Monthly Archives: máj 2023

SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE ABSOLVENTOV _ KAŠTIEĽ STRÁŽKY

Milí naši absolventi. Spoločné stretnutia ľudí sa zvyčajne dejú pri významných udalostiach. V škole sa takto nastúpení stretávame v septembri, keď spoločne otvárame nový školský rok i na konci júna, keď ho slávnostne ukončujeme, bilancujeme jeho priebeh a hodnotíme. TENTOKRÁT STE NÁM DÔVOD NA SLÁVNOSTNÉ SPOLOČNÉ STRETNUTIE DALI VY – NAŠI, TERAZ UŽ ABSOLVENTI…. Sme […]

Maturita

V dňoch od 22. do 25. mája 2023 prebiehala na našej škole ústna forma internej časti maturitnej skúšky. Maturanti v nej preukazovali svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka na úrovni B1 i B2 a tiež z teoretických odborných predmetov, konkrétne z dejín výtvarnej kultúry, technológie a ekonomiky. Spolu maturovalo a k […]

KNIEŽA Z POPRADU A JEHO HROBKA

K príprave novej expozície KNIEŽA Z POPRADU A JEHO HROBKA prispela aj naša škola. Počas slávnostného otvorenia novej expozície prevzala pani riaditeľka školy Ing. Marta Perignáthová ĎAKOVNÝ LIST. Tešíme sa z otvorenia a sprístupnenia takejto unikátnej expozície, ktorá moderným a nadčasovým spôsobom prezentuje viac ako 1600 ročné tajomstvá, ktoré odhaľovali výskumníci z celého sveta.

START21ART, MAT, 2023

Naše žiačky Lea Krempaská a Timea Hricová zo 4.B triedy odboru fotografický dizajn sa zapojili do Česko – Slovenskej výtvarnej súťaže START21ART. Súťaž je určená pre študentov štvrtých ročníkov škôl s umeleckým zameraním. Vyhlasovateľom je nadácia KUBIKUM, s cieľom podporovať a propagovať tvorbu mladých umelcov. Súťaže sa zúčastnilo 17 stredných škôl zo Slovenskej republiky a […]

Workshop, ŠUP, Prešov

V termíne 27.4. – 28.4.2023 sa štyria žiaci našej školy pod vedením Mgr. Matúša Matavu zúčastnili workshopu na Škole umeleckého priemyslu v Prešove. Workshop bol zameraný na filmovú tvorbu a prácu s kamerou, lektorom bol doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.   V prvý deň boli študentom premietané ukážky starých filmov. Dozvedeli sa o starých technikách […]

Výstava 25. (K)ROKOV

Kroky, stopy, činy… skutky, zážitky, priateľstvá, okamihy, neľahké rozhodnutia… umelecké napredovanie, tvorivosť, príbehy mladých umelcov, odborné vedenie pedagógov, výstavy… vôňa ateliérov, radosť z tvorby… umenie a remeslo, ktoré nadchýňa…umenie nadčasové, ale aj plné tradícií…. Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku je progresívnou školou, ktorá zohľadňuje potreby trhu a prispôsobuje svoju edukačnú činnosť, aby jej odbory kráčali […]

ÚSVIT – CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN

Cieľom súťaže je podporiť netradičné interpretácie výtvarných tém a námetov vo vizuálnoumeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl. Hlavný organizátor súťaže, Škola umeleckého priemyslu Prešov mala za cieľ spropagovať umelecké školstvo na Slovensku a žiakom a ich pedagógom ponúknuť porovnanie svojich zručností a kvalít na celoštátnej […]