Monthly Archives: január 2024

Prípravný výtvarný kurz na talentové skúšky

Záujemcom o štúdium na našej škole ponúkame prípravný výtvarný kurz pred talentovými skúškami na školský rok 2024/25. Počas kurzu sa budú záujemcom venovať pedagógovia našej školy v rámci práce na kresbe zátišia, maľbe a konzultácií k domácim prácam. Prihlášku s uvedením zvoleného termínu je potrebné doručiť do školy minimálne 5 dní pred konaním kurzu alebo elektronicky na email: zastupca@skola.supkk.sk […]

“NE/ZROZUMITEĽNOSŤ UMENIA“

Na pôde našej školy sme mali vzácneho hosťa. PhDr. Edita VOLOŠČUKOVÁ, PhD. pripravila pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka pútavú prednášku na tému: “NE/ZROZUMITEĽNOSŤ UMENIA“. Podujatie bolo realizované s podporou a zabezpečením Podtatranského osvetového stredisko v Poprade. Edita VOLOŠČUKOVÁ je intermediálna umelkyňa, maliarka, konceptuálna umelkyňa, tvorkyňa objektov, počítačová grafička, textilná výtvarníčka, pedagogička, kurátorka, grafička. Umelkyňa vystavuje doma aj v […]

Deň otvorených dverí

  PUTOVNÁ PREZENTÁCIA ŠTUDIJNÝCH  ODBOROV 1. február 2024  stretneme sa o 12.00 hod. v spoločenskej miestnosti školy   ČAKÁ VÁS ZÁŽITKOVÁ PREHLIADKA ŠKOLY: kultúrny program informácie o študijných odboroch a talentových skúškach kreatívne workshopy a ukážky umeleckej  tvorby žiakov   NAŠE ODBORY: NOVÝ ODBOR: PRIEMYSELNÝ DIZAJN  8602 M GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN – 8603 M […]

„Klauzúrky“

Počas tretieho januárového týždňa sa uskutočnili na našej škole komisionálne skúšky z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe. „Klauzúrky“  absolvovali všetci žiaci našej školy. Pred komisiami prezentovali práce realizované v prvom polroku tohto školského roka. Formálna a obsahová analýza jednotlivých diel, technologický postup, ale aj opis výrazových prostriedkov jednotlivých výstupov. To všetko bolo súčasťou obhajoby každej práce.  Náročný, […]

Vitaj rok 2024

Prvé spoločné novoročné stretnutie na pôde našej ŠUP-ky sa uskutočnilo tak, ako sa patrí. Pani riaditeľka sa prihovorila žiakom i zamestnancom a popriala im úspešný rok plný zdravia, pokoja a napredovania. Nechýbala koleda a požehnanie, za ktoré vďačíme p. kaplánovi. Prajeme Vám rok plný zdravia, úsmevu, aby ste boli obklopení vždy len dobrými ľuďmi…prajeme Vám […]