Monthly Archives: október 2022

Vzácny hosť Pavol Lacko prednášal na tému kritického myslenia

Utorok (25. 10. 2022) sa uskutočnila prednáška s diskusiou na tému kritické myslenie pre všetkých žiakov našej školy. Celé dopoludnie viedol analytik a projektový manažér Pavol Lacko. Vyštudoval politológiu na Freie Universität v Berlíne. Sedem rokov robil investigatívu v Aliancii Fair-play. Venoval sa najmä súdnictvu, zdravotníctvu a štátnym IT projektom. Od septembra 2019 do decembra 2021 viedol […]

Nová SEPTEMBROVÁ relácia TV ŠUP

Aj tento školský rok, kedy naša škola slávi dvadsiate piate výročie svojho vzniku Vám chceme prinášať pravidelný súhrn udalostí a aktivít,  ktoré sa počas jednotlivých mesiacov uskutočnili. Tešíme sa z Vašej podpory a veríme, že Vás náš program nadchne a obohatí. V tejto relácii sa vrátime na začiatok školského roka a zrekapitulujeme si niektoré udalosti, ktoré sa […]

Výstava: SVETELNÉ ZÁZNAMY V KRAJINE

Tešíme sa každej pridanej hodnote, ktorú naši učitelia vysielajú smerom k svojim žiakom a venujú im svoj (AJ VOĽNÝ) čas, aby ich mohli obohatiť vo svete umenia a tvorby.  Výstava fotografií pána učiteľa Matúša Matavu pod názvom SVETELNÉ ZÁZNAMY V KRAJINE prilákala žiakov na samotným autorom komentovanú prehliadku vystavených fotografií. Od žiakov sme obdržali milú […]

BEDMINTON STREDNÝCH ŠKÔL OKRESNÉ KOLO

Žiačka Annamária Lörincová zo IV.A triedy spolu so svojou rovesničkou Timeou Hricovou zo IV.B triedy podali vynikajúce športové výkony na bedmintonových kurtoch v Huncovciach. Súťaž v okresnom kole sa konala v stredu 19. 10. 2022. Odmenou pre naše žiačky a našu školu za vysoké nasadenie počas celej súťaže bolo obsadenie druhého miesta v bedmintone stredných […]

1.A na výstave PozitiviTY

V pondelok 17.10 sa naša trieda – 1.A vybrala na výlet. Našim cieľom bola výstava PozitiviTy p. učiteľky Hončárovej v Poprade Veľkej – v Scherfelovom dome. Počasie nám prialo, po peknej prechádzke sme si pozreli obrazy našej triednej. Boli, ako sám názov napovedá, nabité pozitívnou energiou. Veľmi nás zaujali aj jej asambláže, o ktorých nám […]

Výstava 25 (K)ROKOV našej ŠUP v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade

Oslava 25. výročia založenia Školy umeleckého priemyslu je popretkávaná mnohými sprievodnými aktivitami a výstavami. Jednou z nich je putovná výstava s príznačným názvom 25 (K)ROKOV, ktorá bola 7. 9. slávnostné otvorená v Podtatranskom múzeu v Poprade. Výstava je sprístupnená pre verejnosti  do 20. 11. 2022 UT-NE: 9:00 hod. – 16:00 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu.    

XXIV. ročník Beh Ľubicou

Beh Ľubicou, ktorý prebiehal v piatok 07.10.2022 v príjemnej atmosfére, bol pre žiakov našej školy úspešný v podobe získania viacerých medailí. V kategórii F – dorastenky dobehla do cieľa na prvom mieste Adela Neuwirthová a na druhom mieste Sabína Tyrpáková. V kategórii F – dorastenci získal druhé miesto Jakub Lapšanský. Prvé miesto v kategórii G […]

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci IKT zručností – 3D grafika

V dňoch 3.10. – 4.10.2022 sme sa zúčastnili vzdelávania v rámci projektu OP Ľudské zdroje v Tatranskej Lesnej. Cieľom aktivity bolo zabezpečiť vzdelávanie učiteľov v grafickom programe 3Ds Max a MudBox. Vzdelávania sa zúčastnilo 10 učiteľov a školiteľ. IKT technológie sú kľúčové, aby pomohli učiteľom pri poskytovaní inovačných vyučovacích metódaodborných kompetencií.