Monthly Archives: február 2022

Moje (ne)istoty 2022

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 144 prác z 19 škôl. Práce hodnotila nezávislá komisia, ktorej členovia nie sú zamestnancami organizátora súťaže. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou.  Súťaž sa koná pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyne Európskeho parlamentu. Cena Miriam LEXMANN – garantky sútaže, pod záštitou ktorej  MOJE (NE)ISTOTY 2022 […]

Vykroč do prázdnin tou správnou nohou

Počas voľných dní Vám prajeme oddych, veľa pekných zážitkov, vždy správnu spoločnosť a múzu pri tvorivých činnostiach… Prázdninová aktivita Určite máte veľa plánov ako prežijete voľné dni. Podeľte sa s nami o svoj zážitok ako trávite jarné prázdniny a pridajte fotku a krátky komentár na náš FB.  Jedného z Vás odmeníme:-) PEKNÉ PRÁZDNINY VÁM PRAJE […]

KRAJSKÉ KOLO: Moje (ne)istoty 2022 _ výsledky & informácie

Piatok (18.2.2022) prebehlo hodnotenie krajskej sútaže Moje (ne)istoty. Do súťaže bolo prihlásených celkovo 144 prác z 19 škôl. Práce hodnotila nezávislá komisia, ktorej členovia nie sú zamestnancami organizátora súťaže. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou.  Súťaž sa koná pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyne Európskeho parlamentu. Cena Miriam LEXMANN – […]

Školské kolo: MOJE (NE)ISTOTY 2022

Vidím sa v tieni… V tejto téme sa nesie výtvarná a fotografická súťaž Moje (ne)istoty, ktorú každoročne organizuje Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku. Hodnotiaca komisia školského kola, ktorá pozostávala zo štyroch členov našich pedagógov umeleckých predmetov sa stretla v priestoroch školskej jedálne 9.2.2022. Súťažné práce boli inštalované, označené poradovým číslom. Členovia komisie hodnotili práce v troch určených […]

Víkendová Valentínska súťaž:

Pred nami je víkend a my sme sa rozhodli pre Vás pripraviť Valentínsku aktivitu. Počas voľných dní môžeš pripraviť list, nielen pre svoju tajnú lásku v škole, ale pre všetkých, ktorých máš rád… V pondelok ráno označený list vhoď do schránky a náš školský Valentínsky kuriér ju doručí adresátovi. Členovia žiackej školskej rady sa rozhodli […]

Súťaž: SNÍVANIE SO  SURREALIZMOM

V rámci výtvarnej súťaže ,,Púchovské parafrázy“ sa zapojili žiačky tretieho ročníka, odboru propagačné výtvarníctvo. Pri tvorbe prác na tému SNÍVANIE SO  SURREALIZMOM sa inšpirovali výtvarnou tvorbou umelca Salvadora Daliho. Svoje práce voľného spracovania témy vypracovali technikou grafiky a maľby. Ocenené boli už naše absolventky, ktoré získali v tejto súťaži diplomy a zaujímavé ceny. Simone Štellmachovej, […]

VÝSLEDKY XXIV. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE BOHÚŇOVA PALETA

ZUŠ  Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku každoročne organizuje medzinárodnú výtvarnú súťaž BOHÚŇOVA PALETA. Súťažná téma: Pohľady na svet cez umenie  (Umenie nám  odkrýva poznanie o svete a sebe samých spôsobom, ktorý mnohokrát nedokážeme pomenovať. Objavovanie tajov umenia je vhodným priestorom na […]