OPERAČNÝ PROGRAM: ĽUDSKÉ ZDROJE

Názov projektu:

Úspešný na trhu práce zvýšením kvality odborného vzdelávania

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Vyzva_na_predkladanie ponuk _ZsNH_final (docx.)

 

Prieskum na predbežnú hodnotu zákazky:

Prieskum trhu_ výpočtová technika (pdf.)

Prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky na určenie výšky hodnoty zákazky (pdf.)

Prieskum trhu špeciálne pomôcky (pdf.)

Prieskum trhu školiaci materiál (pdf.)