Odborná stáž študentov SUŠ Kežmarok zameraná na zvýšenie predpokladov uplatnenia sa na európskom trhu práce

Projekt je organizovaný v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, ide o mobilitný projekt.

Schválený grant:   36 275 EUR

Sprostredkovateľský partner

– je španielska spoločnosť Euromind Projects so sídlom v meste Jaén v španielskej Andalúzii , ktorá zabezpečuje pracoviská odbornej stáže, ubytovanie, stravovanie, program, monitoring projektu, kurz španielskeho jazyka

Účastníkmi projektu

– bude 15 žiakov SUŠ Kežmarok, ktorí budú vykonávať praktickú činnosť umeleckého zamerania na niekoľkých pracoviskách v meste Úbeda v Španielsku, v oblasti Andalúzia

Trvanie projektu

– 13 mesiacov, termín mobility je určený na jún 2014, trvanie mobility 3 týždne

Zameranie pracovných činností

– umelecké hrnčiarstvo, umelecké rezbárstvo, reklama, fotografia, videotvorba

Výber účastníkov

– sa uskutoční od septembra 2013, bude pozostávať z hodnotenia a testovania jazykových a odborných zručností uchádzačov, hodnotenia správania a prístupu k práci a štúdiu a účasti na prípravných hodinách konajúcich sa od septembra počas školského roka.

Prípravné hodiny

– budú pozostávať z prípravného kurzu anglického jazyka a kultúrnej prípravy vybraných uchádzačov zameranej na geografické a kultúrne odlišnosti  krajiny mobility a budú povinné pre uchádzačov o účasť na projekte.

Programová náplň stáže

– odborná prax na pracoviskách, kurz základov španielskeho jazyka v popoludňajších hodinách, kultúrny program, návšteva historických pamiatok.

Koordinátor projektu: Ing. Bibiána Lizáková

Projekt LEONARDO – priebeh aktivít projektu…

 
2014_08 Článok v Kežmarských novinách o našich študentoch v Španielsku
Kežmarské noviny č.14/2014 uverejnili článok koordinátorky projektu Leonardo Ing.Bibaiány Lizákovej o 3-týždňovom pobyte našich študentov v Španielsku. Článok je zverejnený na strane č.15 pod názvom Žiaci Strednej umeleckej školy mali prax v Španielsku.
 
2014_06 Návrat našich žiakov zo Španielska

V rámci projektu Leonardo sa dňa 1. 6. 2014 skupina 15 žiakov na čele s ich učiteľkou vydali na trojtýždňovú odbornú prax do španielskej Andalúzie, do mesta Úbeda. Cestovali celú noc a skoro celý deň. Po príchode boli ubytovaní  v rodinách. Päťnásť najlepších žiakov druhých a tretích ročníkov bolo umiestnených na pracovných miestach v miestnych  firmách podľa odborov grafický dizajn, videotvorba, keramika, fotografický dizajn a práca s drevom. Manažéri firiem boli s ich prácou veľmi spokojní.

Okrem pracovnej činnosti absolvovali  poznávacie výlety do miest známych svojou architektúrou, ako Granada, Cordoba či Malaga, a zúčastnili sa  kultúrnych  akcií, ako boli návštevy múzea keramiky, židovskej synagógy, centra výroby olivového oleja či Tapas night, kedy spoznali špeciality španielskej kuchyne. Taktiež mali možnosť získať základy španielskeho jazyka na kurze poriadanom sprostredkovateľskou organizáciou Euromind.

Pred týmto pobytom však museli podstúpiť prípravu, ktorá trvala od októbra 2013 až do mája 2014. Zahŕňala v sebe prípravný kurz anglického jazyka, kultúrnu a geografickú prípravu a kurz práce s programom Adobe Photoshop CS5. Žiaci boli z tohto pobytu nadšení a je to pre nich výborná skúsenosť do budúceho, či už pracovného alebo osobného života. Spoznali kultúru inej krajiny, naučili sa niečo o miestnych tradíciach a spoznali spôsob života v španielskych rodinách.

Na konci pobytu obdržali certifikáty od svojich zamestnávateľov, ako aj medzinárodný certifikát Europas Mobility, ktorý im v budúcnosti pomôže pri ďalšom štúdiu či hľadaní pracovného miesta.  Pri odchode a lúčení sa v očiach mnohých žiakov či ich náhradných rodín objavili slzičky. Dúfajú, že sa do Španielska ešte niekedy vrátia.

Ing. Bibiána Lizáková

2014_06 Náš pobyt v Španielsku

Naši žiaci sú už na 3-týždňovom pobyte v Španielsku. Na facebooku je stránka Leonardo SUS Kezmarok – s foto-galériou aktivít žiakov, ktorí sú v Španielsku. pozrite sa ako sa im tam darí.

link na facebook:  Leonardo SUS Kezmarok

 
2014_05 Chystáme sa do sveta…

15 študentov a ich pedagogický dozor, koordinátorka projektu Leonardo Ing. Bibiána Lizáková, v tomto období finišujú s prípravami na odchod do Španielska, kde v termíne 1.-22. júna strávia 3 týždne v španielskej Andalúzii, v meste Úbeda. Študenti už majú za pomoci sprostredkovateľskej agentúry EuroMind vybraté pracoviská, na ktorých budú vykonávať odbornú stáž pod dohľadom mentorov z vybratých podnikov. Svoje požiadavky a preferencie pri výbere pracoviska, ale i hostiteľskej rodiny mohli tlmočiť španielskej strane pri rozhovore na skype 7. mája v anglickom jazyku, kde sa zoznámili s organizátormi zo sprostredkovateľskej agentúry, ktorí ochotne odpovedali na ich otázky.  Ich pracoviskami budú napríklad firma na umelecké spracovanie dreva a lepenky, múzeum hrnčiarstva a hrnčiarske dielne, grafické reklamné štúdiá, fotografické štúdio či  lokálna televízia. 

 Nároky na študentov sú vysoké, už teraz musia študovať odbornú slovnú zásobu nielen v anglickom, ale aj v španielskom jazyku. Po príchode na miesto si budú tieto znalosti doplňovať a prakticky ich využívať, a budú navštevovať aj kurz španielskeho jazyka. Ich práca bude pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná.

Aby však nemysleli len na povinnosti, zúčastnia sa aj bohatého kultúrneho programu. Dva celodenné výlety sú naplánované do miest Malaga a Granada. Ďalšie výlety budú organizované v menších mestách, ako Úbeda, Jaen ale aj Sevilla. Špeciality španielskej kuchyne ochutnajú na „Tapas night“, kde sa stretnú s ďalšími mladými ľuďmi a budú mať možnosť konverzovať v španielskom jazyku.

Tým, ktorí budú mať chuť športovať, bude zabezpečená návšteva športovísk, ako aj každodenná návšteva bazéna. Myslím, že hlavne táto bude výhodou, keďže už teraz sú na mieste 30-stupňové horúčavy.

Držte nám palce, aby sme to všetko zvládli a vrátili sa v poriadku domov plní zážitkov. Na facebooku sme vytvorili skupinu Leonardo SUS Kežmarok, odkiaľ sa vám budeme ozývať a dokumentovať našu prácu a kde budeme oboznamovať aj verejnosť s výsledkami projektu.

 
2014_02 Pokračovanie projektu Leonardo

Pre účastníkov projektu boli zakúpené spiatočné letenky do španielskeho mesta Malaga s odchodom 1.júna 2014 a návratom 22.júna. V súčasnosti sa uskutočňuje pre nich jazyková príprava v anglickom jazyku – základný kurz v trvaní 20 hodín. Okrem toho ich ešte čaká pokračujúci kurz a po ňom bude nasledovať kultúrna príprava, v rámci ktorej sa dozvedia informácie o krajine, v ktorej budú pobývať, a odborná príprava, kde sa naučia pracovať s programom Photoshop, ktorý budú na svojich pracoviskách potrebovať.

Ing. B.Lizáková

 
2014_01 Jazyková príprava pre študentov v projekte Leonardo

Účastníci projektu Leonardo sa budú v Španielsku dorozumievať prevažne po anglicky. Pre nich a vybraných náhradníkov sa preto organizuje jazyková príprava. Pozostáva zo základného kurzu anglického jazyka v trvaní 20 hodín a po ňom nasledujúceho pokračujúceho kurzu v trvaní podľa potreby. Aj účastníci, ktorí sa na škole učia nemecký jazyk, sa zatiaľ v základnom kurze naučili pozdraviť, predstaviť a podať informácie o sebe, škole, rodine a našej krajine. Vo fotoprílohe si môžete pozrieť, ako naše jazykové vzdelávanie prebieha.

Ing. B.Lizáková