Vitajte  na stránke

Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.

TALENTOVÉ SKÚŠKY pre šk. r. 2022/2023 sa uskutočnia:

22. 3. 2022

Tu nájdete všetky potrebné informácie potrebné k prijímaciemu konaniu, ktoré pre Vás pripravujeme, dopĺňame a aktualizujeme. 

 

Uchádzač je prijatý na základe zohľadnenia študijných výsledkov a overenie talentu. Talentová skúška pozostáva zo skúšky priestorového a farebného cítenia.

Latest news