súťaže

2020/2021

Výtvarná a fotografická súťaž
MOJE (NE)ISTOTY 2021

MOTTO TOHTO ROČNÍKA: „SKUTOČNÉ PRIATEĽSTVO VERZUS VIRTUÁLNE“

Propagácia myšlienky o istotách mladých ľudí v prostredí v ktorom žijeme: Každý deň je pre nás novým začiatkom, v ktorom sa vždy (občas, často, niekedy, nikdy…) máme o čo oprieť, niekedy sa nám však istá zem pod nohami rozplýva, strácame oporu – istotu – pevný bod. Na jednej strane stále hľadáme svoje istoty, na strane druhej nás neistota a prekážky môžu posilniť. Téma nabáda k otázke: Čo je isté (neisté) v mojom každodennom dianí, akú istotu si plánujem do budúcna, na čom si zakladám, čo mi dodáva sebadôveru, kedy sa cítim v bezpečí. Stvárnenie tejto idey prispieva k zamysleniu sa, k vlastnému posunu, k dozrievaniu. Námet vyjadrujúci vlastnú istotu (neistotu) môže byť rôznorodý, pričom názov diela je doplnkom, súčasťou, vyjadrením idey diela (môže byť aj dlhší) a posudzuje sa spolu s dielom ako jeden koncept.

Hodnotené je teda dielo spolu s názvom – jeho výpovedná hodnota a originalita (po stránke formy aj obsahu).

Termín uzávierky (školské kolo):  29. január 2021

Termín uzávierky (krajské kolo): 5. február 2021

Viac INFO:

MOJE (NE) ISTOTY _2019-2020_ výtvarná a fotografická súťaž (pdf)

Sprievodný list_ zoznam prác_ Moje (ne)istoty 2020-2021 (word)

 

 

 

Tešíme sa na našu spoluprácu. Ďakujeme všetkým školám, pedagógom, a žiakom, že spoločne môžeme umením meniť svet. 

Kolektív pedagógov a žiakov  Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.

2019/2020

Moje (ne)istoty 2020 _Vyhodnotenie & INFO (pdf)

Moje (ne)istoty – krajské kolo 2020

Výtvarná a fotografická súťaž pod záštitou predsedu PSK a št. tajomníka MŠ

 

 

Motto tohto ročníka

„Kam sa ponáhľaš!? Zastav sa a všimni si ma…“

inštalácia výstavy 

Výstavná sieň, Kežmarok 

Moje (ne)istoy                            video – prehliadka

Výstava je inštalovaná v nových priestoroch výstavnej siene v Kežmarku. Výstavu vám chceme sprostredkovať aj prostredníctvom tohto videa. 

 

Vyhodnotenie súťaže

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 163 prác z 29 škôl. Práce hodnotila nezávislá komisia, ktorej členovia nie sú zamestnancami organizátora súťaže. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou.

A1        Základné školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

B1         Základné umelecké školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

C1         Stredné školy – kresba, maľba, kombinované techniky

C2         Stredné školy – fotografia

A1 – Základné školy

deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

1. MIESTO

Petra Smolkova

(Ne)istota v samom sebe

(ZŠ, Šmeralova 25, Prešov)

 

2. MIESTO

Richard Hajkovský, 13 r.

Pod krídlom lásky

(ZŠ, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok)

čestné uznanie

Viktória Fedáková 14 r.

V myšacej diere, sama so sebou

(ZŠ, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok)

3. MIESTO

Tímea Erika Tompošová,15 r.

Digitálna doba ,, Žijeme v dobe mobilov bez tlačidiel a neosobnej komunikácie.´´

(ZŠ, Komenského, Svit)

čestné uznanie

Zuzana Scholtzová

Moja schopnosť vnímať zvieracie city a potreby ma obohacuje

(ZŠ, Nižná brána, Kežmarok)

B1 – Základné umelecké školy

deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

1. MIESTO

Kristína Trešňáková, 12 r.

Spomíname s babkou v nemocnici   

(ZUŠ, Mierová 81,  Humenné)

2. MIESTO

Matej Horný, 15r.

Zachráňme ZEM

(ZUŠ, Antona Cígera, Kežmarok)

3. MIESTO

Mia Kasaničová 12 r.
Bude aj inakšie

(ZUŠ, Mierová 81,  Humenné)

C1 – Stredné školy

kresba, maľba, kombinované techniky

1. MIESTO

Denisa Krišová, 18 r.

Keď mi straší vo veži   

(ŠUP, Prešov)

2. MIESTO

Antónia Uličná

S istotou voči neistotám

(SOŠPg, Prešov)

C2 – Stredné školy

fotografia

1. MIESTO

Viktória Suchá

Uväznený vo mne  

(ŠUP, Kežmarok)

2. MIESTO

Antónia Uličná

Si mojou istotou

(SOŠPg, Prešov)

3. MIESTO

Filip Novák

Mám to vo svojich rukách  

(Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov)

Mimoriadna cena štátneho

tajomníka ministerstva

školstva SR

Mgr. Petra Krajňáka

kategória:

A1 – Základné školy

Kristína Žigová

Všimni si, prečo som smutná!

(ZŠ, Spišský Štiavnik)

kategória:

B1 – Základné umelecké školy

Andrea Skokanová
Klára Solarová

Rozhodnutie – asambláž

(ZUŠ,  Ľubica)

kategória:

B1 – Základné umelecké školy

Monika Matfiaková, 14 r.
Nespoliehaj sa na hojnosť tohto sveta

(Súkr. ZUŠ ARTIK, Stará Ľubovňa)

kategória:

C1 – Stredné školy

Vanesa Kováčová

Dievča so zelenými očami

(ŠUP,  Kežmarok)

kategória:

C2 – Stredné školy 

Alica Leibiczerová

Čumilky

(ŠUP, Kežmarok)

Srdečne vás pozývame na vernisáž  výstavy ocenených prác a slávnostné odovzdávanie cien

 

Ďakujeme všetkým školám, pedagógom a žiakom že sa zapojili do našej súťaže a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Autorom ocenených prác blahoželáme. Sme hrdí na to, že spoločne môžeme  umením meniť svet.

aktuálne súťaže

Deň PSK na ŠUP Kežmarok

Zapoj sa a vyhraj.Maľuj, kresli, foť, vytvor koláž alebo experimentuj.

Výtvarná súťaž pre žiakov ŠUP o zaujímavé ceny.

Tvoja téma: Európa v našom kraji, formát A3

Svoju prácu označ menom, triedou, názvom a do 11.11.2019 ju prines pánovi zástupcovi J. Sarnovi.

 

Vytvorenie loga pre NÚCEM

 PDF  Tlač  Email
nucem logo Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu. Súťaž prebieha od 9. septembra do 15. novembra 2019.

Dovolili by sme si Vás osloviť s možnosťou zapojiť Vašich žiakov do verejnej neanonymnej súťaže o vytvorenie logotypu národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) 2018 -2023.

Tento národný projekt je realizovaný v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá pripravuje už druhý cyklus medzinárodného výskumu kompetencií dospelých v štúdii PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Slovensko sa spoločne s viac ako 30 krajinami zapojilo do tejto medzinárodnej štúdie druhýkrát.

Zámerom súťaže je vytvoriť návrh logotypu, ktorý bude využívaný v čase realizácie národného projektu a bude slúžiť na prezentovanie NP PIAAC v jednotnej a ľahko identifikovateľnej podobe. Bude sa používať v internej a externej komunikácii.

Stručné pravidlá súťaže:

  • Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a osemročných gymnázií.
  • Každý účastník súťaže predkladá iba jeden návrh logotypu.
  • Prihlásenie sa do súťaže je elektronické a komunikácia bude prebiehať prostredníctvom emailu.
  • Uzávierka súťaže a odovzdanie návrhov: 15.11.2019
  • Autor víťazného návrhu logotypu, o ktorom rozhodne komisia, získa vecnú cenu, tablet v hodnote 500 eur. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Kontaktujte Vašich študentov s možnosťou zapojiť sa do tejto súťaže o vytvorenie logotypu NP PIAAC. Spolu s oslovením im, prosím, predložte aj Súťažné podmienky.

Súťažné podmienky sú k dispozícii tu:

podmienky_sutaze

Prihlášku do súťaže nájdete tu:

Prihláška

Viac informácií nájdete na stránke: 

https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/piaac/media

v sekcii Súťaž na logo pre projekt PIAAC 

a https://www.facebook.com/piaacsk/

úspechy našich žiakov

Anjel Vianoc 2019

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do obľúbenej predvianočnej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Súťaž už tradične vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade a je určená pre všetky typy škôl.

Vyhodnotenie súťaže nás veľmi milo potešilo. V kategórii stredných škôl získala práca našich žiakov nádherné 1. miesto. Na práci s názvom „Hraví anjeli“ sa podieľali žiaci 1.B triedy, konkrétne Hricová Timea, Artimová Karolína, Vrábeľ Vratko, Lorencovičová Tatiana, Maškulková Tamara, Žigová Zuzana a Pavličko Peter. Žiaci pracovali pod vedením pána uč. Mgr. Ľudovíta Timka.

Odbornou porotou boli ocenené aj ďalšie odoslané práce našich žiakov.

Cenu za kolektívnu prácu získali žiaci Sára Dziaková, Rebecca Ivančíková a Alexandra Maláková za prácu s názvom „Dochvílny Anjel-Časko“. Žiačky pracovali pod vedením pani uč. Mgr. Hončárovej. Rovnaké ocenenie získala aj práca skupiny žiačok 1. A triedy, ktorá pracovala pod dohľadom p. zástupcu Mgr. J. Sarnu. Na práci s názvom „Listy z neba“ pracovali Annamária Lörincová, Natália Nagyová, Kristína Pachová, Lara Sopková, Laura Svocáková, Katarína Točeková, Johana Vašková, Emília Žrobeková,

Všetkým blahoželáme k úspechu.

Najkrajšia fotografia Kežmarku

Pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv bola mestom vyhlásená fotografická súťaž o najkrajšiu fotografiu z Kežmarku. Dňa 19. septembra 2019 prebehlo vyhodnotenie súťaže a nás veľmi teší, že na prvých miestach sa umiestnili žiaci našej školy, ktorí pracovali pod vedením pána učiteľa Mgr. Matúša Matavu. Na základe hodnotenia verejnosti získala 1. miesto Erika Bialončíková za fotografiu s názvom „Znovuzrodenie“ a Patrik Trnka 2. miesto za fotografiu s názvom „Oko času“. Na základe hodnotenia odbornou porotou získala 1. miesto Ivana Holbusová za fotografiu s názvom Červený detail a Patrik Trnka 3. miesto za prácu s názvom „Vlk“ pod odborným vedením vyučujúceho Mgr. Petra Cintulu. Oceneným žiakom blahoželáme!

Úspech žiakov sa spomína aj v Podtatranských novinách.

Erika Bialončíková – „Znovuzrodenie“, 1. miesto

Patrik Trnka – „Oko času“, 2. miesto

Ivana Holbusová – „Červený detail“, 1. miesto

Patrik Trnka – „Vlk“, 3. miesto

Úspech našich žiakov na okresnom kole v cezpoľnom behu

Naši športovci reprezentovali školu v cezpoľnom behu v dvoch družstvách a to v zložení:

Družstvo dievčat: Viktória Jefanovová – 4.A, Erika Bialončíková – 3.B, Tatiana Lorencovičová – 1.B

Družstvo chlapcov: Filip Mlynarčík – 3.B, Richard Sedlák – 2.B, Štefan Budzák – 1.A

V silnej konkurencií sa družstvo dievčat umiestnilo na krásnom druhom mieste. Gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu

Bohuňova paleta

V posledných septembrových dňoch sme obdržali zásielku, ktorá nám spravila hneď trojnásobnú radosť.

Tri naše žiačky získali ocenenia v medzinárodnej výtvarnej a fotografickej súťaži Bohúňova paleta:

Viktória Adamjaková sa umiestnila v kategórii fotografia v bronzovom pásme;
Anastázia Halčinová sa umiestnila tiež v kategórii fotografia v zlatom pásme;
Tímea Mitrová sa umiestnila v kategórii výtvarné dielo v striebornom pásme.

Súťažné práce boli vytvorené v školskom roku 2018/2019, pod vedením p. uč. Mgr. Milady Kotorovej.

Petrohrad očami detí

Guubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár a primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlásili 3. ročník výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí.
Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na mesto celosvetového významu, druhé najvýznamnejšie po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, dopravný uzol ležiaci na severozápade Ruska, administratívne centrum.

Aj naši žiaci sa popasovali s touto výtvarnou výzvou a dosiahli úspech čo nás veľmi teší. Blahoželáme

Úspech na medzinárodnej súťaži v Litve

„Moja výtvarná práca, ktorá bola vytvorená technikou monotypie, vznikla úplne spontánne. Počas práce som nemyslela na výsledok, bavil ma samotný proces. Dokonca som sa v priebehu práce aj nasmiala. Každý pokus vyšiel úplne inak a ja som bola nadšená z výsledkov. Jednu prácu napokon p. uč. Kotorová vybrala a poslala na medzinárodnú súťaž grafických miniatúr v Litve. Bolo pre mňa veľkým prekvapením, keď mi prišlo ocenenie.“ 

Kristína Mydliarová, ocenená študentka

žiacka školská rada

V školskom roku 2019/2020 pôsobí žiacka školská rada v zložení:

koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Zlatica Svitanová

školský poriadok

Článok I OBLASŤ SPRÁVANIA A DOCHÁDZKY DO ŠKOLY

Časť všeobecná

1. Žiak na vyučovanie a akcie organizované školou prichádza včas vkusne a čisto upravený.

2. Vstup do budovy školy je umožnený od 6:30 hod.

3. Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania.

4. Žiakom, ktorí majú 3.-4. hodinu telesnú a športovú výchovu v rozvrhu hodín sa 20- minútová desiatová prestávka presúva na čas po 4-tej vyučovacej hodine.

5. Počas vyučovacieho procesu, presunu na telesnú a športovú výchovu a mimoškolské akcie žiak nesmie používať dopravný automobilový prostriedok.

6. Poškodenie školských lavíc, ďalšieho inventára a zariadenia (napr. radiátory, dvere, lavičky) a priestorov školy (sociálne zariadenia, chodby, šatne) rôznymi nápismi žiaci vyčistia v rámci vyhlásených čistiacich dní v mimovyučovacom čase. Rozvrh vyučovacích hodín – teoretické vyučovanie a prax Vyučovacia hodina trvá 45 minút 1.hodina 07:40 – 08:25 2.hodina 08:30 – 09:15 20 – minútová desiatová prestávka 3.hodina 09:35 – 10:20 4. hodina 10:30 – 11:15 5.hodina 11:20 – 12:05 20 – minútová prestávka na obed 6.hodina 12:25 – 13:10 7.hodina 13:15 – 14:00 8.hodina 14:05 – 14:50 9.hodina 14:55 – 15:40

7. Budova školy sa zamyká. Žiaci si preto nosia desiatu so sebou ráno do školy. Škola prevádzkuje bufet s možnosťou nákupu pečiva a minerálky, tiež podávania obedov. Cez vrátnicu sú zo školy pustení iba s podpísanou priepustkou, ktorú odsúhlasí triedny učiteľ, v jeho neprítomnosti zastupujúci triedny učiteľ.

8. Žiaci sa prezúvajú v škole do zdravotne nezávadných prezuviek v šatniach. Sleduje sa tým čistota prostredia, v ktorom trávia tretinu pracovného dňa.

9. Žiaci šetria zariadenie a vybavenie školy. Škody na inventári spôsobené nedbalosťou, alebo hrubým správaním sa, hradí žiak podľa Občianskeho zákonníka (rozbitie okien, poškodenie lavíc, poškodenie stien maľovaním, hádzaním odpadkov z diaľky do odpadkového koša a podobne).

10. Žiak je povinný poškodenie majetku a zariadenia školy uviesť do pôvodného stavu v mimovyučovacom čase na vlastné náklady v zmysle platnej právnej legislatívy o priestupkovom konaní.

11. ZA DOKÁZANÚ KRÁDEŽ ŠKOLSKÝCH ALEBO SPOLUŽIAKOVÝCH VECÍ (z učebne, chodby, šatne) NASLEDUJE OKAMŽITÉ VYLÚČENIE ŽIAKA ZO ŠTÚDIA.

12. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej neprítomnosti. V prípade komplikácií je možné štúdium na potrebný čas prerušiť (najviac na 3 roky).

13. Žiak 1. ročníka si môže vybrať pred začatím štúdia z ponúkaných voliteľných predmetov – ANJ/NEJ, ETV/NBV. Potom je povinnosťou žiaka tento predmet navštevovať celé štúdium. Súhlas s uvedenou skutočnosťou podpíše žiak na začiatku školského roka triednemu učiteľovi.

14. Oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov môže riaditeľ školy na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Riaditeľ nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie žiaka.

15. Oslobodenie od vykonávania telesných úkonov na telesnej výchove nie je oslobodením od povinnosti zúčastňovať sa na hodinách telesnej a športovej výchovy.

16. Žiaci čiastočne oslobodení od telesnej a športovej výchovy (TŠV ) môžu podľa potreby a pokynov vyučujúceho vykonávať na hodine TŠV pomocné práce. Úplne oslobodený žiak od TŠV na základe rodičovej (plnoletý svojej) písomnej žiadosti, môže byť riaditeľom školy z vyučovacej hodiny TŠV uvoľnený v prípade, že sa jedná o prvú, alebo poslednú vyučovaciu hodinu v danom dni.

17. Žiak je povinný si vybaviť počas prázdnin potvrdenie o úľavách na hodinách telesnej av športovej výchovy u lekára na špeciálnom tlačive, ktoré si vyzdvihne v kancelárii školy. Na prvej hodine TŠV ho potvrdené odovzdá vyučujúcemu TŠV. Žiaci 1.ročníka tak urobia do 15. septembra.

18. Žiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi všetky zmeny súvisiace s jeho osobou (zmena bydliska, stavu a podobne).

19. Žiak nevyrušuje učiteľov počas prestávok v zborovni. Na riešenie rôznych problémov využíva triednické hodiny, vyučovacie a konzultačné hodiny.

20. Navštíviť žiaka počas vyučovania (cez prestávku), môže iba rodič, prípadne súrodenec z vážnych dôvodov. Vrátnička ich uvedie do kancelárie školy, odkiaľ zariadi privolanie žiaka. Iné návštevy nie sú žiakom počas vyučovania povolené.

21. Správanie žiakov voči spolužiakom a všetkým dospelým pracovníkom školy je slušné, zdvorilé a priateľské. Žiak je povinný pozdraviť každého dospelého i neznámeho človeka v priestoroch školy. Je povinný dať mu prednosť vo dverách a za prípadné nedorozumenie sa ihneď ospravedlniť.

22. Žiak dodržiava spoločenský bontón – pozdrav, zdržiavanie sa v priestoroch školy bez pokrývok hlavy a pod. 3 23. Rešpektujeme žiakov a spolužiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, to je s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami učenia alebo správania.

24. V škole a všetkých podujatiach organizovaných školou (kultúrne, športové a spoločenské akcie, školské výlety, súčasti výchovy a vzdelávania-čl. VI) je všetkým žiakom zakázané fajčiť, používať a prechovávať alkoholické nápoje, drogy, narkotiká a omamné látky. Konkrétne výchovné opatrenia za porušenie zákazu sú uvedené v časti týkajúcej sa dochádzky do školy.

25. Školský rok trvá pre každého žiaka od 1. septembra do 30. júna. Žiak bude vo výnimočných prípadoch uvoľňovaný v tomto období na spoločné dovolenky s rodinou a pracovné činnosti doma, či v zahraničí. Na tieto aktivity prednostne slúžia dvojmesačné prázdniny.

26. Na odborné predmety, prípadne predmety, ktoré to vyžadujú, sa žiaci prezliekajú do vhodných pracovných úborov v mieste na to určenom a podľa pokynov vyučujúcich, ktoré sú pre žiakov záväzné. Súvisí s tým dodržanie zásad bezpečnosti pri práci.

27. Osobné veci si žiak odkladá v šatni. Je vo vlastnom záujme žiakov triedy, aby svoju šatňu zamykali a odovzdávali kľúč na vrátnicu. V prípade krádeže z odomknutej šatne škola nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu a poisťovňa škodu neprepláca. Plášte a cvičebné úbory odkladané v šatni sa pravidelne perú .

28. V priebehu štúdia sa žiakom môže umožniť: a ) prerušenie štúdia, b )zmena študijného alebo učebného odboru, c ) prestup na inú strednú školu, d )preradenie do základnej školy, e ) opakovanie ročníka, f ) postup do vyššieho ročníka, g )zanechanie štúdia, h )štúdium podľa individuálneho učebného plánu, i ) štúdium na zahraničnej škole obdobného typu.

 

Časť týkajúca sa dochádzky do školy

1. Ak je vopred známy dôvod neúčasti na vyučovaní, žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o uvoľnenie: na jednu hodinu príslušného vyučujúceho s vedomím triedneho učiteľa, na jeden deň triedneho učiteľa, na viac dní riaditeľa školy na základe vopred danej písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

2. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania pre nepredvídané príčiny, žiak alebo rodičia do dvoch dní oznámia písomne alebo telefonicky triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný odovzdať ospravedlnenie podpísané rodičom (zákonným zástupcom) alebo lekárom.

3. Svoju neprítomnosť v škole podloží žiak vždy potvrdenou ospravedlnenkou. Ospravedlnenky žiak odovzdáva na predpísanom tlačive na vrátnici. Tlačivá : – Potvrdenie o neúčasti žiaka na vyučovaní, – Žiadosť rodiča ( zákonného zástupcu) o uvoľnenie žiaka z vyučovania sú na webovej stránke školy „www.suskk.sk“ v časti Agenda/žiacka knižka, na vrátnici školy a u triedneho učiteľa.

4. Neprítomnosť neplnoletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe neplnoletého žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

5. Triedny učiteľ vedie o neprítomnosti žiakov svojej triedy evidenciu vo zvláštnom zošite a ospravedlnenky odkladá u seba. AK ŽIAK NEPREDLOŽÍ OSPRAVEDLNENKU DO TÝŽDŇA PO NÁVRATE DO ŠKOLY, POVAŽUJE TRIEDNY UČITEĽ JEHO NEPRÍTOMNOSŤ ZA NEOSPRAVEDLNENÚ A ĎALEJ SA O PRÍSLUŠNÚ ABSENCIU NEZAUJÍMA.

6. O neospravedlnenej absencii informuje triedny učiteľ rodiča preukázateľným spôsobom. Pri zopakovaní sa neospravedlnenej absencie pozve rodiča na pohovor k riaditeľovi školy za účelom zistenia dôvodov. Rodič je upozornený na možnosť zanechania štúdia v prípade žiaka, ktorý nepodlieha povinnej školskej dochádzke, prípadne na zanedbávanie rodičovských povinností v prípade žiaka školou povinného. V druhom prípade škola upozorní na absencie príslušný úrad sociálnej starostlivosti.

7. Výchovné prostriedky realizované po prejednaní na pedagogickej rade sú: za vzorné správanie, vzornú dochádzku, reprezentáciu školy: pochvala od triedneho učiteľa pochvala od riaditeľa školy za neprístojné správanie, za neospravedlnenú absenciu: napomenutie od triedneho učiteľa pokarhanie od triedneho učiteľa pokarhanie od riaditeľa školy 5 znížené známky zo správania podmienečné vylúčenie zo štúdia vylúčenie zo štúdia

8. Neospravedlnenú absenciu posudzuje triedny učiteľ a vždy pri udeľovaní výchovných opatrení berie do úvahy aj prípadné ďalšie porušenia školského poriadku príslušným žiakom. Triedny učiteľ predkladá navrhované výchovné opatrenia na pedagogickej rade, ktorá pri ich schvaľovaní pristupuje individuálne, zohľadňuje dôvody a celkové hodnotenie žiaka a navrhované odporúčania na odstránenie nedostatkov. Ak žiak riadne neospravedlní svoju absenciu na teoretickom či praktickom vyučovaní, triedny učiteľ navrhuje tieto výchovné opatrenia: za 1-3 neospravedlnené hodiny napomenutie od triedneho učiteľa za 4-8 neospravedlnených hodín pokarhanie od triedneho učiteľa za 9-14 neospravedlnených hodín pokarhanie od riaditeľky školy za 15-28 neospravedlnených hodín znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) za 29-35 neospravedlnených hodín znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) za 36-43 neospravedlnených hodín znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) s podmienečným vylúčením za viac ako 44 neospravedlnených hodín znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a vylúčenie zo školskej dochádzky Záškoláctvo je mimoriadne závažné porušenie pracovnej disciplíny. Oneskorené príchody na vyučovanie sa chápu tiež ako záškoláctvo.

9. Ak žiak z akéhokoľvek dôvodu (i zdravotnej indispozície) vymešká viac ako 30% vyučovacej doby z vyučovaného predmetu (alebo všetkých predmetov), robí z neho (nich) na konci klasifikačného obdobia (alebo v jeho priebehu) komisionálne skúšky. Ich termíny a členov komisie určí riaditeľ školy.

10. Ak sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní 5 dní a dôvod absencie nie je známy, TRIEDNY UČITEĽ O TOM PREUKÁZATEĽNE UPOZORNÍ ŽIAKA ALEBO JEHO RODIČOV V PRÍPADE NEPLNOLETOSTI a zisťuje dôvod absencie.

11. Žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku môže zanechať štúdium na základe písomného oznámenia. Ak je žiak neplnoletý, oznámenie podáva zákonný zástupca.

12. Pri nevhodnom správaní žiaka na vyučovacej hodine ho vyučujúci napomenie a zjedná tak nápravu. Nie je dovolené žiaka z hodiny vyhodiť a neospravedlniť mu neprítomnosť. 6

13. Konkrétne výchovné opatrenia prejednávané na pedagogickej rade :

Za fajčenie v priestoroch školy a všetkých podujatiach organizovaných školou Pohovor s rodičmi, oznámenie previnenia mestskej polícii (porušenie zákona o fajčení vo verejných priestoroch má za následok vyrúbanie pokuty), znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé), pri viacnásobnom porušení na stupeň 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením zo školy.

Za používanie a prechovávanie alkoholických nápojov v priestoroch školy a všetkých podujatiach organizovaných školou Pohovor s rodičmi, znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé), pri viacnásobnom porušení na stupeň 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením zo školy a vylúčením zo školy.

Za používanie a prechovávanie drog, narkotík a omamných látok v priestoroch školy a všetkých podujatiach organizovaných školou Pohovor a oznámenie rodičom, oznámenie polícii a protidrogovému centru, znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé), podľa miery priestupku na stupeň 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením a vylúčením zo školy.

Za dealerstvo drog Oznámenie rodičom, oznámenie polícii a protidrogovému centru, vylúčenie zo školy. Za šikanovanie a prejavy mazáctva Znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením zo školy a vylúčením zo školy.

Za vážne poškodenie mena školy-napr. účasť na krádeži v škole alebo mimo nej Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) alebo 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením zo školy a vylúčením zo školy.

Za šírenie poplašnej správy súvisiacej s ohrozením života žiakov a pracovníkov Vylúčenie zo školy.

Za sústavné vyrušovanie vyučovacieho procesu -zápis do klasifikačného hárku, -napomenutie od triedneho učiteľa, -pokarhanie od triedneho učiteľa – za 3 zápisy, -pohovor s rodičmi, -pokarhanie od riaditeľa školy, -znížená známka zo správania na stupeň 2, -znížená známka zo správania na stupeň 3, -podmienečné vylúčenie zo štúdia, -vylúčenie zo štúdia.  

Za používanie mobilných telefónov a iných rušivých prvkov na vyučovaní -zápis do klasifikačného hárku, -napomenutie od triedneho učiteľa, -pokarhanie od triedneho učiteľa – za 3 zápisy, -pohovor s rodičmi, -pokarhanie od riaditeľa školy, -znížená známka zo správania na stupeň 2, -znížená známka zo správania na stupeň 3, -podmienečné vylúčenie zo štúdia, -vylúčenie zo štúdia.

Za zneužívanie mobilných telefónov a sociálnych sietí v priestoroch školy, mimo nej a všetkých podujatiach organizovaných školou (vytváranie, rozširovanie a zverejňovanie nelegálne získaných fotografií, videí a iných záznamov spolužiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy) Oznámenie polícii, oznámenie rodičom. Znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením zo školy a vylúčením zo školy.

14. Každú pochvalu, pokarhanie žiaka triedny učiteľ oznámi rodičom preukázateľným spôsobom a kópiu založí do osobného spisu žiaka. Výchovné opatrenia udelené riaditeľom školy sú uvedené aj v triednom výkaze- katalógovom liste žiaka. Podmienečnému vylúčeniu a vylúčeniu zo štúdia venuje triedny učiteľ mimoriadnu pozornosť, využíva konzultácie s riaditeľom školy. Návrhy sa prerokujú na pedagogickej rade.

15. Pri posudzovaní dochádzky a spôsobu ospravedlňovania plnoletého žiaka a udeľovaní výchovných opatrení plnoletému žiakovi sa postupuje podľa predchádzajúcich bodov 1-14 s účasťou zákonného zástupcu plnoletého žiaka.

Článok II OBLASŤ VYUČOVANIA

1. Žiak sa dobrovoľne rozhodol navštevovať SUŠ v Kežmarku, čím sa zaväzuje riadne chodiť do školy a plniť si všetky študijné povinnosti podľa Školského vzdelávacieho programu a Plánu práce školy.

2. Žiak je povinný pripravovať sa na každú vyučovaciu hodinu nasledujúceho dňa. Ak sa nemohol pripraviť, prípadne vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny vyučujúcemu. Ak je vyvolaný a vopred sa neospravedlnil, klasifikuje sa nedostatočnou. Vyučujúci posúdi dôvod pre ospravedlnenie.

3. Domáce práce z praxe, kresliarske a modelárske úlohy, ktoré si žiak nevypracuje do stanoveného termínu, sa hodnotia nedostatočnou v deň, kedy ich žiak mal predviesť. VYUČUJÚCI NESMIE PREDLŽOVAŤ TERMÍNY, A TAK KUMULOVAŤ ŽIAKOM VEĽKÉ MNOŽSTVO PRÁCE NA OBDOBIE TESNE PRED KLASIFIKÁCIOU.

4. Žiak má právo slušným spôsobom prerušiť výklad vyučujúceho, ak mu nerozumie. Vyučujúci je povinný učivo mu zopakovať. Ak žiak i naďalej nerozumie, dohodne si konzultačné hodiny a požiada o vysvetlenie učiva.

5. Žiak je povinný absolvovať konzultáciu s učiteľom po vyučovaní pri neplnení si povinností na vyučovacej hodine.

6. Vyučujúci klasifikuje žiakov rovnomerne počas klasifikačného obdobia. Pedagóg zapisuje výsledky hodnotenia do klasifikačného hárku a internetovej žiackej knižky. Tieto informačné materiály musia byť pravdivé a aktuálne v každej chvíli. Slúžia pre rodičov, ktorí sa o prospech svojho dieťaťa môžu zaujímať kedykoľvek.

V každom polroku ohodnotí pedagóg žiaka týmto minimálnym počtom známok:

pri 1-hodinovej týždennej dotácii: 2 známky

pri 2-hodinovej týždennej dotácii: 3 známky

pri 3-hodinovej týždennej dotácii: 4 známky

pri 4-hodinovej a vyššej týždennej dotácii: 5 známok

7. Odpoveď je vyučujúci povinný ohodnotiť, zdôvodniť hodnotenie a oznámiť ho žiakovi. Ak tak neurobí, žiak má právo sa hodnotenia slušným spôsobom domáhať.

8. Vyučujúci nesmie hodnotiť známkou neporiadnosť žiaka (zabudnutý zošit, kniha, našepkávanie, nedbalá úprava v zošite a pod.). Hodnotia sa vedomosti a schopnosti a zručnosť žiaka. Hodnotiace klasifikačné porady s vydaním výpisov (1.polrok) a vysvedčení (2.polrok) sú každý polrok, informatívne v dvoch štvrťrokoch.

9. Hodnotenie za klasifikačné obdobie vyučujúci oznamuje žiakovi najneskôr v deň, ktorý je stanovený v úlohách školy na ukončenie klasifikácie pri dodržiavaní Zákona o ochrane osobných údajov. Ak rodič žiaka (alebo plnoletý žiak) nie je spokojný s hodnotením v niektorom predmete, môže obratom písomne požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie v tomto predmete. Riaditeľ školy určí členov komisie a stanoví termín skúšky do termínu konania klasifikačnej porady. 9

10. NEKLASIFIKOVAŤ ŽIAKA MOŽNO IBA PRE JEHO DLHODOBÚ OSPRAVEDLNENÚ ABSENCIU. Riaditeľ školy určí termín klasifikácie najneskôr do dvoch mesiacov od konca klasifikačného obdobia.

Článok III HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA

1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

1- výborný

2- chválitebný

3- dobrý

4- dostatočný

5- nedostatočný

Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.

2. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1- veľmi dobré

2- uspokojivé

3- menej uspokojivé

4- neuspokojivé

3. Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu, správania a dochádzky informuje zákonných zástupcov triedny učiteľ okamžite a preukázateľným spôsobom.

4. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do 2 mesiacov po skončení prvého polroka, t.j. do 31. 3. bežného roka.

5. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy, najneskôr do 15.9.

6. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. a 2. polroka, môže do 3 dní odo dňa, od kedy sa dozvedel o je výsledkoch, požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšanie, ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý školu odborne riadi. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne skúšanie žiaka na vlastný podnet.

7. Žiak, ktorý na konci klasifikačného obdobia 2. polroku neprospel najviac z dvoch predmetov, robí opravnú skúšku. Jej termín (obyčajne posledné dni augusta) určí riaditeľ školy a žiak dostáva namiesto vysvedčenia koncom júna výpis klasifikácie.

8. Ak je na opravnej skúške žiak klasifikovaný nedostatočnou alebo na konci školského roku neprospel z troch a viac predmetov môže zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak sám písomne požiadať riaditeľa školy o možnosť opakovať ročník. Riaditeľ po prehodnotení prospechu a správania počas celého doterajšieho štúdia a so súhlasom pedagogickej rady školy môže opakovanie ročníka povoliť.

9. Riaditeľ školy nemôže povoliť opravnú skúšku z hlavného odborného predmetu štúdia a z praxe ( prax, praktické cvičenie, odborná prax).

10. Hlavný odborný predmet Hlavný odborný predmet určí riaditeľ školy po porade s pedagogickou radou a umeleckou radou školy pre žiakov so vzdelávacím programom umeleckého zamerania ( skupiny odborov štúdia 82- a 85-). Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so vzdelávacím programom umeleckého zamerania v hlavných odborných predmetoch je absolvovanie práce na ročníkovom projekte (klauzúrna práca) v 1.,2., a 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní po 7 hodín denne v závere školského roka. Ročníkový projekt je súčasťou plánu práce školy a organizuje sa ako komisionálna skúška z hlavného odborného predmetu. Komisionálna skúška z hlavného odborného predmetu v závere 1. polroku absolvujú žiaci 1.-4. ročníka formou prezentácie a obhajoby vytvorených prác za príslušný polrok. Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so vzdelávacím programom neumeleckého zamerania je absolvovanie práce na ročníkovom projekte v 1.,2., a 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní po 7 hodín denne v závere školského roka. Ročníkový projekt je súčasťou plánu práce školy a organizuje sa v rámci predmetu odborná prax. V závere 1. polroku absolvujú žiaci 1.-4. ročníka na odbornej praxi prezentáciu a obhajobu vytvorených prác za príslušný polrok. Prehľad hlavných odborných predmetov v študijných a učebných odboroch: Ručné výtvarné spracúvanie textílií 1.-2. roč. výtvarná príprava 3.– 4. roč. navrhovanie Propagačné výtvarníctvo 1.-2. roč. výtvarná príprava 3.– 4. roč. navrhovanie Konzervátorské a reštaurátorské práce 1.-4. roč. odborná prax Konzervátorstvo a reštaurátorstvo Fotografický dizajn 1.-2. roč. základy výtvarného vyjadrovania 1.-2. roč. výtvarná príprava 3.– 4. roč. fotografický dizajn umeleckoremeselné práce 1.-2. roč. odborná prax prevádzka obchodu – propagácia 1.-2. roč. odborný výcvik umelecký rezbár 1.-3. roč. odborný výcvik umelecký stolár 1.-3. roč. odborný výcvik umelecký krajčír 1.-3. roč. odborný výcvik aranžér 1.-3. roč. odborný výcvik 11. Celkové hodnotenie Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadrujú výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú a tiež klasifikáciu jeho správania. Nezahŕňa sa klasifikácia nepovinných predmetov.

11 Celkové hodnotenie žiaka na konci 1. a 2. polroka sa vyjadruje takto:

a) prospel s vyznamenaním

b) prospel veľmi dobre

c) prospel

d) neprospel

Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.

V umeleckých odboroch štúdia (skupiny odborov 82- a 85-)

žiak prospel s vyznamenaním, ak z hlavného odborného predmetu má výborný prospech.

žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2 a jeho správanie je veľmi dobré.

V umeleckých odboroch štúdia (skupiny odborov 82- a 85-)

žiak prospel veľmi dobre, ak z hlavného odborného predmetu nemá horší prospech ako chválitebný.

Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech.

12. Ukončovanie výchovy a vzdelávania Výchova a vzdelávanie v študijných odboroch je ukončená maturitnou skúškou, v učebných odboroch záverečnou skúškou. Žiak posledného ročníka študijného odboru do 30. septembra podá záväznú písomnú prihlášku na maturitnú skúšku. Ukončenie štúdia sa riadi všeobecne záväznými predpismi. 

Článok IV POVINNOSTI TÝŽDENNÍKA

1. Pri delených triedach na skupiny sa určuje týždenník zvlášť pre každú skupinu. Mená týždenníkov sú zapísané v triednych knihách.

2. Týždenník zabezpečuje na vyučovanie čistú keramickú tabuľu, poriadok okolo lavíc a koša na smeti a vetranie učebne.

3. Týždenník dbá o poriadok v šatni.

4. V priebehu hodiny na vyzvanie vyučujúceho zotiera keramickú tabuľu.

5. Na začiatku každej vyučovacej hodiny hlási po stojačky a bez vyzvania chýbajúcich spolužiakov vyučujúcemu.

6. Ak sa vyučujúci pozabudne a predlžuje hodinu po zvonení, prihlási sa a s ospravedlnením ho upozorní na právo žiakov mať prestávku.

7. Hlási neprítomnosť pedagóga na vyučovacej hodine 5 minút od zvonenia zástupcovi riaditeľa.

Článok V HYGIENA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1. Žiaci majú právo: – na bezplatné odôvodnené použitie školských lekárničiek, – na používanie školských sociálnych zariadení, – na úľavy pri vyučovaní zo zdravotných dôvodov (potvrdenie lekára).

2. Žiaci sú povinní: – oboznámiť sa v potrebnom rozsahu a poznať obsah Školského poriadku, zásady hygieny, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zásady požiarnej ochrany, zásady poskytovania prvej pomoci (s ktorými boli preukázateľne oboznámení), – zúčastňovať sa školení, nácvikov, poučení a iných akcií na zabezpečenie potrebných vedomostí a zručností zameraných na zvýšenie BOZP a PO, – používať predpísané ochranné pomôcky, ochranný odev a obuv, – mať osobitný hygienický balíček, ktorý obsahuje vlastné mydlo, uterák a vreckovky, – keď žiak ochorie, dodržiava pokyny ošetrujúceho lekára. Ak sa u neho alebo v rodine vyskytujú nákazlivé choroby, ihneď to oznámi triednemu učiteľovi, – každý úraz, ktorý sa stal v priebehu vyučovania alebo akcie poriadanej školou hlásiť ihneď pedagogickému dozoru (triednemu učiteľovi, vyučujúcemu a pod.), – pri presunoch na mimoškolskú akciu ( kino, divadlo, exkurzia atď. ) v mieste školy a vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa presúvať peši s pedagogickým dozorom. Pri prechode cesty sa presvedčiť, či je cesta voľná a využívať označené prechody.

3. Žiaci majú zakázané: – manipulovať svojvoľne s otvoreným ohňom, elektrickým a plynovým zariadením, prostriedkami požiarnej ochrany (v neodôvodnených prípadoch), snímať alebo poškodzovať bezpečnostné kryty a zariadenia, ako aj ich označovania, – bezdôvodne a bez súhlasu vyučujúceho opúšťať triedu počas vyučovania, budovu školy v čase vyučovania a prestávok, – svojvoľne otvárať okná, stáť alebo vykláňať sa z nich alebo ich zneužívať na nepovolené príchody a odchody z miestnosti. – Používať v čase vyučovania dopravné automobilové prostriedky. – Žiaci majú zakázané nosiť do školy väčší obnos peňazí, drahé a vzácne veci nesúvisiace s vyučovaním alebo ich používanie sa zo strany školy nevyžaduje (napr. vlastné notebooky). V opačnom prípade za ich ochranu zodpovedajú sami.

4. Drahé vlastné prístroje potrebné k vyučovaciemu procesu, napr. fotoaparát, sú žiaci povinní ochraňovať pred krádežou odkladaním do uzamykateľnej skrine na vrátnici školy 13 v stráženom priestore od 7,00 hod. do 15,00 hod. vrátničkou školy v čase mimo vyučovacích hodín, na ktorých prístroj využívajú.

Článok VI OBLASŤ SÚČASTÍ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

1. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov sú exkurzie, krajinársky kurz – plenér, súvislá odborná prax, kurz pohybových aktivít v prírode, účelové cvičenia a kurz na ochranu života a zdravia ( KOŽaZ) a sú uvedené v Školskom vzdelávacom programe a pedagogických dokumentoch (plán hlavných úloh na príslušný školský rok, plány predmetových komisií a umeleckej rady, tematické výchovno – vzdelávacie plány), ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov môže byť aj školský výlet.

2. Riaditeľ školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením vyššie uvedených súčastí výchovy a vzdelávania žiakov poučí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O poučení sa vyhotoví záznam, ktorý podpíšu účastníci aj osoba, ktorá poučenie vykonala.

3. Pre žiakov, ktorí sa vyššie uvedených aktivít nezúčastnia, je zabezpečené náhradné vyučovanie.

4. Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje pre žiakov v treťom ročníku štúdia (spravidla v máji alebo v júni). Tento kurz trvá tri dni po sedem hodín.

5. Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu a plaveckého kurzu. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín.

6. Zdravotnú starostlivosť lyžiarskeho kurzu zabezpečuje vedúci kurzu spolu so zdravotníckym pracovníkom.

7. Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske alebo snoubordingové družstvo tvorí najviac 15 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.

8. Školský výlet sa môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka. V prípade plnoletého žiaka s jeho informovaným súhlasom . Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac 2 vyučovacie dni. Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, je zabezpečené náhradné vyučovanie.

9. Účelových cvičení sa zúčastňujú žiaci 1. a 2. ročníkov dva krát v školskom roku v rozsahu 6 vyučovacích hodín.

10. Lyžiarsky kurz sa organizuje pre žiakov 1. ročníkov spravidla vo februári, plavecký kurz pre žiakov 2. ročníkov spravidla v septembri alebo júni.

11. Počas uvedených akcií sa na žiakov v plnom rozsahu vzťahujú školské predpisy, vrátane Školského poriadku.

12. Povinnosti žiaka: 14 – dostaví sa včas a vhodne oblečený na určené miesto, pohybuje sa spoločne so skupinou, – bez vedomia a súhlasu pedagogického dozoru neopúšťa skupinu, – dodržiava bezpečnostné predpisy a pokyny pedagogického dozoru, – nezamlčuje pedagogickému dozoru okolnosti, ktoré on nepostrehol a môžu ovplyvniť bezpečnosť a zdravie žiakov (napr. zmena zdravotného stavu a pod.).

13. Povinnosti pedagogického dozoru: – administratívne vypracuje návrh na hromadné zabezpečenie školskej akcie, – vypracuje podrobný plán činnosti, – vypracuje rozpis dozoru a pohotovosti, – vypíše cestovný príkaz , – zabezpečí oboznámenie žiakov s pravidlami BOZP kompetentným pracovníkom preukázateľným spôsobom, – zabezpečí informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka s jeho účasťou na aktivite s poučením o možných následkoch nevhodného správania, – formou návratky zabezpečí súhlas zákonného zástupcu žiaka s vyhľadaním lekára v prípade choroby alebo úrazu žiaka, – má k dispozícii kontakty na zákonných zástupcov, lekársku pohotovosť, veľvyslanectvo, … – zabezpečuje dozor nad žiakmi, usmerňuje ich pre slušné a nehlučné správanie, dbá o bezpečnosť žiakov.

Článok VII OBLASŤ PEDAGOGICKÉHO DOZORU

1. Počas prestávok sa učebne zamykajú a žiaci sa pod dohľadom pedagogického dozoru zdržujú na chodbách.

2. Pedagogický dozor v objekte školy vykonávajú učitelia 15 minút pred vyučovaním a končia 15 minút po vyučovaní. Počas dozoru, počas každej prestávky, sa pedagogický dozor pohybuje v určených priestoroch a plní tieto úlohy: – usmerňuje žiakov pre slušné a nehlučné správanie, zabezpečí poriadok na svojom stanovišti, – dbá o bezpečnosť žiakov, kontroluje správanie sa žiakov v triedach, ateliéroch a na chodbách, – náhodne kontroluje sociálne zariadenia, vetranie tried, – všíma si neporušenosť výzdoby, – hneď na mieste vyrieši vzniknuté problémy, – spolupracuje s triednym učiteľom, technicko-hospodárskym pracovníkom školy, zástupcami riaditeľa školy, – usmerňuje pohyb žiakov v jedálni v čase podávania obeda Rozpis stanovísk: – Pre chodby, ateliéry, jedáleň a šatne zverejnený pre každý školský rok v zborovni. – Priestor telocvične – dozor vykonáva učiteľ TŠV. – Učebňa s počítačmi- kontroluje vyučujúci. – Ateliéry, dielne OVY – kontrolujú vyučujúci. 15 Pedagogický dozor zistené nedostatky okamžite písomne hlási zástupcovi riaditeľa.

Článok VIII ŽIADOSTI, SŤAŽNOSTI, HLÁSENIA

1. Úradné a administratívne veci súvisiace so školou si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa (napr. potvrdenie o návšteve školy s uvedením účelu, cestovné preukážky) na triednickej hodine alebo mimo vyučovacej hodiny.

2. Každú zmenu súvisiacu zo štúdiom na škole (napr. zmenu bydliska, zákonného zástupcu a pod.), žiak ihneď hlási triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ spolupracuje so zástupcami riaditeľa školy.

3. Žiak bezodkladne hlási triednemu učiteľovi napr. úraz, krádež, poškodenie majetku, inventára školy, svojvoľné opustenie vyučovania a najmä skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku škode alebo k úrazu (napr. poškodenie elektrického vedenia, vypínačov, vodovodných batérií, inštalácie, radiátorov, hasiacich zariadení a pod.)

4. Návrhy, prípadne sťažnosti súvisiace so životom školy podáva žiak riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa.

5. Sťažnosti na triedneho učiteľa podáva žiak riaditeľovi školy prostredníctvom zástupcu riaditeľa.

NAŠi absolventi

Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.