„Pokatarínske“ zábavné dopoludnie

Už tento víkend nás čaká prvá adventná nedeľa. A preto sme sa rozhodli v posledný piatok pred začínajúcim adventom pripraviť veselé „pokatarínske“ zábavné dopoludnie, ktoré prebiehalo v jedálni za dodržania všetkých proticovidových opatrení. Aktivity boli pripravené pre každú triedu samostatne. Žiaci spoločne plnili úlohy, za ktoré získali indície, ktoré ich mali doviesť k sladkej odmene. Časti prvej indície boli […]

Prezentácia Projektu Softskills na našej škole

Soft skills alebo „jemné zručnosti“ sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Sú to interpersonálne zručnosti. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže komunikovať a spolupracovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu. Úvod do tejto problematiky dnes našim štvrtákom prezentovali aktivisti projektuSoftskills.

KLÍMAedu festival“ ocenenie

V týchto dňoch sme sa dozvedeli peknú správu, že naša už bývalá žiačka Klára Jurská získala ocenenie – 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže „KLÍMAedu festival“ za fotografiu s názvom: „Čo robíme naopak?“, ktorú vytvorila v minulom školskom roku ako žiačka IV. ročníka odboru propagačné výtvarníctvo. Teší nás, že rovnako ako my – starší, vnímajú aj žiaci problematiku […]

Odpočívaj v pokoji…

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým priateľom, známym, kolegom a žiakom, že nás 10.11. 2021 navždy opustil náš kolega Mgr. Stanislav Kovalčík.      Učím dobre a rád – koľkokrát si vravel túto vetu… Odovzdať žiakom, svetu, kúsok seba.  Nebáť sa cítiť, chytiť sa myšlienky,   čo mení čisté plátno na obraz,   vysvetliť, ukázať – a nie raz…  […]

TV ŠUP NOVINY – nová relácia

Máme začiatok mesiaca november a je čas Vám prestaviť čo sa  všetko dialo na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku počas mesiaca OKTÓBER. V novej časti NOVINY TV ŠUP Vám predstavíme niekoľko zaujímavostí zo života našej školy:  spolupráca pri obnove vojenského pamätníka v Kežmarku  workshop land artu a luminografie    aktivity Žiackej školskej rady  anketa z prvákmi  jeden deň v škole  Šupkárske všeličo (stručný prehľad udalostí počas mesiaca október)  Tešíme sa, že nás […]

Zbierka: Hodina deťom – aj na našej škole

Hodina deťom, je verejná zbierka, ktorá nepretržite pomáha deťom a mladým ľuďom v rôznych krízových situáciách. Dnes sa konal jej 23. ročník, a tak sme sa do nej zapojili aj my. Ako dobrovoľníčky boli vybrané žiačky tretieho ročníka, ktoré spoločne žiakom a učiteľom povedali o tejto zbierke, a tí následne pomohli tejto dobrej veci svojim […]

Workshop land artu a luminografie

14. októbra počas pekného jesenného popoludnia sa naši žiaci vybrali do Strážok, kde sa venovali LAND ARTU a fotografovaniu parku technikou LUMINOGRAFIE. Účastníci celej akcie boli prevažne študenti zapojený do krúžku s názvom LUMONOGRAFIA, ktorý je podporený z projektu: Operačný program ľudské zdroje. Pod vedením pedagógov žiaci nadobudli skúsenosť s nezvyčajnou fotografickou technikou. Ide o […]

Žiacka školská rada v akcii: Deň zdravej výživy a deň chrbtice

Po náročnom predchádzajúcom školskom roku, kedy sme sa my žiaci nemali možnosť stretávať v škole a vymýšľať nejaké aktivity, sme sa našu činnosť, teda činnosť staro-novej Žiackej školskej rady, rozhodli rozbehnúť významnými dňami v kalendári. Zaujal nás 16.október, ktorý bol svetovým dňom výživy, ale aj svetovým dňom chrbtice a 18.október bol zase svetovým dňom monitorovania vody. Pripravili sme si […]

Exkurzia do Kežmarského lýcea

Dňa 14.októbra 2021 sme sa s pani učiteľkou Srokovou zúčastnili exkurzie v Kežmarskom evanjelickom lýceu. Expozíciou nás sprevádzala pani Katarína Slavíčková, ktorá nás oboznámila s mnohými zaujímavými faktami a skutočnosťami týkajúcimi sa existencie a fungovania tejto školy a tiež života študentov, ktorí tu študovali. Práve tu trávili svoje študentské časy najvýznamnejší literáti, historici, filozofi, lekári, technici i matematici. Najvýznamnejším študentom Kežmarského evanjelického […]