Moje (ne)istoty 2020

Krajská výtvarná a fotografická súťaž Moje (ne)istoty,  pod záštitou predsedu PSK a št. tajomníka MŠ.

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku každoročne pripravuje krajskú výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty, ktorá je pod záštitou predsedu PSK a št. tajomníka MŠ.Výstava je inštalovaná v nových priestoroch výstavnej siene v Kežmarku, kde mala tiež prebiehať vernisáž a slávnostne odovzdávanie cien. 

„Umenie je podpis civilizácií.“Takýto symbolický odkaz môžeme čítať v dielach mladých autorov z prešovského kraja a partnerských miest mesta Kežmarok.„Motto a pod téma tohto ročníka sa niesla v silnej myšlienke, ktorá jeveľmi pálčivá aj v aktuálnej situácii v ktorej sa naša spoločnosť nachádza. „Kam sa ponáhľaš!? Zastav sa a všimni si ma…“ Nad touto témou sa prostredníctvom kreatívneho výtvarného spracovania zamýšľalo niekoľko stoviek žiakov.Do súťaže bolo prihlásených celkovo 163 prác z 29 škôl. Žiaci sa mohli zapojiť do štyroch kategórii,Kresba maľba a kombinovaná technikapre ZŠ, ZUŠ a SŠ. Stredoškoláci mali pripravenú aj kategóriu – fotografia. Práce hodnotila nezávisláodborná porota. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou.

Moje (ne)istoty_ (video – prehliadka)

Výstava je inštalovaná v nových priestoroch výstavnej siene v Kežmarku. Výstavu vám chceme sprostredkovať aj prostredníctvom tohto videa. 

MOJE (NE)ISTOTY – KRAJSKÉ KOLO 2020

Výtvarná a fotografická súťaž pod záštitou predsedu PSK a št. tajomníka MŠ

 

Motto tohto ročníka

„Kam sa ponáhľaš!? Zastav sa a všimni si ma…“

INŠTALÁCIA VÝSTAVY 

Výstavná sieň, Kežmarok 

 

Vyhodnotenie súťaže

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 163 prác z 29 škôl. Práce hodnotila nezávislá komisia, ktorej členovia nie sú zamestnancami organizátora súťaže. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou.

A1        Základné školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

B1         Základné umelecké školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

C1         Stredné školy – kresba, maľba, kombinované techniky

C2         Stredné školy – fotografia

A1 – ZÁKLADNÉ ŠKOLY

deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

1. MIESTO

PETRA SMOLKOVA

(Ne)istota v samom sebe

(ZŠ, Šmeralova 25, Prešov)

2. MIESTO

RICHARD HAJKOVSKÝ, 13 R.

Pod krídlom lásky

(ZŠ, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok)

čestné uznanie

VIKTÓRIA FEDÁKOVÁ 14 R.

V myšacej diere, sama so sebou

(ZŠ, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok)

3. MIESTO

TÍMEA ERIKA TOMPOŠOVÁ,15 R.

Digitálna doba ,, Žijeme v dobe mobilov bez tlačidiel a neosobnej komunikácie.´´

(ZŠ, Komenského, Svit)

čestné uznanie

ZUZANA SCHOLTZOVÁ

Moja schopnosť vnímať zvieracie city a potreby ma obohacuje

(ZŠ, Nižná brána, Kežmarok)

B1 – ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

1. MIESTO

KRISTÍNA TREŠŇÁKOVÁ, 12 R.

Spomíname s babkou v nemocnici   

(ZUŠ, Mierová 81,  Humenné)

2. MIESTO

MATEJ HORNÝ, 15R.

Zachráňme ZEM

(ZUŠ, Antona Cígera, Kežmarok)

3. MIESTO

MIA KASANIČOVÁ 12 R.
BUDE AJ INAKŠIE

(ZUŠ, Mierová 81,  Humenné)

C1 – STREDNÉ ŠKOLY

kresba, maľba, kombinované techniky

1. MIESTO

DENISA KRIŠOVÁ, 18 R.

Keď mi straší vo veži   

(ŠUP, Prešov)

2. MIESTO

ANTÓNIA ULIČNÁ

S istotou voči neistotám

(SOŠPg, Prešov)

C2– STREDNÉ ŠKOLY

fotografia

1. MIESTO

VIKTÓRIA SUCHÁ

Uväznený vo mne  

(ŠUP, Kežmarok)

2. MIESTO

ANTÓNIA ULIČNÁ

Si mojou istotou

(SOŠPg, Prešov)

3. MIESTO

FILIP NOVÁK

Mám to vo svojich rukách  

(Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov)

MIMORIADNA CENA ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA MINISTERSTVA

ŠKOLSTVA SR MGR. PETRA KRAJŇÁKA

kategória:

A1 – Základné školy

KRISTÍNA ŽIGOVÁ

Všimni si, prečo som smutná!

(ZŠ, Spišský Štiavnik)

kategória:

B1 – Základné umelecké školy

ANDREA SKOKANOVÁ
KLÁRA SOLAROVÁ

Rozhodnutie – asambláž

(ZUŠ,  Ľubica)

kategória:

B1 – Základné umelecké školy

MONIKA MATFIAKOVÁ, 14 R.
NESPOLIEHAJ SA NA HOJNOSŤ TOHTO SVETA

(Súkr. ZUŠ ARTIK, Stará Ľubovňa)

kategória:

C1 – Stredné školy

VANESA KOVÁČOVÁ

Dievča so zelenými očami

(ŠUP,  Kežmarok)

kategória:

C2 – Stredné školy 

ALICA LEIBICZEROVÁ

Čumilky

(ŠUP, Kežmarok)

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VERNISÁŽ  VÝSTAVY OCENENÝCH PRÁC A SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN

 

Vernisáž výstavy ocenených prác a slávnostné odovzdávanie cien z dôvodu opatrení v spojitosti s koronavírusom bola zrušená.

Diplomy a darčekové poukážky budú zaslané výhercom na adresu ich školy.

Ďakujeme za pochopenie

 

 

 

Ďakujeme všetkým školám, pedagógom a žiakom že sa zapojili do našej súťaže a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Autorom ocenených prác blahoželáme. Sme hrdí na to, že spoločne môžeme  umením meniť svet.