VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ
MOJE (NE)ISTOTY 2021

MOTTO TOHTO ROČNÍKA: „SKUTOČNÉ PRIATEĽSTVO VERZUS VIRTUÁLNE“

 

Propagácia myšlienky o istotách mladých ľudí v prostredí v ktorom žijeme: Každý deň je pre nás novým začiatkom, v ktorom sa vždy (občas, často, niekedy, nikdy…) máme o čo oprieť, niekedy sa nám však istá zem pod nohami rozplýva, strácame oporu – istotu – pevný bod. Na jednej strane stále hľadáme svoje istoty, na strane druhej nás neistota a prekážky môžu posilniť. Téma nabáda k otázke: Čo je isté (neisté) v mojom každodennom dianí, akú istotu si plánujem do budúcna, na čom si zakladám, čo mi dodáva sebadôveru, kedy sa cítim v bezpečí. Stvárnenie tejto idey prispieva k zamysleniu sa, k vlastnému posunu, k dozrievaniu. Námet vyjadrujúci vlastnú istotu (neistotu) môže byť rôznorodý, pričom názov diela je doplnkom, súčasťou, vyjadrením idey diela (môže byť aj dlhší) a posudzuje sa spolu s dielom ako jeden koncept.

Hodnotené je teda dielo spolu s názvom – jeho výpovedná hodnota a originalita (po stránke formy aj obsahu).

Tešíme sa na našu spoluprácu. Ďakujeme všetkým školám, pedagógom, a žiakom, že spoločne môžeme umením meniť svet

Kolektív pedagógov a žiakov  Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Školské kolo

práce študentov ŠUP Kežmarok

 

Škola umeleckého priemyslu každoročne organizuje výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty. Tento ročník sa niesol v téme: Virtuálne verzus skutočné priateľstvo. Štvorčlenná porota zasadla 17.2. 2021 a hodnotila viac ako 140 prác v dvoch súťažných kategóriách. Ocenené práce postupujú na krajské hodnotenie.

Všetkým žiakom ďakujeme za aktívnu účasť, kolegom za umeleckú a technickú prípravu a vedenie svojich žiakov, komisii za kvalitný rozbor diel, posúdenie a hodnotenie.

Oceneným žiakom BLAHOŽELÁME a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

 

Kategória: C1

_stredné školy_ kresba, maľba, kombinovaná technika

1. miesto

The red model

Diana Dropová
2.B /GPD

 

3. miesto

Tváre priateľstva

Petra Šimonová
1.B /GPD

 

3. miesto

Virtuálna bublina

Jana Konkoľová
1.B /GPD

 

čestné uznanie

You are happy

Viktória Gavláková
4.A /PV

 

2. miesto

Nie je všetko tak ako vidíme

Lara sopková
2.a /Pv

 

2. miesto

Priateľstvá

Lenka batkeová
2.A /PV

 

 

Kategória: C2

_stredné školy_ fotografia

1. miesto

Virtuál life

Filip Marfiak
3.A /FD

 

3. miesto

Strata hlasu

Mária svitanová
3.A /FD

 

3. miesto

Istagram

Timea hricová
2.b /fd

 

2. miesto

V sne

Filip Mlynarčík
4.B /FD

 

čestné uznanie

TY

Tamara Maškulková
2.B /FD

 

čestné uznanie

Telka

ERika vasjánovics
2.B /FD

 

 

video z hodnotenia

…video prezentácia, hodnotenie, galéria, komisia….