Monthly Archives: máj 2023

START21ART, MAT, 2023

Naše žiačky Lea Krempaská a Timea Hricová zo 4.B triedy odboru fotografický dizajn sa zapojili do Česko – Slovenskej výtvarnej súťaže START21ART. Súťaž je určená pre študentov štvrtých ročníkov škôl s umeleckým zameraním. Vyhlasovateľom je nadácia KUBIKUM, s cieľom podporovať a propagovať tvorbu mladých umelcov. Súťaže sa zúčastnilo 17 stredných škôl zo Slovenskej republiky a […]

Workshop, ŠUP, Prešov

V termíne 27.4. – 28.4.2023 sa štyria žiaci našej školy pod vedením Mgr. Matúša Matavu zúčastnili workshopu na Škole umeleckého priemyslu v Prešove. Workshop bol zameraný na filmovú tvorbu a prácu s kamerou, lektorom bol doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.   V prvý deň boli študentom premietané ukážky starých filmov. Dozvedeli sa o starých technikách […]

Výstava 25. (K)ROKOV

Kroky, stopy, činy… skutky, zážitky, priateľstvá, okamihy, neľahké rozhodnutia… umelecké napredovanie, tvorivosť, príbehy mladých umelcov, odborné vedenie pedagógov, výstavy… vôňa ateliérov, radosť z tvorby… umenie a remeslo, ktoré nadchýňa…umenie nadčasové, ale aj plné tradícií…. Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku je progresívnou školou, ktorá zohľadňuje potreby trhu a prispôsobuje svoju edukačnú činnosť, aby jej odbory kráčali […]

ÚSVIT – CENA ZA ŠTUDENTSKÝ DIZAJN

Cieľom súťaže je podporiť netradičné interpretácie výtvarných tém a námetov vo vizuálnoumeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných škôl. Hlavný organizátor súťaže, Škola umeleckého priemyslu Prešov mala za cieľ spropagovať umelecké školstvo na Slovensku a žiakom a ich pedagógom ponúknuť porovnanie svojich zručností a kvalít na celoštátnej […]

Návšteva divadelného predstavenia v Spišskej Sobote

Dňa 15.mája študenti druhého a tretieho ročníka navštívili spolu so svojimi pedagógmi divadelné predstavenie v Spišskej Sobote. Herci známeho divadelného súboru Divadlo Commedia z Popraduuviedli predstavenie Neprebudený, ktoré je divadelnou adaptáciou rovnomennej poviedky slovenského autora z obdobia realizmu Martina Kukučína. Účinkujúci nám zahrali hodnotné predstavenie, v ktorom sa zaskveli najmä postavy Ondrášaa jeho totky, ktorá […]

PČOZ v kaštieli Strážky

Praktickú časť odbornej zložky majú maturanti úspešne za sebou. Naša talentovaná tretiačka Sarah Vnenčáková pripravila fotoreportáž z priebehu maturitnej skúšky. Prostredníctvom fotografií môžete zažiť maturitnú atmosféru a niekoľkých žiakov v akcii. Naši štvrtáci obhajovali svoje maturitné projekty v krásnom prostredí KAŠTIEĽA STRÁŽKY 10. a 11. mája.    NAJLEPŠÍ Z NÁS Expozícia výstavnej siene v kaštieli […]

Talentové skúšky

Dnes sa otvorila brána našej školy pre záujemcov o štúdium umeleckých odborov na Kežmarskej ŠUP-ke. Po úvodnej prezentácii a odovzdaní domácich prác na hodnotenie nasledovala skúška priestorového a farebného cítenia. Žiaci absolvovali talentovú skúšku kde mali možnosť preukázať svoj výtvarný a priestorový talent, či umelecký predpoklad.