Monthly Archives: január 2022

„Klauzúrky“ za 1. polrok

Teoretické východiská, inšpiračné zdroje, použité techniky a ich história, materiály, ich charakteristika a použitie, obsah a forma vytvorených diel, vyjadrovacie prostriedky, kompozičné princípy, asociácie, symboly, technologické postupy… to všetko nachádzali vo svojich dielach žiaci ŠUP v Kežmarku po návrate z vianočných prázdnin. Komisionálnu skúšku z profilového predmetu a umeleckej praxe v závere 1. polroka absolvovali povinne všetci žiaci […]