Zamestnanci školy

Vedenie školy

Ing. Marta Perignáthová
Riaditeľka školy

0948 048 242

riaditel@sus-kk.psk.sk

životopis pdf.

RNDr. Tatiana Grandová
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie

zastupkyna@skola.supkk.sk

Mgr. Jaroslav Sarna
zástupca riaditeľky školy pre odborné vzdelávanie

zastupca@skola.supkk.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. art. Dominik Britaňák
výtvarné predmety, počítačová grafika,

Mgr. Peter Cintula
anglický jazyk, fotografický dizajn

Mgr. art. Jozef Česla
výtvarné predmety, počítačová grafika

Ing. Anna Dominiková
odborné predmety, ekonomika, výchovná poradkyňa

PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková
výtvarné predmety

Mgr. art. Lukáš Marhefka
videotvorba

Mgr. Magdaléna Kasenčáková
pedagogický asistent

Mgr. Ľudovít Timko
výtvarné predmety

Mgr. Zuzana Girgášová
výtvarné predmety

Mgr. Zlatica Svitanová
odborné predmety

Mgr. Lena Hončárová
výtvarné predmety

Ing. Denisa Mačáková
odborné predmety, informatika

Mgr. Matúš Matava
fotografický dizajn

Mgr. Eva Sroková
slovenský jazyk a literatúra, výtvarné predmety

Mgr. Miroslava Kovalčíková
dejiny výtvarnej kultúry

Mgr. Katarína Nebusová
výtvarné predmety, slovenský jazyk

Mgr. Marián Lojek
anglický jazyk, telesná a športová výchova

Mgr. Jana Strišovská
Výtvarné predmety, anglický jazyk

Mgr. Vladimír Reznický
odborná prax, reštaurovanie

Mgr. Jana Chritzová
Výtvarné predmety, anglický jazyk

Mgr. Zuzana Mišíková
výtvarné predmety

Mgr. art. Ivana Makarová
dizajn, interiérová tvorba

Mgr. art. Martina Džačárová
počítačová grafika

Mgr. Lukáš Filický
náboženská výchova

Výchovné poradenstvo

Ing. Anna Dominiková
Výchovná poradkyňa

Výchovné poradenstvo zahŕňa :

  • rozvoj individuálneho nadania žiakov
  • pomoc pri slabom prospechu
  • konzultácie pre žiakov so ŠVVP
  • konzultácie spojené s neprimeraným správaním žiakov a prípravou na vyučovanie
  • poradenstvo pri prihlasovaní na vysoké školy

Konzultačné hodiny:

Pondelok:  09.00 – 11.00 hod.

Utorok:      09.15 – 14.00 hod.

 

Kontakt:

dominikova@skola.supkk.sk

Nepedagogickí zamestnanci

Janka Ovšonková
administratívny pracovník, hospodárka

sekretariat@sus-kk.psk.sk

Bc. Simona Vyrosteková Luxová
vedúca ekonomického úseku

ekonom@sus-kk.psk.sk

Miroslav Marhefka
vrátnik/správca budovy

Denisa Jantošovič Kovalčíková
upratovačka

Viera Mazureková
upratovačka

Triedni učitelia

Trieda I.A

Grafický dizajn

Grafický a priestorový dizajn

Mgr. Jana Chritzová
Triedny učiteľ

Trieda I.B

Fotografický dizajn

Propagačné výtvarníctvo

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Mgr. Jana Strišovská
Triedny učiteľ

Trieda II.A

Grafický dizajn

Grafický a priestorový dizajn

Mgr. Lena Hončárová
Triedny učiteľ

Trieda II.B

Fotografický dizajn

Propagačné výtvarníctvo

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Mgr. Katarína Nebusová
Triedny učiteľ

Trieda III.A

Grafický dizajn

Grafický a priestorový dizajn

 

Mgr. art. Dominik Britaňák
Triedny učiteľ

Trieda III.B

Fotografický dizajn

Propagačné výtvarníctvo

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Mgr. Zuzana Girgášová
Triedny učiteľ

Trieda IV.A

Fotografický dizajn

Propagačné výtvarníctvo

PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková
Triedny učiteľ

Trieda IV.B

Grafický a priestorový dizajn

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Ing. Anna Dominiková
Triedny učiteľ

Pracovné orgány školy

Predmetová komisia

VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA

 

vedúci PK: Ing. Denisa Mačáková

Predmetová komisia

ODBORNÉHO vzdelávania

FD, GPD, GD

 

vedúci PK: Mgr. art. Dominik Britaňák

Predmetová komisia

ODBORNÉHO vzdelávania

PV, KRD

 

vedúci PK: Mgr. Zlatica Svitanová

 

 

Predmetová komisia

ANGLICKÉHO JAZYKA

 

vedúci PK: Mgr. Jana Chritzová

 

 

 

UMELECKÁ RADA

Predseda UR: PaedDr. Jarmila Dobešová – Serbinčíková 

 

 

Garanti študijných odborov

ak. mal. Eva končeková
kresliar, pedagóg, textilný výtvarník, maliar, monumentalista

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

Propagačné výtvarníctvo

Akademická maliarka Eva Končeková, Levočská rodáčka absolventka bratislavskej VŠVU v ateliéri Petra Matejku . Eva Končeková, na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila začiatkom 70. rokov, venuje sa monumentálnej textilnej technike. V ateliéri E. Končekovej vznikli takisto početné akvarely, olejomaľby a práce vytvorené kombinovanými maliarskymi a kresliarskymi technikami s dominujúcou témou prírody, najmä zátiší s lesnými a lúčnymi kvetmi či stromami, pričom ani týmto umeleckým výpovediam nechýba poetický náboj. Do povedomia verejnosti sa nevryla len ako maliarka – výtvarníčka, ale aj ako učiteľka, ktorej rukami prešlo mnoho absolventov rôznych typov umeleckých škôl.

mgr. art. Robo Kočan
fotograf

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

fotografický dizajn

Je prvým absolventom katedry Fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave v roku 1996. V rokoch 1993 absolvoval štúdijné pobyty na The Nottingham Trent University, Nottingham (GB) a na Ecole Nationale des Beaux Arts, Dijon (F).Po ukončení štúdií sa vrátil do rodného Popradu, kde tvorí v oblasti vlastnej tvorby ako aj v dekoratívnej fotografii, kedy vytvára jedinečné a originálne fotoobrazy do interiérov, ktoré sú navrhované špeciálne pre ten ktorý priestor a konzultované s klientom. Spolupracuje s architektmi ako aj s interiérovými dizajnérmi. Venuje sa aj portrétnej tvorbe, produktovej fotografii ako aj fotografovaniu architektúry a interiérov. Jeho výtvarná tvorba je vystavovaná v mnohých galériách sveta a diela sú súčasťou zbierok súkromných zberateľov, ale aj galérií a zberateľských inštitúcií na Slovensku, v Čechách, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Poľsku, USA, Kanade a Austrálii. Je držiteľom niekoľkých ocenení. 

Mgr. art. Mária Bujňáková
produktová, grafická a interiérová dizajnérka

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

Grafický  dizajn

Rodáčka z Kežmarku si pre svoje pôsobenie vybrala hlavné mesto východného Slovenska. Je produktovou, grafickou a interiérovou dizajnérkou a ešte aj internou doktorandkou na Katedre dizajnu. Mária sa v rámci svojho doktorandského štúdia na FUTU, Katedra inovácie, venuje naratívnemu dizajnu, teda dizajnu s príbehom. V praxi to znamená, že vytvorený produkt používaním núti človeka pochopiť, čo sa snaží povedať. Niekedy môže ísť o prvok humoru ale často aj ponaučenia.

vzdelanie/
2009 – 2015/ Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra Dizajnu, Dizajn – Inovácia
2010 – 2012/ Pedagogické minimum, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
2004 – 2009/ Stredná umelecká škola Kežmarok, Propagačné výtvarníctvo

Mgr. art. Tomáš Barnáš
dizajnér

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

Grafický  a priestorový dizajn

Pracuje ako dizajnér v nemeckej automobilke Volkswagen. K dizajnu mal blízko od detstva, pretože jeho otec je umelecký rezbár. Dizajn študoval na Technickej univerzite v Košiciach, potom odišiel na stáž do Nemecka. Tomáš Barnáš sa teraz venuje dizajnu pretekárskych áut. Dizajnoval pretekárske auto pre viacnásobného majstra sveta v rally Sebastiana Ogiera.

 

Mgr. art. štefan Sivaň
reštaurátor

Garant ŠTUDIJNÉHO odboru:

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 

 

žiaci

Rodičia

História školy

Škola začala písať svoju históriu 1. júla 1994, keď za prítomnosti významných predstaviteľov Slovenskej republiky, Krajského úradu v Prešove a mesta Kežmarok bolo zriadené Stredisko praktického vyučovania (SPV) umeleckých remesiel.

V roku 1997 sa SPV transformovalo na samostatný právny subjekt, vtedajšiu Združenú strednú umeleckú školu. 

Čítať ďalej

Aktuality