Zamestnanci školy

Vedenie školy

Ing. Marta Perignáthová
Riaditeľka školy

0948 048 242

riaditelka@supkk.sk

životopis pdf.

RNDr. Tatiana Grandová
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie

zastupkyna@skola.supkk.sk

Mgr. Jaroslav Sarna
zástupca riaditeľky školy pre odborné vzdelávanie

zastupca@skola.supkk.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. art. Dominik Britaňák
výtvarné predmety, počítačová grafika, fotografický dizajn

Mgr. Peter Cintula
anglický jazyk, fotografický dizajn

Mgr. art. Jozef Česla
výtvarné predmety, počítačová grafika

Ing. Anna Dominiková
odborné predmety, ekonomika, výchovná poradkyňa

PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková
výtvarné predmety

Mgr. art. Lukáš Marhefka
videotvorba

Mgr. Art. Dušan Draxler
počítačová grafika

Mgr. Magdaléna Kasenčáková
pedagogický asistent

Mgr. Zuzana Girgášová
výtvarné predmety

Mgr. Jozef Kudlačák
náboženská výchova

Mgr. Lena Hončárová
výtvarné predmety

Mgr. Zlatica Svitanová
odborné predmety

Mgr. Milada Kotorová
výtvarné predmety, fotografia

Mgr. Matúš Matava
fotografický dizajn

Mgr. Miroslava Kovalčíková
dejiny umenia

Mgr. Katarína Nebusová
výtvarné predmety, slovenský jazyk

Mgr. Marián Lojek
anglický jazyk, telesná a športová výchova

Mgr. Vladimír Reznický
odborná prax, reštaurovanie

Ing. Denisa Mačáková
odborné predmety

Mgr. Eva Sroková
slovenský jazyk a literatúra, výtvarné predmety

Mgr. Ľudovít Timko
Odborné predmety

Mgr. Jana Chritzová
Výtvarné predmety ANJ

Mgr. Jana Strišovská
Výtvarné predmety ANJ

Výchovné poradenstvo

Ing. Anna Dominiková
Výchovná poradkyňa

Výchovné poradenstvo zahŕňa :

  • rozvoj individuálneho nadania žiakov
  • pomoc pri slabom prospechu
  • konzultácie pre žiakov so ŠVVP
  • konzultácie spojené s neprimeraným správaním žiakov a prípravou na vyučovanie
  • poradenstvo pri prihlasovaní na vysoké školy

Konzultačné hodiny:

Pondelok:  09.00 – 11.00 hod.

Utorok:      09.15 – 14.00 hod.

 

Kontakt:

dominikova@skola.supkk.sk

Nepedagogickí zamestnanci

Janka Ovšonková
administratívny pracovník, hospodárka

ovsonkova@skola.supkk.sk

Bc. Simona Vyrosteková
vedúca ekonomického úseku

vyrostekova@supkk.sk

Michal Dluhý
správca budovy

Miroslav Marhefka
vrátnik

Dana Kovalčíková
upratovačka

Denisa Jantošovič Kovalčíková
upratovačka

Triedni učitelia

Trieda I.A

Grafický dizajn

Grafický a priestorový dizajn

Mgr. Lena Hončárová

Triedny učiteľ

Trieda I.B

Fotografický dizajn

Propagačné výtvarníctvo

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Mgr. Katarína Nebusová

Triedny učiteľ

 

Trieda II.A

Grafický dizajn

Grafický a priestorový dizajn

 

 

 

Trieda III.A

Fotografický dizajn

Propagačné výtvarníctvo

 

 

 

 

Trieda IV.A

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Propagačné výtvarníctvo

Mgr. art. Dominik Britaňák

Triedny učiteľ

PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková

Triedna učiteľka

Mgr. Zlatica Svitanová

Triedna učiteľka

Trieda II.B

Fotografický dizajn

Propagačné výtvarníctvo

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

 

 

Trieda III.B

Grafický a priestorový dizajn

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

 

 

 

Trieda IV.B

Grafický a priestorový dizajn

Fotografický dizajn

Mgr. Zuzana Girgášová

Triedny učiteľ

Ing. Anna Dominiková

Triedny učiteľ

Mgr. Matúš Matava

Triedny učiteľ

Pracovné orgány školy

Predmetová komisia

VŠEOBECNO- VZDELÁVACÍCH predmetov

 

vedúci PK: Ing. Denisa Mačáková

 

 

Predmetová komisia

ODBORNÉHO vzdelávania

PV, KRD

 

vedúci PK: PaedDr. Jarmila Dobešová – Serbinčíková 

 

 

Predmetová komisia

ODBORNÉHO vzdelávania

FD, GPD, GD

 

vedúci PK: Mgr. Dominik Britaňák 

 

 

UMELECKÁ

RADA

predseda: Mgr. Milada Kotorová

 

 

Garanti štúdijných odborov

ak. mal. Eva končeková
kresliar, pedagóg, textilný výtvarník, maliar, monumentalista

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

Propagačné výtvarníctvo

Akademická maliarka Eva Končeková, Levočská rodáčka absolventka bratislavskej VŠVU v ateliéri Petra Matejku . Eva Končeková, na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila začiatkom 70. rokov, venuje sa monumentálnej textilnej technike. V ateliéri E. Končekovej vznikli takisto početné akvarely, olejomaľby a práce vytvorené kombinovanými maliarskymi a kresliarskymi technikami s dominujúcou témou prírody, najmä zátiší s lesnými a lúčnymi kvetmi či stromami, pričom ani týmto umeleckým výpovediam nechýba poetický náboj. Do povedomia verejnosti sa nevryla len ako maliarka – výtvarníčka, ale aj ako učiteľka, ktorej rukami prešlo mnoho absolventov rôznych typov umeleckých škôl.

mgr. art. Robo Kočan
fotograf

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

fotografický dizajn

Je prvým absolventom katedry Fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave v roku 1996. V rokoch 1993 absolvoval štúdijné pobyty na The Nottingham Trent University, Nottingham (GB) a na Ecole Nationale des Beaux Arts, Dijon (F).Po ukončení štúdií sa vrátil do rodného Popradu, kde tvorí v oblasti vlastnej tvorby ako aj v dekoratívnej fotografii, kedy vytvára jedinečné a originálne fotoobrazy do interiérov, ktoré sú navrhované špeciálne pre ten ktorý priestor a konzultované s klientom. Spolupracuje s architektmi ako aj s interiérovými dizajnérmi. Venuje sa aj portrétnej tvorbe, produktovej fotografii ako aj fotografovaniu architektúry a interiérov. Jeho výtvarná tvorba je vystavovaná v mnohých galériách sveta a diela sú súčasťou zbierok súkromných zberateľov, ale aj galérií a zberateľských inštitúcií na Slovensku, v Čechách, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Poľsku, USA, Kanade a Austrálii. Je držiteľom niekoľkých ocenení. 

Mgr. art. Mária Bujňáková
produktová, grafická a interiérová dizajnérka

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

Grafický  dizajn

Grafický a priestorový dizajn

Rodáčka z Kežmarku si pre svoje pôsobenie vybrala hlavné mesto východného Slovenska. Je produktovou, grafickou a interiérovou dizajnérkou a ešte aj internou doktorandkou na Katedre dizajnu. Mária sa v rámci svojho doktorandského štúdia na FUTU, Katedra inovácie, venuje naratívnemu dizajnu, teda dizajnu s príbehom. V praxi to znamená, že vytvorený produkt používaním núti človeka pochopiť, čo sa snaží povedať. Niekedy môže ísť o prvok humoru ale často aj ponaučenia.

vzdelanie/
2009 – 2015/ Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra Dizajnu, Dizajn – Inovácia
2010 – 2012/ Pedagogické minimum, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
2004 – 2009/ Stredná umelecká škola Kežmarok, Propagačné výtvarníctvo

Tibor Kováč
reštaurátor

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb 

 

Tibor Kováč pôsobil v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku a Liptovskom múzeu v Ružomberku na pozícií konzervátor, reštaurátor. Aktívne sa podieľal na kompletnom zariadení areálu Múzea slovenskej dediny v Pribyline, patril do tímu reštaurátorov nástenných malieb Soľného úradu v Liptovskom Hrádku, spolupodieľal sa na reštaurovaní vzácnych fresiek kostolov, synagóg aj kaštieľov. Od roku 2010 je členom Komory reštaurátorov a za odbornú činnosť získal viacero ocenení. Jeho rukami prešli stovky historických hodín a nábytku zrekonštruovaných pre múzeá, mnohé cirkevné či svetské inštitúcie, ale aj súkromné osoby na území Slovenska a v zahraničí.

žiaci

Rodičia

História školy

Škola začala písať svoju históriu 1. júla 1994, keď za prítomnosti významných predstaviteľov Slovenskej republiky, Krajského úradu v Prešove a mesta Kežmarok bolo zriadené Stredisko praktického vyučovania (SPV) umeleckých remesiel.

V roku 1997 sa SPV transformovalo na samostatný právny subjekt, vtedajšiu Združenú strednú umeleckú školu. 

Čítať ďalej

Aktuality