TV ŠUP

2022/2023

 

 

Nerobte fotky, vyrábajte ich obsah.“ – Ansel Adams

 

 

 

 

„Skutočný umelec nie je ten, kto je inšpirovaný, ale ten, kto inšpiruje ostatných.“

―  Salvador Dali

 

 

 

 

Umelec predáva obrazy, ktoré maľuje.“

― Pablo Picasso

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ EĽRO_Tvorivé dielne _ šk r. 2022/2023

25. (K)ROKOV_ oslava výročia ŠUP Kežmarok_ šk. r. 2022/2023

 

TV ŠUP Kežmarok _Moje (ne)istoty 2023

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ December /Január _ šk r. 2022/2023

 

TV ŠUP Kežmarok_ ŠUP NOVINY_ Február / Marec / Apríl šk. r. 2022/2023

 

25. (K)ROKOV_ výstava k 25. výročiu ŠUP Kežmarok _ video pozvánka

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ September _ šk r. 2022/2023

 

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ Október _ šk r. 2022/2023

 

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ November _ šk r. 2022/2023

 

 

TV ŠUP

2021/2022

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ Jún _ šk r. 2021/2022

 

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ Apríl _ šk r. 2021/2022

 

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ MÁJ _ šk r. 2021/2022

 

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ Marec _ šk r. 2021/2022

 

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ Január _ šk r. 2021/2022

 

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ December _ šk r. 2021/2022

 

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ Február _ šk r. 2021/2022

 

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ Október _ šk r. 2021/2022

 

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ September _ šk r. 2021/2022

 

TV ŠUP Kežmarok _ŠUP NOVINY_ November _ šk r. 2021/2022

 

TV ŠUP Kežmarok _Slávnostné otvorenie školského roka_ šk r. 2021/2022

 

TV ŠUP Kežmarok _Škola umeleckého priemyslu (oficiálne video) _ šk. r. 2021/2022

 

 

TV ŠUP

2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _MY-Výstava záverečných prác & výber z tvorby žiakov ŠUP Kežmarok_ šk r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _Klauzurky 2-3 roč._ šk r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _ Klauzurky 1. roč. _ šk r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _ Čo po corone_ anketa_ šk r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _ Showreel animácií_ šk r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _ Talentové skúšky_ šk r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _Moje (ne)istoty 2021_KRAJSKÉ KOLO_ šk r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _ ONLINE KURZ PRE UCHÁDZAČOV (trailer)_ šk r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _ ONLINE KURZ: Skúška farebného cítenia – MAĽBA_ šk r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _ ONLINE KURZ: Skúška priestorového cítenia – ZÁTIŠIE _ šk r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _ Moje (ne)istoty _ ŠKOLSKÉ KOLO_ šk. r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok _ ZAPOJ SA _ Moje neistoty 2021__šk.r. 2020/2021

Vianočný pozdrav 2020 _ Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok (oficiálne video)

TV ŠUP Kežmarok_ Účelové cvičenie_ šk.r. 2020/202

TV ŠUP Kežmarok _ Čo po corone_ anketa_ šk r. 2020/2021

TV ŠUP Kežmarok_ Otvorenie školského roka _ šk.r. 2020/2021

 

TV ŠUP

2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_ reklama – Corona _ šk.r. 2019/2020
  

TV ŠUP Kežmarok_ reklama – SeKo _ šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_ reklama – Stella _ šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_ reklama – Corona _ šk.r. 2019/2020
  

TV ŠUP Kežmarok_ reklama-dezinfekcia_ šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_Karanténa _šk. r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_Moje neistoty_šk. r. 2019/2020
  

TV ŠUP Kežmarok_Ventil – 4.B_ šk.r.2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_ Nohy _šk r 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_ Časozber _šk r 2019/2020
  

TV ŠUP Kežmarok_Partizán – animácia _šk r 20192020

TV ŠUP Kežmarok_ Autoportrét – Damián Badovský _šk r 20192020

TV ŠUP Kežmarok_Film Stelly Debreovej _ šk r 20192020
  

TV ŠUP Kežmarok_Pali_ šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_Môžem to hvarec?_ šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_Lyžiarsky kurz, Vyšné Ružbachy_ šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_ŠUPKA na korčuliach_ šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_“Klauzúrky“ za 1. polrok_ šk.r.2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_Kradnutie triednej knihy – 4.B_ šk.r.2019/2020

TV ŠUP Kežmarok_Vernisáž výstavy- Umením meníme svet_ šk.r.2019/2020

TV ŠUP Kežmarok – Portrét osobnosti_šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok – Jedno máme spoločné…umením meníme svet _šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok – Deň otvorených dverí_šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok -Imatrikulácia _šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok -Výstava fotografií- FORUM Poprad _šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok -Pozvánka na DOD 2019 _šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok – Európsky týždeň odborných zručností na ŠUP Kežmarok_šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok – Športový deň _šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok – Nové logo_šk.r. 2019/2020

TV ŠUP Kežmarok – Začíname_šk.r. 2019/2020

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

…umením meníme svet…

Sme mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory podľa požiadaviek trhu.

Našim cieľom je kvalitná realizácia výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a  rôznych foriem seba rozvoja našich žiakov.

Uchádzači a záujemcovia o štúdium na našej škole si môžu vybrať z nasledovných študijných odborov. 

GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

Odbor grafický a priestorový dizajn je zameraný na rozvoj individuálnej umeleckej osobnosti žiaka. Absolvent ovláda postupy v 3D grafike a zároveň aplikáciu rôznych foriem 2D grafického digitálneho spracovania obrazu. Kladie sa dôraz na praktickú a tvorivú prácu v oblasti tvorby modelov a prvkov pre marketingové a reklamné účely v digitálnej aj tlačenej forme, animácií, interakčných rozhraní, 3D tlače.

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Cieľom študijného odboru propagačné výtvarníctvo je pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v oblasti kreatívneho priemyslu a výtvarného umenia. Získava znalosti v technológiách, ktoré sa uplatňujú v tvorivom pracovnom procese. Osvojuje si schopnosť samostatne vytvárať inovatívne aj experimentálne výtvarné riešenia, dizajnové artefakty, riešenia interiéru v profesionálnej kvalite s ohľadom na životné prostredie a ekológiu.

KONZERVÁTORSTVO a REŠTAURÁTORSTVO – DREVOREZIEB

Zameranie odboru smeruje na reštaurátorstvo a  konzervátorstvo pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku a množstva iných predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí, galérií a súkromníkov. Získava znalosti v technologických postupoch, ktoré uplatňuje v procese zachovávania diel v ich pôvodnej podobe a hodnote. Osvojuje si schopnosť samostatne riešiť a vyhodnocovať problematiku obnovy, etické zásady reštaurátorstva a reštaurátorskej a konzervátorskej profesie.

 FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Študijný odbor fotografický dizajn má pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v kreatívnom priemysle a na trhu práce.

Technológia spracovania fotografického materiálu, základy audiovizuálnej tvorby, komerčná a umelecká tvorba od návrhu cez realizáciu až po výstup. Počas štúdia má žiak získať schopnosť vytvoriť si výtvarný názor a má si osvojiť fotografické vyjadrovacie schopnosti a zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne tvoriť.

GRAFICKÝ DIZAJN

Absolvent odboru grafický dizajn  zvládne návrhy na spracovanie loga a logotypov, vizuálnych identít, knižnej grafiky, infografiky, voľných grafických zadaní s aplikáciou klasických a digitálnych výtvarných techník, ako aj návrhy na spracovanie digitálnych riešení.  Počas štúdia získava schopnosť tvorivo a kriticky myslieť, vzdelávať sa teoreticky aj prakticky v rôznych oblastiach vizuálnej komunikácie, grafického dizajnu, typografie, klasickej a digitálnej ilustrácie, fotografie, kresby dejín umenia a rôznych výtvarných techník.

Škola sa vo veľkej miere zapája do projektovej činnosti vďaka čomu môžu žiaci pracovať na modernej technike a absolvovať stáže a prax v zahraničí.

Bohatý študentský život, tímová pracovná atmosféra, súťaže a výstavy doma aj v zahraničí, možnosti pracovného uplatnenia už počas štúdia, plavecký kurz v Chorvátsku, profesionálne ateliéry. To všetko a omnoho viac čaká uchádzačov o štúdium na našej škole.

Tešíme sa  že náš zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj pripravuje stavbu novej budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. Pre našich žiakov bude v najbližších rokoch postavená nová moderná budova,  ktorá zefektívni podmienky vyučovacieho procesu, bude pýchou kraja a centrom vzdelávania v oblasti umenia. 

Uchádzač je prijatý na základe zohľadnenia študijných výsledkov a overenie talentu. Talentová skúška pozostáva zo skúšky priestorového a farebného cítenia. Informácie pre uchádzač nájdete na internetovej stránke našej školy.

Naši absolventi majú uplatnenie v umeleckoremeselných prevádzkach, reklamných agentúrach, umeleckých ateliéroch. Realizujú sa aj vo výchovnovzdelávacom procese alebo dosahujú vynikajúce výsledky v samostatnom sektore podnikania, či voľnom umení. Vďaka širokému vzdelanostnému profilu a nadobudnutým zručnostiam je uplatnenie našich študentov širokospektrálne a žiadané.