Projekt aktívne starnutie – projekt MÚ Kežmarok, na ktorom spolupracujú pedagógovia našej školy.

Cieľom projektu je realizácia vzdelávacích programov pre seniorov zameraných na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a tiež zvýšenie miery ich sociálnej integrácie. Projekt má podporiť a rozvinúť kreatívne myslenie seniorov, získať praktické zručnosti pre realizáciu vybraných umeleckých techník, vhodne ich kombinovať a vytvárať zaujímavé produkty. Ďalej má projekt eliminovať sociálne vylúčenie a osamelosť seniorov a podporovať ich sebavedomie.

Koordinátor:

            Ing. Marta Perignáthová

            Ing. Anna Dominiková

 

Projekt „Aktívne starnutie v Kežmarku“ – aktivita „Ľudovoumelecké remeslá“

V jesenných a zimných mesiacoch mesto Kežmarok uskutočnilo projekt „Aktívne starnutie v Kežmarku“, v rámci ktorého prebiehala aktivita „Ľudovoumelecké remeslá“. Túto aktivitu lektorovali pedagógovia našej školy Ing. Anna Dominiková a Mgr. Zlatica Svitanová. Pod ich vedením zhotovovali frekventanti aktivity šitú čipku, paličkovanú čipku, technikou tupovania na textil si ozdobili obrúsky, zhotovovali ručný papier, zdobili sviečky. Batikovaným tričkom, či maľovanou hodvábnou šatkou urobili radosť nielen sebe, ale aj niekomu blízkemu k Vianociam. Mali možnosť aj vyhotoviť maľbu akrylom na maliarske plátno a mnohí ani netušili, aký talent sa v nich ukrýva. Táto aktivita ich obohatila aj prednáškami o vývoji rôznorodej ľudovoumeleckej tvorby na Slovensku a v našom regióne.