Umením meníme svet VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DIEL ŽIAKOV ŠKOLY

Byť kreatívny nie je koníček, je to spôsob života… Kreativita, nadanie, tvorba, nápaditosť, talent… to všetko a omnoho viac spája ľudí, ktorí sa rozhodli svoj životný štýl a spôsob bytia podriadiť umeniu. Hovorí sa, že umenie nie je chlebom, ale vínom života….Sme hrdí na to, že zameranie našej školy môže oponovať tomuto tvrdeniu a ponúka širokospektrálne uplatnenie v umeleckom […]

Vianočný program

Záver roka a spoločnú rozlúčku pred vianočnými sviatkami sme realizovali tak ako obvykle  formou spoločného programu. Vianočné zvyky priblížené scénkami našich prvákov, ale aj netradičný  vianočný príbeh Shreka , spev kolied, videoprojekcia či spoločná tombola. To všetko a omnoho viac spestrilo posledný tohtoročný deň v priestoroch školy všetkým prítomným.  Piatkové dopoludnie sme ukončili vyhodnotením najlepšieho programu a vianočným punčom. […]

Vianočná kapustnica

Predposledný deň školy v tomto kalendárnom roku sa niesol v pravej predvianočnej atmosfére. Aj tento rok sme sa rozhodli stráviť vianočné chvíle pri spoločnej kapustnici – všetci žiaci, učitelia a zamestnanci… príhovor, program a vianočné menu. Každá trieda si vyzdobila stôl a tie najkrajšie boli ocenené sladkou odmenou. Aktívni žiaci a žiacka školská rada pripravili […]

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 10.12.2019, mali naši návštevníci možnosť zažiť príjemnú atmosféru plnú tvorivosti, kreativity, nápadov a umenia. Predvianočný čas sme na našej škole obohatili zaujímavými tvorivými dielňami, ktoré prebiehali v každom z našich ateliérov, informáciami o študijných odboroch, živote na škole, divadelným predstavením žiakov, či sprievodom v dobových kostýmoch. Ďakujeme všetkým návštevníkom za […]

Vianoce pod Tatrami

Ako už býva tradíciou, aj tento rok sme sa zúčastnili na vernisáži detskej a študentskej kreativity a predstavy o čare Ducha VIANOČNÉHO ČASU. Trieda 4.A mala možnosť priamo nazrieť do krajiny zimy vo výstavnej sieni, v priestoroch knižnice. Fantázia prác preskakovala prekážky a nadchýnala naše pohľady. Súčasťou vernisáže bol spevácky a inštrumentálny koncert detí zo […]

Anjel Vianoc 2019

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do obľúbenej predvianočnej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Súťaž už tradične vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade a je určená pre všetky typy škôl. Vyhodnotenie súťaže nás veľmi milo potešilo. V kategórii stredných škôl získala práca našich žiakov nádherné 1. miesto. Na práci s názvom „Hraví anjeli“ sa podieľali […]