Školský výlet 1.A a 1.B_ 17.6.2021

V komplikovanej dobe obmedzeného pohybu a stretávania sa nám podarilo zažiť skvelú atmosféru spoločného výletu a objavovania úsmevov bez rúšok na výlete tried 1. A a 1.B triedy.Tak málo sme spolu v tomto školskom roku prežili spoločných chvíľ, že aj výlet do prírody v okolí Zlatnej pri Kežmarku nám pripadal ako vzácne letovisko. Krátka prechádzka a úplný relax na pikniku v tráve, kde […]

Hodnotenie KLAUZÚR 1. ročníkov

Pondelok (14.6.) bol pre žiakov prvých ročníkov veľmi náročný. Po predchádzajúcom týždni plného tvorivosti, nápadov a činorodej práce v ateliéroch prebiehala komisionálna skúška z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe. Žiaci pred komisiami prezentovali realizované diela na určené témy v rôznych výtvarných technikách. Súčasťou obhajoby bola prezentácia teoretickej práce a portfólia. Tešíme sa mnohým vydareným […]

Slávnostné vyradenie maturantov

V posledný májový utorok sme v jedálni našej školy zorganizovali slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom IV.A a IV.B triedy v školskom roku 2020/2021. Otvorenie ceremoniálu patrilo básni Miroslava Válka v podaní Kristiána Šmelka. Po príhovoroch pána predsedu maturitnej komisie Ing. Tibora Tokára, pani riaditeľky Ing. Marty Peignáthovej, triednych učiteliek Ing. Denisy Mačákovej a Mgr. Evy Srokovej a absolventky IV.ročníka Andrei Lorenčíkovej sa […]

Talentové skúšky 5.5. 2021

Prvá májová streda sa niesla na našej škole v znamení overovania talentu uchádzačov o štúdium jednotlivých odborov. Žiaci deviatych ročníkov vchádzali do budovy školy od samého rána. Pocit  zodpovednosti, batoh plný výtvarných pomôcok,  portfólio domácej tvorby v obale a prvá veľká životná skúška … tak aj o tom bolo prvé kolo talentovej skúšky na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku. Uchádzači […]

Moje (ne)istoty 2021_ KRAJSKÉ KOLO

Moje (ne)istoty 2021_ krajské kolo_(vyhodnotenie) Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku každoročne pripravuje krajskú výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty, konanú pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského. Výstava, vernisáž a slávnostné odovzdávanie cien sa malo uskutočniť začiatkom marca 2021 v nových priestoroch výstavnej siene v Kežmarku. Nakoľko svet skľučuje pandémia, v rámci prijatých opatrení sa uzavrel […]

ONLINE KURZ PRE UCHÁDZAČOV: Skúška farebného a priestorového cítenia

Pre uchádzačov a záujemcov o štúdium na ŠUP v Kežmarku sme pripravili edukačné videá, ktoré pomôžu ľahšie zvládnuť prípravu na talentové skúšky. Nakoľko Vám nemôžeme ponúknuť prípravný seminár a workshop, rozhodli sme sa pre formu online kurzu. V týchto videách získate vzácne rady ako zvládnuť skúšku PRIESTOROVÉHO CÍTENIA (kompozícia, umiestnenie kresby v ploche, proporcie – […]

Výpisy klasifikácie za I. polrok šk. roku 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci, polročné výpisy klasifikácie žiakov za 1. polrok šk. roku 2020/2021 Vám budú zaslané elektronicky na EduPage konto zákonného zástupcu žiaka, resp. žiacke konto (v prípade plnoletých žiakov). Výpisy budú zverejnené 29. januára 2021. Zákonnému zástupcovi/plnoletému žiakovi príde do EduPage správa, kliknutím na správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok. Výpis je […]