Category Archives: Aktuality

Nezabudnutí susedia

Nezabudnutí susedia _ pietna spomienka obetiam holokaustu Tohto roku sme si dňa 9. septembra pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia a zároveň 80. výročie prijatia tzv. Židovského kódexu na Slovensku. Tento kódex obsahoval 270 paragrafov, ktoré hovorili o tom, čo Židia na Slovensku (ne)môžu robiť. Kvôli týmto zákonom bolo židovské obyvateľstvo na Slovensku utláčané […]

Úspechy našich žiakov

RÍŠA FANTÁZIE 2021 / ROČNÍK: IX. V týchto dňoch sme obdržali 2 radostné správy – dvaja naši žiaci dosiahli ocenenie na medzinárodnej súťaži – Ríša fantázie- Dračie kráľovstvo, ktorú vyhlásilo SZUŠ Lučenec. V kategórii nad 16 rokov zaujal porotu svojim talentom Denis Gabčo – žiak II.A odboru propagačné výtvarníctvo – získal svojou prácou 3. miesto. Prácu realizoval […]

Školský výlet 1.A a 1.B_ 17.6.2021

V komplikovanej dobe obmedzeného pohybu a stretávania sa nám podarilo zažiť skvelú atmosféru spoločného výletu a objavovania úsmevov bez rúšok na výlete tried 1. A a 1.B triedy.Tak málo sme spolu v tomto školskom roku prežili spoločných chvíľ, že aj výlet do prírody v okolí Zlatnej pri Kežmarku nám pripadal ako vzácne letovisko. Krátka prechádzka a úplný relax na pikniku v tráve, kde […]

Hodnotenie KLAUZÚR 1. ročníkov

Pondelok (14.6.) bol pre žiakov prvých ročníkov veľmi náročný. Po predchádzajúcom týždni plného tvorivosti, nápadov a činorodej práce v ateliéroch prebiehala komisionálna skúška z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe. Žiaci pred komisiami prezentovali realizované diela na určené témy v rôznych výtvarných technikách. Súčasťou obhajoby bola prezentácia teoretickej práce a portfólia. Tešíme sa mnohým vydareným […]

Slávnostné vyradenie maturantov

V posledný májový utorok sme v jedálni našej školy zorganizovali slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom IV.A a IV.B triedy v školskom roku 2020/2021. Otvorenie ceremoniálu patrilo básni Miroslava Válka v podaní Kristiána Šmelka. Po príhovoroch pána predsedu maturitnej komisie Ing. Tibora Tokára, pani riaditeľky Ing. Marty Peignáthovej, triednych učiteliek Ing. Denisy Mačákovej a Mgr. Evy Srokovej a absolventky IV.ročníka Andrei Lorenčíkovej sa […]