Zamestnanci školy

Vedenie školy

Ing. Marta Perignáthová
Riaditeľka školy

0948 048 242

riaditelka@supkk.sk

RNDr. Tatiana Grandová
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie

zastupkyna@supkk.sk

Mgr. Jaroslav Sarna
zástupca riaditeľky školy pre odborné vzdelávanie

zastupca@supkk.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. art. Dominik Britaňak
výtvarné predmety, počítačová grafika, fotografický dizajn

britanak@supkk.sk

Mgr. Peter Cintula
anglický jazyk, fotografický dizajn

cintula@supkk.sk

Mgr. art. Jozef Česla
výtvarné predmety, počítačová grafika

cesla@supkk.sk

Ing. Anna Dominiková
odborné predmety, ekonomika, výchovná poradkyňa

dominikova@supkk.sk

Ing. arch. Matúš Figlár
interiérová tvorba

figlar@supkk.sk

Mgr. Zuzana Girgášová
výtvarné predmety

girgasova@supkk.sk

Mgr. Lena Hončárová
výtvarné predmety

honcarova@supkk.sk

Mgr. Magdaléna Kasenčáková
pedagogický asistent

asistent@supkk.sk

Mgr. Martina Kavaschová
nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra

kavaschova@supkk.sk

Mgr. Milada Kotorová
výtvarné predmety, fotografia

kotorova@supkk.sk

Mgr. Stanislav Kovalčík
anglický jazyk, výtvarné predmety

kovalcik@supkk.sk

Mgr. Miroslava Kovalčíková
dejiny umenia

kovalcikova@supkk.sk

ThDr. Mgr. Ján Kuboš, PhD.
náboženská výchova

kubos@supkk.sk

Mgr. Marián Lojek
anglický jazyk, telesná a športová výchova

lojek@suskk.pk

Ing. Denisa Mačáková
odborné predmety

macakova@supkk.sk

Mgr. art. Lukáš Marhefka
videotvorba

marhefka@supkk.sk

Mgr. Matúš Matava
fotografický dizajn

matava@supkk.sk

Mgr. art. Adam Motýľ
fotografický dizajn

motyl@supkk.sk

Mgr. Vladimír Reznický
odborná prax, reštaurovanie

reznicky@supkk.sk

Mgr. Eva Sroková
slovenský jazyk a literatúra, výtvarné predmety

srokova@supkk.sk

Mgr. Zlatica Svitanová
odborné predmety

svitanova@supkk.sk

Mgr. Ľudovít Timko
Odborné predmety

timko@supkk.sk

Mgr. Alena Trembová
výtvarné predmety, etická výchova

trembova@supkk.sk

Výchovné poradenstvo

Ing. Anna Dominiková
Výchovná poradkyňa

Výchovné poradenstvo zahŕňa :

  • rozvoj individuálneho nadania žiakov
  • pomoc pri slabom prospechu
  • konzultácie pre žiakov so ŠVVP
  • konzultácie spojené s neprimeraným správaním žiakov a prípravou na vyučovanie
  • poradenstvo pri prihlasovaní na vysoké školy

Konzultačné hodiny:

Pondelok:  09.00 – 11.00 hod.

Utorok:      09.15 – 14.00 hod.

 

Kontakt:

dominikova@supkk.sk

Nepedagogickí zamestnanci

Terézia Pirožeková
vedúca pre ekonomicko-hospodársku činnosť

ekonomka@supkk.sk

Margita Ružbaská
hospodárka, účtovníčka

ruzbaska@supkk.sk

Michal Dluhý
správca budovy

Miroslav Marhefka
vrátnik

Dana Kovalčíková
upratovačka

Eva Tureková
upratovačka

Triedni učitelia

Trieda I.A

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Propagačné výtvarníctvo

Mgr. Zlatica Svitanová

Triedna učiteľka

Trieda I.B

Grafický a priestorový dizajn

Fotografický dizajn

Mgr. Matúš Matava

Triedny učiteľ

Trieda II.A

Fotografický dizajn

Propagačné výtvarníctvo

Mgr. Vladimír Reznický

Triedny učiteľ

Trieda III.A

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Propagačné výtvarníctvo

Ing. Denisa Mačáková

Triedna učiteľka

Trieda III.B

Fotografický dizajn

Mgr. Eva Sroková

Triedna učiteľka

Trieda IV.A

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Propagačné výtvarníctvo

Mgr. Zuzana Girgášová

Triedna učiteľka

Trieda IV.B

Fotografický dizajn

Mgr. Miroslava Kovalčíková

Triedna učiteľka

Pracovné orgány školy

Predmetová komisia všeobecného vzdelávania

 

predseda PK: Mgr. Eva Sroková

 

 

Predmetová komisia odborného vzdelávania

predseda PK pre odbor PV, GPD, KRD:

Mgr. Zlatica Svitanová

predseda PK pre odbor FD:

Mgr. Matúš Matava

Umelecká rada

 

predseda umeleckej rady:

Mgr. Milada Kotorová

 

 

Žiaci

Rodičia

História školy

Škola začala písať svoju históriu 1. júla 1994, keď za prítomnosti významných predstaviteľov Slovenskej republiky, Krajského úradu v Prešove a mesta Kežmarok bolo zriadené Stredisko praktického vyučovania (SPV) umeleckých remesiel.

V roku 1997 sa SPV transformovalo na samostatný právny subjekt, vtedajšiu Združenú strednú umeleckú školu. 

Čítať ďalej

Aktuality