Zamestnanci školy

Vedenie školy

Ing. Marta Perignáthová
Riaditeľka školy

0948 048 242

riaditelka@supkk.sk

životopis pdf.

RNDr. Tatiana Grandová
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie

zastupkyna@supkk.sk

Mgr. Jaroslav Sarna
zástupca riaditeľky školy pre odborné vzdelávanie

zastupca@supkk.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. art. Dominik Britaňák
výtvarné predmety, počítačová grafika, fotografický dizajn

britanak@supkk.sk

Mgr. Peter Cintula
anglický jazyk, fotografický dizajn

cintula@supkk.sk

Mgr. art. Jozef Česla
výtvarné predmety, počítačová grafika

cesla@supkk.sk

Ing. Anna Dominiková
odborné predmety, ekonomika, výchovná poradkyňa

dominikova@supkk.sk

PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková
výtvarné predmety

dobesova@supkk.sk

Mgr. art. Zuzana Hudáčeková
videotvorba

hudacekova@supkk.sk

Ing. arch. Matúš Figlár
interiérová tvorba

figlar@supkk.sk

Mgr. Stanislav Kovalčík
anglický jazyk, výtvarné predmety

kovalcik@supkk.sk

Mgr. Zuzana Girgášová
výtvarné predmety

girgasova@supkk.sk

Mgr. Magdaléna Kasenčáková
pedagogický asistent

asistent@supkk.sk

Mgr. Lena Hončárová
výtvarné predmety

honcarova@supkk.sk

Mgr. Milada Kotorová
výtvarné predmety, fotografia

kotorova@supkk.sk

Mgr. Miroslava Kovalčíková
dejiny umenia

kovalcikova@supkk.sk

PaedDr. Peter Paľonder
nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra

palonder@supkk.sk

Mgr. Ľudovít Timko
Odborné predmety

timko@supkk.sk

Mgr. Marián Lojek
anglický jazyk, telesná a športová výchova

lojek@suskk.pk

Mgr. Vladimír Reznický
odborná prax, reštaurovanie

reznicky@supkk.sk

Mgr. Tomáš Tomusko
náboženská výchova

tomusko@supkk.sk

Ing. Denisa Mačáková
odborné predmety

macakova@supkk.sk

Mgr. Eva Sroková
slovenský jazyk a literatúra, výtvarné predmety

srokova@supkk.sk

Mgr. Alena Trembová
výtvarné predmety, etická výchova

trembova@supkk.sk

Mgr. Matúš Matava
fotografický dizajn

matava@supkk.sk

Mgr. Zlatica Svitanová
odborné predmety

svitanova@supkk.sk

Výchovné poradenstvo

Ing. Anna Dominiková
Výchovná poradkyňa

Výchovné poradenstvo zahŕňa :

  • rozvoj individuálneho nadania žiakov
  • pomoc pri slabom prospechu
  • konzultácie pre žiakov so ŠVVP
  • konzultácie spojené s neprimeraným správaním žiakov a prípravou na vyučovanie
  • poradenstvo pri prihlasovaní na vysoké školy

Konzultačné hodiny:

Pondelok:  09.00 – 11.00 hod.

Utorok:      09.15 – 14.00 hod.

 

Kontakt:

dominikova@supkk.sk

Nepedagogickí zamestnanci

Monika Červeňová
vedúca pre ekonomicko-hospodársku činnosť

ekonomka@supkk.sk

Bc. Simona Vyrosteková
hospodárka, účtovníčka

vyrostekova@supkk.sk

Michal Dluhý
správca budovy

Miroslav Marhefka
vrátnik

Dana Kovalčíková
upratovačka

Eva Tureková
upratovačka

Triedni učitelia

Trieda I.A

Fotografický dizajn

Propagačné výtvarníctvo

 

 

 

Trieda II.A

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Propagačné výtvarníctvo

PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková

Triedna učiteľka

Mgr. Zlatica Svitanová

Triedna učiteľka

Trieda I.B

Grafický a priestorový dizajn

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

 

 

Trieda II.B

Grafický a priestorový dizajn

Fotografický dizajn

Ing. Anna Dominiková

Triedny učiteľ

Mgr. Matúš Matava

Triedny učiteľ

Trieda III.A

Fotografický dizajn

Propagačné výtvarníctvo

Mgr. Vladimír Reznický

Triedny učiteľ

Trieda IV.A

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Propagačné výtvarníctvo

Ing. Denisa Mačáková

Triedna učiteľka

Trieda IV.B

Fotografický dizajn

Mgr. Eva Sroková

Triedna učiteľka

Pracovné orgány školy

Predmetová komisia všeobecného vzdelávania

 

predseda PK: Mgr. Eva Sroková

 

 

Predmetová komisia odborného vzdelávania

predseda PK pre odbor PV, KRD:

Mgr. Zlatica Svitanová

predseda PK pre odbor FD, GPD:

Mgr. art. Dominik Britaňák 

Umelecká rada

 

predseda umeleckej rady:

Mgr. Milada Kotorová

 

 

Garanti štúdijných odborov

ak. mal. Eva končeková
kresliar, pedagóg, textilný výtvarník, maliar, monumentalista

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

Propagačné výtvarníctvo

Akademická maliarka Eva Končeková, Levočská rodáčka absolventka bratislavskej VŠVU v ateliéri Petra Matejku . Eva Končeková, na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila začiatkom 70. rokov, venuje sa monumentálnej textilnej technike. V ateliéri E. Končekovej vznikli takisto početné akvarely, olejomaľby a práce vytvorené kombinovanými maliarskymi a kresliarskymi technikami s dominujúcou témou prírody, najmä zátiší s lesnými a lúčnymi kvetmi či stromami, pričom ani týmto umeleckým výpovediam nechýba poetický náboj. Do povedomia verejnosti sa nevryla len ako maliarka – výtvarníčka, ale aj ako učiteľka, ktorej rukami prešlo mnoho absolventov rôznych typov umeleckých škôl.

mgr. art. Robo Kočan
fotograf

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

fotografický dizajn

Je prvým absolventom katedry Fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave v roku 1996. V rokoch 1993 absolvoval štúdijné pobyty na The Nottingham Trent University, Nottingham (GB) a na Ecole Nationale des Beaux Arts, Dijon (F).Po ukončení štúdií sa vrátil do rodného Popradu, kde tvorí v oblasti vlastnej tvorby ako aj v dekoratívnej fotografii, kedy vytvára jedinečné a originálne fotoobrazy do interiérov, ktoré sú navrhované špeciálne pre ten ktorý priestor a konzultované s klientom. Spolupracuje s architektmi ako aj s interiérovými dizajnérmi. Venuje sa aj portrétnej tvorbe, produktovej fotografii ako aj fotografovaniu architektúry a interiérov. Jeho výtvarná tvorba je vystavovaná v mnohých galériách sveta a diela sú súčasťou zbierok súkromných zberateľov, ale aj galérií a zberateľských inštitúcií na Slovensku, v Čechách, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Poľsku, USA, Kanade a Austrálii. Je držiteľom niekoľkých ocenení. 

Mgr. art. Mária Bujňáková
produktová, grafická a interiérová dizajnérka

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

Grafický a priestorový dizajn

Rodáčka z Kežmarku si pre svoje pôsobenie vybrala hlavné mesto východného Slovenska. Je produktovou, grafickou a interiérovou dizajnérkou a ešte aj internou doktorandkou na Katedre dizajnu. Mária sa v rámci svojho doktorandského štúdia na FUTU, Katedra inovácie, venuje naratívnemu dizajnu, teda dizajnu s príbehom. V praxi to znamená, že vytvorený produkt používaním núti človeka pochopiť, čo sa snaží povedať. Niekedy môže ísť o prvok humoru ale často aj ponaučenia.

vzdelanie/
2009 – 2015/ Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra Dizajnu, Dizajn – Inovácia
2010 – 2012/ Pedagogické minimum, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
2004 – 2009/ Stredná umelecká škola Kežmarok, Propagačné výtvarníctvo

Ján Voško
reštaurátor

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb 

 

Ján Voško je reštaurátor žijúci a pracujúci v Spišskom Podhradí. Realizuje sa v projektoch výstavnej a publikačnej prezentácie reštaurovania a záchrany významných diel nášho pamiatkového fondu a reštaurátorského umenia. Patrí medzi súčasných slovenských reštaurátorov.

 

žiaci

Rodičia

História školy

Škola začala písať svoju históriu 1. júla 1994, keď za prítomnosti významných predstaviteľov Slovenskej republiky, Krajského úradu v Prešove a mesta Kežmarok bolo zriadené Stredisko praktického vyučovania (SPV) umeleckých remesiel.

V roku 1997 sa SPV transformovalo na samostatný právny subjekt, vtedajšiu Združenú strednú umeleckú školu. 

Čítať ďalej

Aktuality