Ochrana osobných údajov

Sekcia Ochrany osobných údajov je zo zákona presmerovaná na adresu:

 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36155667

Nakoľko samotný zákon o ochrane osobných údajov je nový zákon. Na externom odkaze https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36155667 budeme pravidelne upravovať povinné informovania a to tak, aby boli neustále v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.

 

S úctou, 
 

Tím Osobnyudaj.sk

Oddelenie elektronickej
komunikácie

 

Podporované zo zdrojov EU (kód projektu: NFP313030F961):Viac tu: https://www.suskk.sk/ocrana-osobnych-udajov/