MOTTO TOHTO ROČNÍKA: „SKUTOČNÉ PRIATEĽSTVO VERZUS VIRTUÁLNE“

Propagácia myšlienky o istotách mladých ľudí v prostredí v ktorom žijeme: Každý deň je pre nás novým začiatkom, v ktorom sa vždy (občas, často, niekedy, nikdy…) máme o čo oprieť, niekedy sa nám však istá zem pod nohami rozplýva, strácame oporu – istotu – pevný bod. Na jednej strane stále hľadáme svoje istoty, na strane druhej nás neistota a prekážky môžu posilniť. Téma nabáda k otázke: Čo je isté (neisté) v mojom každodennom dianí, akú istotu si plánujem do budúcna, na čom si zakladám, čo mi dodáva sebadôveru, kedy sa cítim v bezpečí. Stvárnenie tejto idey prispieva k zamysleniu sa, k vlastnému posunu, k dozrievaniu. Námet vyjadrujúci vlastnú istotu (neistotu) môže byť rôznorodý, pričom názov diela je doplnkom, súčasťou, vyjadrením idey diela (môže byť aj dlhší) a posudzuje sa spolu s dielom ako jeden koncept.

Hodnotené je teda dielo spolu s názvom – jeho výpovedná hodnota a originalita (po stránke formy aj obsahu).

 

Tešíme sa na našu spoluprácu. Ďakujeme všetkým školám, pedagógom, a žiakom, že spoločne môžeme umením meniť svet

Kolektív pedagógov a žiakov  Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Krajské kolo

práce žiakov ZŠ, ZUŠ, SŠ

 

Hodnotenie súťaže Moje neistoty 2021 prebehlo  formou individuálneho hodnotenia porotcov, nakoľko sa členovia nemohli fyzicky stretnúť. Pre porotu sme pripravili elektronické portfólio všetkých zapojených prác jednotlivých kategórií. Porotcovia v domácom prostredí hodnotili, bodovali, porovnávali a vyberali najlepšie práce. Po doručení hodnotiacich hárkov sa body sčítali a vytvorilo sa poradie a jednotlivé umiestnenia. 

video – galéria

…video prezentácia, hodnotenie, galéria, komisia…. 

 

Odbornú porotou tvorilo šesť členov, aktívne pôsobiacich v sfére umeleckej tvorby:

akademická maliarka: Eva Končeková

dizajnérka a VŠ pedagóg: Mária Bujňáková

výtvarník a textár: Vlado Kraus

fotograf: Robo Kočan

fotograf: Jozef Česla st.

fotograf: Michal Petriľak st.

Kategória: A1 Základné školy – deti od 11 do 15 rokov

kresba, maľba, kombinované techniky
1. miesto

Hana Vorobelová (15 r.)

Virtuálne lži

ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov

2. miesto

 Saskia ŠÜrÜ (13 r.)

Väzni doby

ZŠ,Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

3. miesto

 Klára Vargová (14 r.)

S kamarátkami do každého počasia ma to baví viac

ZŠ, Tribečská ul.1653/22, Topoľčany

3. miesto

 Natália Štecová (11 r.)

Čo mi virtuálne priateľstvo nevie dať

ZŠ,Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

čestné uznanie

 Sofia Sarnová (11 r.)

Prestávka

ZŠ, Grundschule,  Kežmarok

Kategória: B1 Základné umelecké školy – deti od 11 do 15 rokov

kresba, maľba, kombinované techniky

1. miesto

Michal Turek

Neistota z ľudskej prítomnosti

ZUŠ, Spišské Podhradie

2. miesto

 Laura Neupauerová

Emoji

ZUŠ, Lendak

3. miesto

 Natália Tatarková

Skutočné prateľstvo verzus kamoš NET

ZUŠ, Spišské Podhradie

Kategória: C1 Stredné školy

kresba, maľba, kombinované techniky
1. miesto

Kamila Pribišová

Samota

Stredná odborná škola pedagogická, Prešov

2. miesto

Petra Šimonová

Tváre priateľstva

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

3. miesto

Diana Droppová

The red model

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

Kategória: C2 Stredné školy

fotografia
1. miesto

Filip Marfiak

Virtual life

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

2. miesto

Erika Vasjánovics

Telka

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

2. miesto

Mária SVitanová

Strata hlasu

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

3. miesto

Andrea Želonková

Vzácnosť nášho spojenia

Stredná odborná škola pedagogická, Levoča

Školské kolo

práce študentov ŠUP Kežmarok

 

Škola umeleckého priemyslu každoročne organizuje výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty. Tento ročník sa niesol v téme: Virtuálne verzus skutočné priateľstvo. Štvorčlenná porota zasadla 17.2. 2021 a hodnotila viac ako 140 prác v dvoch súťažných kategóriách. Ocenené práce postupujú na krajské hodnotenie.

Všetkým žiakom ďakujeme za aktívnu účasť, kolegom za umeleckú a technickú prípravu a vedenie svojich žiakov, komisii za kvalitný rozbor diel, posúdenie a hodnotenie.

Oceneným žiakom BLAHOŽELÁME a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

 

Kategória: C1

_stredné školy_ kresba, maľba, kombinovaná technika

1. miesto

The red model

Diana Dropová
2.B /GPD

 

3. miesto

Tváre priateľstva

Petra Šimonová
1.B /GPD

 

3. miesto

Virtuálna bublina

Jana Konkoľová
1.B /GPD

 

čestné uznanie

You are happy

Viktória Gavláková
4.A /PV

 

2. miesto

Nie je všetko tak ako vidíme

Lara sopková
2.a /Pv

 

2. miesto

Priateľstvá

Lenka batkeová
2.A /PV

 

 

Kategória: C2

_stredné školy_ fotografia

1. miesto

Virtuál life

Filip Marfiak
3.A /FD

 

3. miesto

Strata hlasu

Mária svitanová
3.A /FD

 

3. miesto

Istagram

Timea hricová
2.b /fd

 

2. miesto

V sne

Filip Mlynarčík
4.B /FD

 

čestné uznanie

TY

Tamara Maškulková
2.B /FD

 

čestné uznanie

Telka

ERika vasjánovics
2.B /FD

 

 

hodnotenie

…video prezentácia, hodnotenie, galéria, komisia….