniu. Hovorí sa, že umenie nie je chlebom, ale vínom života....Sme hrdí na to, že zameranie našej školy môže oponovať tomuto tvrdeniu a ponúka širokospektrálne uplatnenie v umeleckom priemysle, po ktorom je čim ďalej tým väčší dopyt. Návštevníkom výstavy so špecifickým názvom - Umením meníme svet, ponúkame ukážky tvorby v podaní malých tematických kolekcií, ktoré odrážajú činnosť našich študentov v rámci jednotlivých odborov. Ide o diela aktuálnych študentov ale aj výber z archívov. Z fotografickej tvorby ponúkame časť z cyklu čiernobielej fotografie, znázorňujúcej minimalizmus v architektúre. Výstava ponúka aj ukážky produktovej fotografie, či rôzne iné, kreatívne spracované témy. Grafický dizajn v zastúpení návrhov na poštové známky, logo školy, priemyselné a umelecké produkty a iné 2D grafické štúdie. Pre milovníkov maľby sú pripravené súbory diel realizované nezvyčajnými výtvarnými a maliarskymi technikami. Ide o abstraktné, figurálne, rastlinné či krajinárske motívy. Avšak výstava ponúka aj priestorové diela v podobe reliéfov z hliny či originálnej techniky falošného emailu. Priestor galérie je doplnený drevenými plastikami, ktoré odrážajú talent niekdajších študentov umeleckého rezbárstva a potvrdzujú podstatu zamerania školy. Výstava odráža umeleckú tvorbu žiakov jednotlivých študijných odborov ŠUP v Kežmarok. Výberom diel citlivo odráža a charakterizuje rukopis žiakov a pedagógov, ktorí sa snažia prostredníctvom výtvarného umenia meniť svet. Táto výstava je dôkazom toho, že sa im to da darí.

„Kto chce pomáhať mladým, musí ovládať umenie „strácania času“ byť s nimi len tak.“              Paul del Rosso

zriaďovateľ a Partneri