ĎAKUJEM za ťažký, ale krásny školský rok zriaďovateľovi, mojim zástupcom, kolegom, žiakom, rodičom. Všetkým Vám prajem veľa oddychu, slnečných dní, pekné zážitky.
   Ing. Marta PERIGNÁTHOVÁ
  riaditeľka školy

Oznamy a aktuality

Študijné odbory

Zo života našej školy

Fotogaléria „KLAUZÚRKY“ 1. polrok 2019/2020

V nasledujúcej časti vám ponúkame prierez tvorby, tém a aktivít našich žiakov a ich pedagógov.

Žiacka knižka prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:

TV ŠUP Kežmarok

NOVINKY Z INSTAGRAMU

„Kto chce pomáhať mladým, musí ovládať umenie „strácania času“ byť s nimi len tak.“              Paul del Rosso

zriaďovateľ a Partneri