AKTUÁLNE OZNAMY K PRIEBEHU VYUČOVANIA

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2021/10079:1-A1810 z 05. februára 2021 rozhodol, že:

s účinnosťou od 08. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú, sa obnovuje školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch.

Na základe tohto rozhodnutia a po súhlase Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa školy, obnovuje riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok vyučovanie v posledných ročníkoch od 10. februára 2021 (streda). 

Uznesenie vlády SR číslo 229/2021 upravuje podmienky s účinnosťou od 03. mája 2021, informácie z neho sú zhrnuté v hore uvedenej infografike.

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie.

Potrebné vyhlásenia o bezinfekčnosti: 

neplnoletý žiak a zákonný zástupca – Žiak a zákonný zástupca – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

plnoletý žiak – Plnoletý žiak – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka 

zamestnanec – Zamestnanec – Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti

Informácie pre uchádzačov o štúdium      
NOVÉ INFORMÁCIE!!! (05.05.2021)

V školskom roku 2021/2022 ponúkame uchádzačom možnosť študovať v týchto študijných odboroch:

VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ: MOJE (NE)ISTOTY 2021
vyhodnotenie: ŠKOLSKÉ KOLO & KRAJSKÉ KOLO

Oznamy a aktuality

Študijné odbory

Zo života našej školy

Žiacka knižka prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:

TV ŠUP Kežmarok

zriaďovateľ a Partneri