Aktivity školy 2020/2021

Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ)

na ŠUP Kežmarok

Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ) je iniciatíva Europskej komisie na podporu zvýšenia kvality a atraktívnosti odborného vzdelávania.

Tieto podujatia majú za úlohu spropagovať výučbu, či už klasického remesla, počítačovej odbornej zručnosti, alebo propagovať digitálne pomôcky pre vzdelávanie.

Aj tento rok sme pripravili pre našich žiakov a pedagógov aktivity, ktoré rozšíria spektrum ich odbornosti, poznania a prepojenia s praxou.

Výstavy

školský rok 2020/2021

MY

Výstava záverečných prác absolventov školy &  výber z tvorby žiakov ŠUP Kežmarok

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku Vás pozýva na výstavu záverečných prác a výber z umeleckej tvorby žiakov. Práce sa realizovali počas dištančného vzdelávania a v čase návratu do školských lavíc, po uvoľnení pandemických opatrení, v druhom polroku tohto školského roka.

V rámci pripravenej expozície môžete zhliadnuť bannery, ktoré odzrkadľujú priebeh tvorby záverečných zadaní maturantov ale aj dokumentáciu vytvorených produktov a artefaktov v digitálnom i autentickom prevedení.

Výstava odráža aj činnosť žiakov nižších ročníkov a ponúka návštevníkovi kompaktný obraz o tvorbe v rámci umeleckých predmetov ako počítačová grafika, výtvarné experimenty, klasická maľba, fotografia, priestorová tvorba či alternatívne street artové techniky…To všetko a omnoho viac pripravili študenti a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu pre návštevníkov galérie

POCTA JURAJOVI HERZOVI

Štátna vedecká knižnica – Banská Bystrica  _ 20.10. – 27. 10. 2020   

Ďalšia výstava z tvorby našich žiakov  pod vedením p. Mgr. Art. Jozefa Česlu uzrela svetlo sveta v Banskej Bystrici. Priestor na vystavenie grafík, plagátov, ale aj inej tvorby, nám poskytla Štátna vedecká knižnica. Výstava návštevníkom knižnice bude sprístupnená  od 20.10. do 27.11.2020. 

 

(z webu štátnej vedeckej knižnice v BB) 

 Kiná, divadlá, plavárne a fitká zatvorené, ale my Vám naďalej môžeme poskytovať naše služby a spríjemniť tieto ťažké dni aj novými výstavami. Od dnes sme sprístupnili výstavu výtvarných návrhov emisií poštových zámok a nové tvorivé interpretácie filmových plagátov študentov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku k pocte osobnosti – režiséra Juraja Herza. Výstava je určená pre jednotlivcov a bude prístupná do 27. novembra 2020.

.

„Vo filme je to ako v živote: človek začína ako mladý milovník, potom sa stáva predstaviteľom charakterových úloh a konči ako komický starec.“

__Jean Gabin

COVID-IZMUS

výstava FORUM POPRAD_ 1.10. – 18. 10. 2020   

 

 

Realizácia záverečnej  práce žiakov 4. ročníkov počas dištančného vzdelávania na ŠUP Kežmarok v čase prerušenia výučby z dôvodu šírenia vírusu – Covid 19 prebiehala v zmenenej forme ako doteraz. Žiaci namiesto PČOZ realizovali SÚBORNÚ PRÁCU v ktorej mali možnosť preukázať nadobudnuté zručnosti v rámci jednotlivých odborov. Z dokomentovanej činnosti a produktov sme pripravili súbor bannerov.

 

Aj tento rok sa nám v rámci spolupráce s obchodným centrom FORUM Poprad podarilo v ich priestoroch  inštalovať výstavu z tvorby našich žiakov. Výstava nesie príznačný názov: COVID-IZMUS. Súbor bannerov, ktoré môžete vidieť v átriu na 1. poschodí obchodného centra, prezentuje súborné záverečné projekty našich absolventov, ktoré vznikali v ich domácich ateliéroch v čase dištančného vzdelávania.

Tešíme sa záujmu o tvorbu našich žiakov a sme hrdí na to, že môžeme spoločne umením meniť svet.

„Sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti robia zo žltej farby slnko.“

—  Pablo Picasso

ŠUP- ka v RAMAGU

Počas leta 2020 sme poskytli kolekciu obrazov divadlu RAMAGU do Spišskej Starej Vsi. Tento kreatívny priestor a jeho aktéri ponúkajú návštevníkom veľa zaujímavých podujatí. Teší nás že obrazy našich žiakov môžu dopĺňať tento  tvorivý priestor.  

školský rok 2019/2020

Moje (ne)istoty 2020

Krajská výtvarná a fotografická súťaž Moje (ne)istoty,  pod záštitou predsedu PSK a št. tajomníka MŠ.

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku každoročne pripravuje krajskú výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty, ktorá je pod záštitou predsedu PSK a št. tajomníka MŠ.Výstava je inštalovaná v nových priestoroch výstavnej siene v Kežmarku, kde mala tiež prebiehať vernisáž a slávnostne odovzdávanie cien. 

„Umenie je podpis civilizácií.“Takýto symbolický odkaz môžeme čítať v dielach mladých autorov z prešovského kraja a partnerských miest mesta Kežmarok.„Motto a pod téma tohto ročníka sa niesla v silnej myšlienke, ktorá jeveľmi pálčivá aj v aktuálnej situácii v ktorej sa naša spoločnosť nachádza. „Kam sa ponáhľaš!? Zastav sa a všimni si ma…“ Nad touto témou sa prostredníctvom kreatívneho výtvarného spracovania zamýšľalo niekoľko stoviek žiakov.Do súťaže bolo prihlásených celkovo 163 prác z 29 škôl. Žiaci sa mohli zapojiť do štyroch kategórii,Kresba maľba a kombinovaná technikapre ZŠ, ZUŠ a SŠ. Stredoškoláci mali pripravenú aj kategóriu – fotografia. Práce hodnotila nezávisláodborná porota. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou.

 

 

Fotogalériu víťazných prác súťaže Moje (ne)istoty môžete sledovať aj na našej novej webovej stránke školy v sekcii súťaže, kde nájdete komplexné vyhodnotenie a náhľady ocenených prác.

https://supkk.sk/skola/ziaci/#sutaze

Ďakujeme všetkým školám, pedagógom a žiakom že sa zapojili do našej súťaže a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Autorom ocenených prác blahoželáme.

Sme hrdí na to, že spoločne môžemeumením meniť svet.

 

Umením meníme svet

Výstava výtvarných diel žiakov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.

Vernisáž výstavy: 13.1. 2020 o 13.00 hod. Výstavná sieň, Hlavné námestie č. 64 Kežmarku

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DIEL ŽIAKOV  ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU

Byť kreatívny nie je koníček, je to spôsob života…

Kreativita, nadanie, tvorba, nápaditosť, talent… to všetko a omnoho viac spája ľudí, ktorí sa rozhodli svoj životný štýl a spôsob bytia podriadiť umeniu. Hovorí sa, že umenie nie je chlebom, ale vínom života….Sme hrdí na to, že zameranie našej školy môže oponovať tomuto tvrdeniu a ponúka širokospektrálne uplatnenie v umeleckom priemysle, po ktorom je čim ďalej tým väčší dopyt.

Návštevníkom výstavy so špecifickým názvom – Umením meníme svet,  ponúkame ukážky tvorby v podaní malých tematických kolekcií, ktoré odrážajú činnosť našich študentov v rámci jednotlivých odborov. Ide o diela aktuálnych študentov ale aj výber z archívov.

Z fotografickej tvorby ponúkame časť z cyklu čiernobielej fotografie, znázorňujúcej minimalizmus v architektúre. Výstava ponúka aj ukážky produktovej fotografie, či rôzne iné, kreatívne spracované témy.   Grafický dizajn v zastúpení  návrhov na poštové známky, logo školy, priemyselné a umelecké produkty a iné 2D grafické štúdie. Pre milovníkov maľby  sú pripravené súbory diel realizované nezvyčajnými výtvarnými a maliarskymi technikami. Ide o abstraktné, figurálne, rastlinné či krajinárske motívy. Avšak výstava ponúka aj priestorové diela v podobe reliéfov z hliny či originálnej techniky falošného emailu. Priestor galérie je doplnený drevenými plastikami, ktoré odrážajú talent niekdajších študentov umeleckého rezbárstva a potvrdzujú podstatu zamerania školy.

Výstava odráža umeleckú tvorbu žiakov jednotlivých študijných odborov ŠUP v  Kežmarok. Výberom diel citlivo odráža a charakterizuje rukopis žiakov a pedagógov, ktorí sa snažia prostredníctvom výtvarného umenia meniť svet. Táto výstava je dôkazom toho, že sa im to darí.

Vernisáž výstavy v Kežmarskom magazíne. Príspevok umením mením svet záčina 19:40.

MIKRA – FORUM Poprad

Minimalist photography of Krakow

Výstava v priestoroch OC Forum Poprad ponúka minimalistické fotografie, ktoré sú výsledkom umeleckej stáže v Krakowe.

Juraj Herz a jeho tvorba

Pri príležitosti nedožitých 85. narodenín filmového režiséra, scenáristu a herca Juraja Herza sa 16. septembra 2019 konalo v kežmarskom kine Iskra podujatie Pocta Jurajovi Herzovi. Podujatie bolo spojené so slávnostným odhalením pamätnej tabule a projekciou krátkeho dokumentu o tejto významnej osobnosti a jeho filmu Petrolejové lampy.

Súčasťou podujatia bola výstava prác našich žiakov na tému Juraj Herz a jeho tvorba, prezentujúca výtvarné návrhy emisií poštových známok a nové tvorivé interpretácie filmových plagátov.

Náš kolega Mgr.art. Jozef Česla pripravil pri tejto príležitosti rytinu portrétu Juraja Herza, ktorá určite potešila všetkých filatelistov.

Ďalšie miesta, kde sú aktuálne vystavené práce žiakov:

Tatranská Lesná – Detský raj (výstava obrazov)

Gymnázium Kežmarok (výstava obrazov)

VÚC Prešov (výstava obrazov a fotografií)

 

Projekty

Projekt ERASMUS +2018

 

 

 

Už po tretí krát bol Strednej umeleckej škole v Kežmarku schválený projekt v rámci programu Európskej únie Erasmus+.

Výška prideleného grantu financovaného z fondov Európskej únie na realizáciu projektu s názvom Cestou objavovania európskeho kultúrneho dedičstva k osobnému rastu v umení dnesje 50028 eur.

Tento projekt opäť umožní žiakom našej školy zúčastniť sa v nasledujúcom školskom roku na odborných stážach v zahraničí, ktoré budú prebiehať v dvoch turnusoch.

PRIPRAVUJEME VÝSTAVU

V novom školskom roku pripravujú účastníci stáže v Krakove v rámci projektu Erasmus+ výstavu svojich prác. Usilovne na nich pracovali aj po návrate do školy, keďže mnohé si ešte vyžadovali nejakú tú úpravu a až potom ich pustili do tlače a pracovali na ich adjustácii.

Na výstavu sa všetci tešíme a včas oznámime miesto a termín výstavy.

FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA

Už po siedmy krát sa v priestoroch Kežmarského hradu konal Festival študentského remesla organizovaný Súkromnou spojenou školou Biela Voda v Kežmarku. A keďže v tomto roku Kežmarok oslavuje 750.výročie udelenia mestských práv, aj festival sa niesol v tomto duchu.

Hoci festival odštartoval už vo štvrtok lampiónovým sprievodom, v piatok sa podujatie začalo sprievodom v dobových kostýmoch historickým centrom mesta. A potom sa žiaci stredných škôl z celého Slovenska pustili do práce, na nádvorí hradu a v jeho okolí prezentovali rôzne remeslá a pred hradbami mali návštevníci možnosť nahliadnuť do života prvých osadníkov, ktorí dali základ vzniku mesta Kežmarok.

Aj naša škola mala na festivale zastúpenie. Žiačky druhého ročníka odboru propagačné výtvarníctvo predvádzali účastníkom svoje zručnosti- písanie ikon, ktoré sa učili v októbri počas stáže na Cypre v rámci projektu Erasmus+ financovaného zo zdrojov EÚ.

Žiaci predviedli svoju zručnosť aj v rôznych súťažiach. Jednou z nich bola stolárska súťaž, kde mali za úlohu dvojčlenné družstvá vyrezať v časovom limite drevenú misu. Porota ako najkrajšiu a najlepšie vydlabanú misu vybrala prácu práve našich žiakov, Benjamína Selveka a Matúša Neupauera. Z ich víťazstva sa veľmi tešíme a obom chlapcom blahoželáme.

Mgr. Zlatica Svitanová

UKONČENIE STÁŽE V KRAKOWE

Po úspešne absolvovanej dvojtýždňovej stáži v Krakowskich Szkolach Artystycznych s.c. Joanna Gaweł, Jerzy Gaweł v Poľskom Krakove sa vrátili naši žiaci plní elánu, nadšenia a nových nápadov. Spoločne s Mgr. Matúšom Matavom pripravujú výstavu prác fotografií z Krakova. Už sme všetci zvedaví a tešíme sa.

Mgr. Zlatica Svitanová

ERASMUS+ – stáž v Krakove

Dňa 31. 3. 2019 sa začala naša dvojtýždňová stáž v Krakove. Po príchode nás privítalo veľmi príjemné prostredie hostelu. Hneď po uložení batožín sme sa vybrali na večeru. Dnešný deň ubehol veľmi rýchlo, keďže je to deň príchodu a zároveň aj deň prvý. Chvíľu po večeri sme sa všetci stretli na izbe, kde sme sa oboznámili s harmonogramom.

Mgr. Matúš Matava

2019_02 Výber účastníkov na projekt Erasmus+ – mobilita Krakov

Výber účastníkov-oznam KRAKOV

Príspevok v magazíne č. 649 Kežmarskej televízie

KTV uverejnila príspevok o našej škole s názvom SUŠ – týždeň praktických zručností. Čas začiatku príspevku: 24 min 49 s.

Príspevok zverejnený na stránkach KTV tu:

Európsky Týždeň odborných zručností

Podujatie „Európsky týždeň odborných zručností“ je iniciatívou Európskej komisie prvýkrát vyhlásenou v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s cieľom podporiť kvalitné zručnosti a pracovné miesta.

Organizuje sa každý rok, pričom tretí ročník sa koná 5. až 9. novembra 2018.

Jeho súčasťou sú však aj podujatia prebiehajúce od 1. septembra do 31. decembra 2018.

Stredná umelecká škola v Kežmarku pripravila 8. novembra 2018 v rámci tohto podujatia deň plný rôznych aktivít súvisiacich s praktickou odbornou prípravou na výkon profesie. Hlavným prvkom tohto dňa je sprostredkovanie nových zručností účastníkov stáže na Cypre, ktorej sa zúčastnili v rámci projektu ERASMUS+ financovaného Európskou úniou. Predvedú a budú učiť rôzne techniky ostatných žiakov školy, ale aj záujemcov zo základných škôl a základných umeleckých škôl z okolia Kežmarku pozvaných na túto akciu.

Prezentácia prác, ukážky techník stáže na Cypre v rámci projektu Erasmus+:

 • ikonografia,
 • tvorba tradičnej a súčasnej mozaiky,
 • práca s hlinou- výroba symbolických zvierat (podľa nájdených artefaktov z antických vykopávok).
 • výroba špagátu z listov rastlín,
 • zhotovenie výpletu na stoličky tradičným cyperským spôsobom,
 • zhotovenie výpletu na nábytok z listov juky,
 • tvorba mozaiky- dekorovanie nábytku.

PC prezentácie

 • reštaurovanie nábytku na Cypre
 • výroba tradičných stoličiek z drevnatého feniklu,
 • výroba strieborných šperkov,
 • výroba keramiky na pôvodných drevených rotačných podstavcoch,
 • nástenná maľba.
Počas tohto dňa prebiehali ďalšie workshopy podporujúce odbornú prípravu žiakov.

Silueta času – kameň po kameni

Pokračovanie maľby z podujatia v rámci Dňa PSK na SUŠ. Cieľom je spoločne vytvoriť maľbu – „pohľad na naše mesto.“ Každý žiak školy vytvorí časť obrazu, vymaľuje štvorček, vytvorí časť „skladačky“. Tak, ako naše mesto muselo byť vytvorené kameň po kameni, náš obraz bude vytvárať kúsok po kúsku žiaci.

Workshop – portrétová fotografia

Práca so svetlom pri fotení portrétov vo fotoateliéri pod vedením lektorov z firmy FOMEI.

Prednáška s workshopom o konceptuálnom umení

Konceptuálne umenie vo vizuálnom umení a hudbe s Mgr.art. Adelou Piatnikovou.

Erasmus+ – ukončenie stáže na Cypre

Po troch týždňoch strávených na Cypre sa vrátili naši žiaci plní nových zážitkov, vedomostí a zručností, ktoré sa tam naučili. Venovali sa tam rôznym technikám – ikonografii, tvorbe moziky, práci s hlinou, nástennej maľbe, reštaurovaniu nábytku, rezbárstvu, výrobe tradičnej malej stoičky z feniklu, práci v plenéri. Okrem práce mali možnosť navštíviť Cyperské národné múzeum, množstvo kostolov a kaplniek i mašity, kde spoznávali cyperskú históriu, študovali dejiny umenia na Cypre.

Celý priebeh stáže môžete vidieť na facebookovej stránke https://www.facebook.com/SU%C5%A0-Kezmarok-1435277760058037/

Erasmus+ – stáž na Cypre

14.10.2018 odcestovalo našich 12 žiakov z odboru propagačné výtvarníctvo a konrezvátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb v sprievode 2 pedagógov na trojtýždňovú stáž na Cyprus. Priebeh celej stáže môžete sledovať na našej facebookovej stránke  

https://www.facebook.com/SU%C5%A0-Kezmarok-1435277760058037/

https://www.facebook.com/stredna.umelecka.skola.kezmarok/

2018_08 Výber účastníkov na projekt Erasmus+ – mobilita Cyprus

Výber účastníkov-oznam CYP

Projekt ERASMUS +2017

V októbri 2017 sa zúčastnili žiaci školy (terajší 2. a 3.roč.) 3-týždňovej odbornej stáže na Cypre a v Súkromnej umeleckej škole v Krakove v rámci projektu ERASMUS+ financovaného z fondov Európskej únie. V priebehu mesiaca jún výber žiakov zabezpečila komisia zložená z učiteľov školy. Hodnotiť sa bude znalosť anglického jazyka, odbornosť, prístup k práci a povinnostiam, správanie, zdravotný stav.

Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka školy

ERASMUS+ 2017 _ postupne po krokoch…
2018_02 Kežmarská televízia o našom úspešnom projekte Erasmus+
Kežmarská televízia 21.02.2018 odvysielala príspevok o našom úspešnom projekte Erasmus+ pod názvom: „Projekt Erasmus+ úspešný na SUŠ“

http://ktv.kezmarok.sk/archiv/63-kezmarsky_magazin_c_612.htm

 
2017_01 Preberanie certifikátov v rámci projektu Erasmus+

V ďalšej časti slávnosti si prevzalo sedem žiakov druhého a tretieho ročníka odborov propagačné výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb certifikáty o znalostiach a zručnostiach, ktoré získali na troj – týždňovej súvislej praxi na Cypre. Žiaci získali prax pod vedením Združenia remeselníkov a podnikateľov Kato Drys Community Council v rámci projektu Erasmus+  financovaného z fondov Európskej únie.
Ďalších 6 žiakov z odboru fotografický dizajn, ktorí strávili dva týždne odbornej praxe v Poľskom Krakove si prevzali certifikáty o získaných znalostiach a zručnostiach priamo z rúk  Jerzyho Gawela PhD. – riaditeľa Súkromnej umeleckej školy v Krakove, ktorý zavítal na školu ako hosť.

Prítomný bol tiež Ing. Miroslav Perignáth, viceprimátor mesta Kežmarok, Ing. Karol Gurka, prednosta Mestského úradu. Slová vďaky odzneli aj na adresu riaditeľky školy Ing. Marty Perignáthovej ako aj pedagógov pod vedením ktorých žiaci pracovali. Všetci zúčastnení mali možnosť pozrieť si výstavu návrhov ponožiek ako aj fotografie z mobility žiakov na  Cypre a v Krakove.  Akcia sa konala za účasti médií.

napísala: Mgr. Milada Kotorová

2017_11 Ako bolo…? (komentáre žiakov)

Naši žiaci, ktorí absolvovali v októbri trojtýždňovú odbornú stáž na Cypre, sa po návrate z tohto krásneho, pre nás trochu exotického ostrova, snažili svoje dojmy vyjadriť pár slovami, čo nebolo určite ľahké, vzhľadom k množstvu zážitkov. Tu sú:

 • Trojtýždňový pobyt na Cypre bol pre mňa ďalšou novou a výnimočnou skúsenosťou do života. Veľmi sa mi páčili nové techniky, ktoré som sa tam naučila. Aj keď na prvý pohľad pre mňa ťažká technika mozaiky bola nakoniec výborná, kreatívna a originálna práca a myslím, že sa nám všetkým podarila. Pozitívne hodnotím aj iné umelecké techniky ako napríklad maľbu ikon, ktorá bola síce mierne náročná, ale bavila ma aj vďaka veľmi talentovanej lektorke Aylin a som vďačná za jej postrehy, vedomosti a rady. Takisto s radosťou spomínam na osviežujúce výlety na pláž a kúpanie v mori a takisto aj návštevu Cyperského múzea v hlavnom meste Nikózia. Taktiež som hrdá na našu nástennú maľbu granátovníka na budove úradu, na ktorej sme všetci poctivo pracovali a výsledok naozaj stál za to. Cyprus bol miesto plné rozličných ľudí s osobitnou kultúrou, rozmanitých jedál, krásnych pláží, ale čo je najhlavnejšie plný umenia a originálnej architektúry. Som vďačná, že som sa mohla zúčastniť tohto projektu a naučiť sa nové poznatky do umeleckého diania a budem na všetko s láskou spomínať 🙂

Sofia Vallušová – Sofi

 

 • Počas nášho pobytu sme mali možnosť si vyskúšať nové veci, dovtedy pre nás nepoznané. Od  výpletu stoličiek až po vyrábanie pigmentov. Okrem práce sme absolvovali aj výpravy za poznaním, kde sme sa dozvedeli o cyperskej histórii a kultúre. Pridanou hodnotou nášho pobytu bola aj možnosť overiť si naše jazykové vedomosti v praxi.

Františka Milánová – Fany

 

 • 29. 10.2017 nám začala skvelá cesta a zároveň veľké dobrodružstvo, keďže sme leteli na Cyprus. Začala letom, ktorý bol naozaj nezabudnuteľným zážitkom. Cesta bola príjemná a do cieľa sme dorazili v poriadku. Pamätám si, ako sme vyšli z lietadla a vo mne sa hnali a šírili myšlienky šťastia, radosti a pocitu, že tu zažijem niečo nové a skvelé. Pobyt na Cypre bol nezabudnuteľný, keďže  sme sa naučili toho naozaj veľa. Napríklad vytvorenie mozaiky, alebo vytváranie hlinených nádob tradičnou technikou, maľba v uličkách Cyperskej dedinky, kresba a zároveň maľba granátovníka v štýle mozaiky na stenu, či maľovanie ikon. Každopádne som sa naučila toho naozaj veľa a plánujem to šíriť medzi spolužiakmi. Mala som sa tam výborne aj vďaka pani učiteľke Svitanovej, ktorá sa snažila nám vždy vyhovieť a starať sa o nás. A aj vďaka príjemnému počasiu, čo sme mali a zážitkom pri mori alebo v mestách a dedinkách, s úžasnou partiou a dobrým kolektívom.

Viktória Jefanovová – Viki

 

 • Cyprus sa stal pre mňa krajinou nových objavov, zážitkov a skúseností. Naučila som sa novým technikám, typickým pre ich krajinu, ktorým sa budem venovať i v domovine. Najzaujímavejšou bola pre mňa práve tvorba mozaika, ktorú by som si určite ešte niekedy chcela skúsiť. „Babranie“ sa s hlinou to je tiež také moje, i keď sa mi nie vždy darilo, výsledok, s menšou pomocou, stál za to. A muselo tam aj niečo pamätné po mne ostať – malý sloník vymodelovaný práve z hliny. ♥

Petra Repelová – Peťa, Peťuš

 

 • Pobyt na Cypre mi pomohol rozšíriť pohľad na svet. Zistila som, ako žijú ľudia niekde inde. Som veľmi rada, že som tam mohla byť a naučiť sa aj nejaké nové veci. Na Cypre ma najviac zaujali ľudia, ktorí nás hneď prijali za svojich priateľov Európanov a svoju pohostinnosť vyjadrili svojou štedrosťou na stoloch s ich národnými jedlami, na ktorých nesmela nikdy chýbať škorica tak, ako u nás soľ. Ďakujem.

Mária Batoryová – Majka

 

 • Cyprus som si zamilovala nielen vďaka prírode a krásnym mestečkám, ale aj vďaka úžasným ľuďom, ktorí tam žijú. Zažila som tam úžasné chvíle, spoznala mnoho ľudí, na ktorých budem dlho spomínať a naučila som sa niekoľkým tradičným remeslám z ich kultúry. Tento nádherný ostrov sa mi stal domovom, hoci len na krátku chvíľu, no aj tak bolo ťažké ho opustiť.

Anastázia Halčinová

 

 • Na Cypre som strávil tri príjemné týždne. Všetky nové skúsenosti, ktoré som získal na stáži, využijem niekedy v budúcnosti pri práci reštaurátora. Veľmi sa mi páčila ručná práca mozaiky. Pracoval som na nej so spolužiačkou. Výsledok našej spoločnej práce bol veľmi dobrý, bol som s prácou spokojný. Ďalším prínosom v praxi bola práca so stoličkami, kde som sa naučil vypletať sedadlá. Vo voľnom čase sme navštívili na Cypre pekné miesta. Nevynechali sme ani kúpanie v mori. Mám veľmi veľa zážitkov a nových skúseností. Cyprus je pekný ostrov so svojou históriou.

Leonard Spišský – Leo

 

Mgr. Zlatica Svitanová

2017_10 Erasmus+ (stáž na Cypre a v Krakove)

Po dvoch rokoch nás opäť privítal Cyprus. Našich 7 žiakov z druhého a tretieho ročníka odborov propagačné výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb tu strávi 3 týždne na súvislej praxi v rámci projektu Erasmus+ financovaného z fondov Európskej únie.

Ďalších 6 žiakov z odboru fotografický dizajn strávi 2 týždne odbornej praxe v Poľskom Krakove.

Program oboch stáží môžete sledovať na facebookovej stránke našej školy https://www.facebook.com/SU%C5%A0-Kezmarok-1435277760058037/

Aktivity našich žiakov počas odbornej stáže na Cypre  je možné sledovať na fc „SUŠ Kežmarok“.

Projekt ERASMUS+ 2015

V rámci projektu Erasmus+ bol Strednej umeleckej škole v Kežmarku pridelený grant vo výške 62 476 eur z fondov Európskej únie na realizáciu projektu pod názvom „Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby“. Tento projekt umožnil žiakom našej školy žúčasniť sa na odborných stážach, ktoré prebehli v dvoch turnusoch.

V prvom turnuse sa trojtýždňovej odbornej stáže  v čase od 21.9. do 12.10.2015 sa zúčastnilo  12 žiakov a 2 vyučujúci v španielskej Ubede a v druhom turnuse od 11.10. do 1.11.2015 ďalších 12 žiakov a 2 vyučujúci absolvovali trojtýždňovú odbornú stáž v Pano Lefkara na Cypre.

Aktivity v projekte Erasmus+

Ani po skončení stáží v rámci projektu Erasmus+ sa neskončila naša práca a to, čo sa žiaci v rámci tohto projektu naučili, „nezaložili niekam do šuflíka“. Dôkazom toho je aj práca v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorú Zuzana Rišová a Róbert Jahoda venovali stoličke. A to stoličke, s ktorou sa stretli práve na Cypre, a ktorú v rámci stáže reštaurovali. V škole na hodinách odbornej praxe pod vedením Bc. Reznického vyrobili repliku cyperskej stoličky s vypletaným sedadlom, čo je práve jej zvláštnosťou. A hoci tá originálna mala sedadlo vypletané zo špagátov vyrobených z trávy, tá ich z jutového špagátu nie je o nič menej zaujímavá a bude slúžiť ako učebná pomôcka pri vyučovaní dejín nábytkovej kultúry.

Viac na https://www.facebook.com/Erasmus-SUS-Kezmarok-1435277760058037/?fref=ts

Mgr. Zlatica Svitanová

2016_01 Projekt Erasmus+ v Kežmarských novinách č.23/2015
O realizovaných aktivitách v rámci Projektu Erasmus+ sa môžete dočítať v Kežmarských novinách č.23/2015
2016_01 KTV č.501 – Projekty Strednej umeleckej školy

Kežmarský magazín č.201, z dňa 23.12.2015, uverejnil príspevok o projektoch našej školy uskutočnených v roku 2015 – Projekt Erasmus+ a Projekt Moderna s tradícia.

Príspevok je zverejnený na adrese:

        https://ktv.kezmarok.sk/archiv/470-kezmarsky_magazin_c_501.htm

        (začiatok príspevku 14min 09sek)

        názov príspevku: Projekty Strednej umeleckej školy

2015_10 Žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku na odbornej stáži na Cypre

Naša Stredná umelecká škola v Kežmarku sa snaží obohatiť štúdium žiakov o praktické skúsenosti aj mimo školy. A práve vďaka tejto snahe mali naši žiaci možnosť absolvovať v októbri 3-týždňovú stáž aj na Cypre v rámci projektu ERASMUS+ financovaného z fondov EÚ.

Ubytovaní sme boli v študentskom dome v malebnej dedinke Pano Lefkara, kde sa konali aj niektoré z aktivít pobytu. Žiaci vytvorili nádherné mozaiky, výrobky z hliny- vázičky, misky, zakončenia plotu v podobe hláv, nástenné maľby, lefkaritiky- cyperské výšivky, ale vyrábali i drobnosti v podobe šperkov z kože či hodvábnych kokónov, zreštaurovali stoličky, na ktorých sa naučili zhotovovať tradičný cyperský výplet, vyrezávali čelá na nábytok z borovicového dreva, vyrábali tradičné oplotenie…

Samozrejme náš pobyt nebol len o práci. Mali sme možnosť vidieť veľa krásnych zákutí a pamiatok na Cypre. Navštívili sme archeologické nálezisko z obdobia antiky na mieste starodávneho mesta Kourion s kúpeľmi, divadlom a Afroditiným chrámom, nádherný kláštor Machaira v horách, mešitu Hala Sultan pri soľnom jazere pri Larnake i ďalšie mešity a početné pravoslávne chrámy, múzeá, ale i hlavné mesto Nikóziu, mestá Limassol, Larnaku, mestečná Kornos, Kato Drys, pobrežie s prístavmi a plážami… A keďže počasie bolo prívetivé, hoci bol už október, niekoľkokrát sme sa i okúpali v mori.

Obohatením bolo aj stretnutie žiakov so slovenskou ambasádorkou na Cypre Oksanou Tomovou. Tá vysoko vyzdvihla ich práce zhotovené počas stáže, rovnako ako lektori a koordinátor stáže na Cypre Martin Clark, ktorí chválili žiakov, ako jedných z najlepších, s akými doteraz pracovali. A na konci pobytu si žiaci slávnostne prevzali certifikáty Europas Mobility z rúk Martina Clarka.

Ešte mi nedá nespomenúť i tunajšiu stravu. Špecifikom pre ňu bola škorica, a to takmer v každom pokrme, na čo my nie sme zvyknutí, takže je pochopiteľné, že sa už všetci nevedeli dočkať mamkiných rezňov.

A kto je zvedavý, viac sa môže dozvedieť a uzrieť na https://www.facebook.com/Erasmus-SUS-Kezmarok-1435277760058037/ .

Kežmarok, 02.11.2015

Mgr. Zlatica Svitanová

2015_10 Pobyt na Cypre cez projekt Erasmus+

Stredná umelecká škola v Kežmarku si vzala za dlhodobý cieľ pripravovať žiakov pre prax v odbore čo najdôkladnejšie. Dlhodobo aktívne vyhľadávame projekty, ktoré by nám k tomuto cieľu napomáhali. Jedným z takých projektov je projekt Erasmus+, ktorý zabezpečuje odbornú prax pre vybraných žiakov v zahraničí. Tento rok žiaci odišli na dva turnusy do španielskeho mesta Úbeda a na Cyprus. 

Pobyt našich študentov na Cypre môžete sledovať na facebooku:

https://www.facebook.com/Erasmus-SUS-Kezmarok-1435277760058037/

2015_10 Projekt ERASMUS+ na SUŠ v Kežmarku …píše sa na stránkach Prešovského samosprávneho kraja
Portál www.po-kraj.sk (Prešovského samosprávneho kraja) zverejnil 20.10.2015 článok o pobyte našich študentov v Španielsku, ktorý sa konal vďaka projektu Erasmus+.

Link na zverejnený článok:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality-2015/projekt-lerasmus-sus-kezmarku.html

Prepis článku:

Projekt ERASMUS+ na SUŠ v Kežmarku

20.10.2015
Žiaci kežmarskej SUŠ na stáži v Španielsku

Skupina 12-tich študentov zo Strednej umeleckej školy (SUŠ) v Kežmarku sa zúčastnila trojtýždňovej odbornej stáže v španielskej Andalúzii v meste Úbeda. Išlo o aktivitu v rámci projektu LERASMUS+ od 21. septembra do 12. októbra.Žiaci druhých a tretích ročníkov pracovali v miestnych firmách zameraných na grafický dizajn, videotvorbu, keramiku, fotografický dizajn.Okrem pracovnej činnosti absolvovali poznávacie výlety do miest známych svojou architektúrou, ako Granada, Cordoba či Malaga. Zúčastnili sa mnohých kultúrnych akcií, aj návštevy múzea keramiky, židovskej synagógy, centra výroby olivového oleja či Tapas night, kde spoznali špeciality španielskej kuchyne. Taktiež mali možnosť naučiť sa základy španielskeho jazyka na kurze organizovanom sprostredkovateľskou organizáciou Euromind.Na konci pobytu získali kežmarskí študenti certifikáty od svojich zamestnávateľov a tiež medzinárodný certifikát Europas Mobility, ktorý im v budúcnosti pomôže pri ďalšom štúdiu či hľadaní pracovného miesta.

Kežmarok 19. októbra 2015 Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka SUŠ
2015_10 Portál školský servis informoval o štúdiu našich študentov v exotike
Webový portál skolskyservis.sk informoval o pobyte našich študentov v Španielsku, ktorý sa konal v rámci projektu Erasmus+.
Názov článku:
 
Žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku absolvujú prax v exotike
 
link na článok: https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/odborna-prax-strednej-umeleckej-skoly/22058-clanok.html

Prepis článku:

Žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku práve absolvujú odbornú prax v Španielsku a na Cypre.

Kežmarok 16. októbra 2015 (SkolskyServis.sk) – Stredná umelecká škola v Kežmarku si vzala za dlhodobý cieľ pripravovať žiakov pre prax v odbore čo najdôkladnejšie. Dlhodobo sami aktívne vyhľadávame projekty, ktoré by jej k tomuto cieľu napomáhali. Jedným z takých projektov je po projekte  Leonardo projekt Erasmus+, ktorý zabezpečuje odbornú prax pre vybraných žiakov v zahraničí. Tento rok žiaci odišli na dva turnusy do španielskeho mesta Úbeda a na Cyprus.

Trojtýždňová odborná prax spolu pre 24 žiakov prinesie do ich profesijných životopisov veľmi cenný údaj, no najmä im pomôže postúpiť o významný praktický krok dopredu v sebarozvoji a získavaní praktických skúseností, keďže žiaci čerpajú know-how priamo z firiem v odbore, ktorý študujú. Popri modelárskych aktivitách z hliny v tradične orientovaných rodinných firmách a vypaľovaní keramiky vo firmách orientovaných na turistov, pracujú aj v grafických programoch fotografických ateliérov a pre mestskú televíziu natáčajú programy, ktoré sa aj reálne vysielajú.
Po veľmi bohatom kultúrnom a voľnočasovom programe je na nezaplatenie aj jazyková zložka projektu, keďže žiaci sa aktívne učia aj španielčinu a angličtinu, ktoré sú komunikačnými jazykmi projektu. Táto odborná prax v zahraničí im nahrádza odbornú prax, ktorú by museli absolvovať na Slovensku, no určite nie takým prestížnym spôsobom.
PaedDr. Peter Paľonder
2015_10 Pobyt v Španielsku

POBYT V ŠPANIELSKU – hradený cez projekt Erasmus+  – Rozvoj tradičného umenia a remesiel v podmienkach súčasnej doby.

V dňoch od 21.09.2015 do 12.10.2015 sa 12 žiakov našej školy – Patrícia Kriaková, Lenka Regešová, Lenka Kancianová, Miriam Sivačková, Zuzana Maľaková, Monika Lizáková, Katarína Lahetová, Marek Jacko, Aurélia Staviarska, Jakub Belán, Katarína Benková a Klaudia Garabášová – spolu s dvoma pedagógmi – Ing. Bibianou Lizákovou a Mgr. Miladou Kotorovou zúčastnili pobytu v Španielsku cez projekt Erasmus+.

Žiaci pracovali v grafických firmách, vo fotoateliéroch, v televíznej stanici, v keramických dielňach, v interiérovom štúdiu. Okrem práce navštívili účastníci projektu množstvo architektonických pamiatok, koncertov, múzeí, ochutnali typické tunajšie jedlá. Navštívili historické mestá: Baeza, Cordoba, Malaga. Z ohlasov vyberáme:  

Patrícia Kriaková: „Španielsko mi dalo veľkú príležitosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku a fotografovať krajinu plnú inej kultúry a iných ľudí.“

Lenka Regešová: „Zdieľať niekoho životný sen na chvíľu spolu s ním zmení viac ako len pohľad na váš život.“

Lenka Kancianová: „Bola to veľmi dobrá skúsenosť do budúcna. „Určite by som takýto ERASMUS odporúčala každému kto chce v živote niečo dosiahnuť.“

Miriam Sivačková: „Počas trojtýždňovej odbornej praxe, som získala nové zručnosti ohľadom grafických programov a naučila som sa väčšej zodpovednosti a samostatnosti.“

Zuzana Maľaková: „Na pobyte sme spoznali novú krajinu a život v nej, ako sa pracuje vo fotoštúdiu, získala som nové skúsenosti s úpravou fotografií.“

Monika Lizáková: „Som veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa praxe v Španielsku. Naučila som sa robiť veľa nových vecí vo fotošope a získala som základy španielčiny.“

Katarína Lahetová: „V Španielsku som spoznala množstvo nových zaujímavých ľudí v práci a okolí. Spoznala som kultúru a zvyky miestnych obyvateľov a ochutnala som španielske známe jedlá. Počas trojtýždňovej odbornej praxe, som získala nové zručnosti ohľadom grafických programov a naučila som sa väčšej zodpovednosti a samostatnosti. Videla som množstvo pamiatok.“

Marek Jacko: „V Španielsku sa mi páčilo, cítil som sa tam dobre, naučil som sa nové veci, som maximálne spokojný.“

Aurélia Staviarska: „ Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto projektu v Španielsku. Videla som veľa skvelých pamiatok a tiež obrazy v múzeu Picassa. S mojou prácou som bola spokojná, šéf bol skvelý.“

Dňa 14.10.2015, Milada Kotorová

Projekt LEONARDO

Odborná stáž študentov SUŠ Kežmarok zameraná na zvýšenie predpokladov uplatnenia sa na európskom trhu práce

Projekt je organizovaný v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, ide o mobilitný projekt.

Schválený grant:   36 275 EUR

Sprostredkovateľský partner

– je španielska spoločnosť Euromind Projects so sídlom v meste Jaén v španielskej Andalúzii , ktorá zabezpečuje pracoviská odbornej stáže, ubytovanie, stravovanie, program, monitoring projektu, kurz španielskeho jazyka

Účastníkmi projektu

– bude 15 žiakov SUŠ Kežmarok, ktorí budú vykonávať praktickú činnosť umeleckého zamerania na niekoľkých pracoviskách v meste Úbeda v Španielsku, v oblasti Andalúzia

Trvanie projektu

– 13 mesiacov, termín mobility je určený na jún 2014, trvanie mobility 3 týždne

Zameranie pracovných činností

– umelecké hrnčiarstvo, umelecké rezbárstvo, reklama, fotografia, videotvorba

Výber účastníkov

– sa uskutoční od septembra 2013, bude pozostávať z hodnotenia a testovania jazykových a odborných zručností uchádzačov, hodnotenia správania a prístupu k práci a štúdiu a účasti na prípravných hodinách konajúcich sa od septembra počas školského roka.

Prípravné hodiny

– budú pozostávať z prípravného kurzu anglického jazyka a kultúrnej prípravy vybraných uchádzačov zameranej na geografické a kultúrne odlišnosti  krajiny mobility a budú povinné pre uchádzačov o účasť na projekte.

Programová náplň stáže

– odborná prax na pracoviskách, kurz základov španielskeho jazyka v popoludňajších hodinách, kultúrny program, návšteva historických pamiatok.

Koordinátor projektu: Ing. Bibiána Lizáková

Projekt LEONARDO – priebeh aktivít projektu…

2014_08 Článok v Kežmarských novinách o našich študentoch v Španielsku
Kežmarské noviny č.14/2014 uverejnili článok koordinátorky projektu Leonardo Ing.Bibaiány Lizákovej o 3-týždňovom pobyte našich študentov v Španielsku. Článok je zverejnený na strane č.15 pod názvom Žiaci Strednej umeleckej školy mali prax v Španielsku.
 
2014_06 Návrat našich žiakov zo Španielska

V rámci projektu Leonardo sa dňa 1. 6. 2014 skupina 15 žiakov na čele s ich učiteľkou vydali na trojtýždňovú odbornú prax do španielskej Andalúzie, do mesta Úbeda. Cestovali celú noc a skoro celý deň. Po príchode boli ubytovaní  v rodinách. Päťnásť najlepších žiakov druhých a tretích ročníkov bolo umiestnených na pracovných miestach v miestnych  firmách podľa odborov grafický dizajn, videotvorba, keramika, fotografický dizajn a práca s drevom. Manažéri firiem boli s ich prácou veľmi spokojní.

Okrem pracovnej činnosti absolvovali  poznávacie výlety do miest známych svojou architektúrou, ako Granada, Cordoba či Malaga, a zúčastnili sa  kultúrnych  akcií, ako boli návštevy múzea keramiky, židovskej synagógy, centra výroby olivového oleja či Tapas night, kedy spoznali špeciality španielskej kuchyne. Taktiež mali možnosť získať základy španielskeho jazyka na kurze poriadanom sprostredkovateľskou organizáciou Euromind.

Pred týmto pobytom však museli podstúpiť prípravu, ktorá trvala od októbra 2013 až do mája 2014. Zahŕňala v sebe prípravný kurz anglického jazyka, kultúrnu a geografickú prípravu a kurz práce s programom Adobe Photoshop CS5. Žiaci boli z tohto pobytu nadšení a je to pre nich výborná skúsenosť do budúceho, či už pracovného alebo osobného života. Spoznali kultúru inej krajiny, naučili sa niečo o miestnych tradíciach a spoznali spôsob života v španielskych rodinách.

Na konci pobytu obdržali certifikáty od svojich zamestnávateľov, ako aj medzinárodný certifikát Europas Mobility, ktorý im v budúcnosti pomôže pri ďalšom štúdiu či hľadaní pracovného miesta.  Pri odchode a lúčení sa v očiach mnohých žiakov či ich náhradných rodín objavili slzičky. Dúfajú, že sa do Španielska ešte niekedy vrátia.

Ing. Bibiána Lizáková

2014_06 Náš pobyt v Španielsku

Naši žiaci sú už na 3-týždňovom pobyte v Španielsku. Na facebooku je stránka Leonardo SUS Kezmarok – s foto-galériou aktivít žiakov, ktorí sú v Španielsku. pozrite sa ako sa im tam darí.

link na facebook:  Leonardo SUS Kezmarok

2014_05 Chystáme sa do sveta…

15 študentov a ich pedagogický dozor, koordinátorka projektu Leonardo Ing. Bibiána Lizáková, v tomto období finišujú s prípravami na odchod do Španielska, kde v termíne 1.-22. júna strávia 3 týždne v španielskej Andalúzii, v meste Úbeda. Študenti už majú za pomoci sprostredkovateľskej agentúry EuroMind vybraté pracoviská, na ktorých budú vykonávať odbornú stáž pod dohľadom mentorov z vybratých podnikov. Svoje požiadavky a preferencie pri výbere pracoviska, ale i hostiteľskej rodiny mohli tlmočiť španielskej strane pri rozhovore na skype 7. mája v anglickom jazyku, kde sa zoznámili s organizátormi zo sprostredkovateľskej agentúry, ktorí ochotne odpovedali na ich otázky.  Ich pracoviskami budú napríklad firma na umelecké spracovanie dreva a lepenky, múzeum hrnčiarstva a hrnčiarske dielne, grafické reklamné štúdiá, fotografické štúdio či  lokálna televízia. 

 Nároky na študentov sú vysoké, už teraz musia študovať odbornú slovnú zásobu nielen v anglickom, ale aj v španielskom jazyku. Po príchode na miesto si budú tieto znalosti doplňovať a prakticky ich využívať, a budú navštevovať aj kurz španielskeho jazyka. Ich práca bude pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná.

Aby však nemysleli len na povinnosti, zúčastnia sa aj bohatého kultúrneho programu. Dva celodenné výlety sú naplánované do miest Malaga a Granada. Ďalšie výlety budú organizované v menších mestách, ako Úbeda, Jaen ale aj Sevilla. Špeciality španielskej kuchyne ochutnajú na „Tapas night“, kde sa stretnú s ďalšími mladými ľuďmi a budú mať možnosť konverzovať v španielskom jazyku.

Tým, ktorí budú mať chuť športovať, bude zabezpečená návšteva športovísk, ako aj každodenná návšteva bazéna. Myslím, že hlavne táto bude výhodou, keďže už teraz sú na mieste 30-stupňové horúčavy.

Držte nám palce, aby sme to všetko zvládli a vrátili sa v poriadku domov plní zážitkov. Na facebooku sme vytvorili skupinu Leonardo SUS Kežmarok, odkiaľ sa vám budeme ozývať a dokumentovať našu prácu a kde budeme oboznamovať aj verejnosť s výsledkami projektu.

2014_02 Pokračovanie projektu Leonardo

Pre účastníkov projektu boli zakúpené spiatočné letenky do španielskeho mesta Malaga s odchodom 1.júna 2014 a návratom 22.júna. V súčasnosti sa uskutočňuje pre nich jazyková príprava v anglickom jazyku – základný kurz v trvaní 20 hodín. Okrem toho ich ešte čaká pokračujúci kurz a po ňom bude nasledovať kultúrna príprava, v rámci ktorej sa dozvedia informácie o krajine, v ktorej budú pobývať, a odborná príprava, kde sa naučia pracovať s programom Photoshop, ktorý budú na svojich pracoviskách potrebovať.

Ing. B.Lizáková

2014_01 Jazyková príprava pre študentov v projekte Leonardo

Účastníci projektu Leonardo sa budú v Španielsku dorozumievať prevažne po anglicky. Pre nich a vybraných náhradníkov sa preto organizuje jazyková príprava. Pozostáva zo základného kurzu anglického jazyka v trvaní 20 hodín a po ňom nasledujúceho pokračujúceho kurzu v trvaní podľa potreby. Aj účastníci, ktorí sa na škole učia nemecký jazyk, sa zatiaľ v základnom kurze naučili pozdraviť, predstaviť a podať informácie o sebe, škole, rodine a našej krajine. Vo fotoprílohe si môžete pozrieť, ako naše jazykové vzdelávanie prebieha.

Ing. B.Lizáková

Utvorenie centra stretnutí poľsko-slovenskej mládeže v Novom Targu

V spolupráci s poľskou strednou školou „Zespól Szkól Wladislawa Orkana v Novom Targu“ bola podpísana dňa 20.2.2013 spolupráca na projekte „Utvorenie centra stretnutí poľsko-slovenskej mládeže v Novom Targu“.

Projekt sa týkal spolupráce v odevnej a výtvarnej oblasti. Naši žiaci vycestovali do Nového Targu prezentovať sa na súťažnej módnej prehliadke, ktorej prvou témou bola Ekologická módna- prehliadka z recyklovaných materiálov. Projekt pokračoval v roku 2014, pripravili sme výstavu prác našich žiakov na a zúčastnili sme sa na „Trhoch módy“, kde mala možnosť zhliadnuť práce našich žiakov a pedagógov aj široká verejnosti vo výstavnom stánku ale i na módnej prehliadke, tentokrát venovanej tradičným ľudovým technikám a materiálom v súčasnej odevnej tvorbe.

Koordinátor: Mgr. Zlatica Svitanová

2014_06 „Trhy módy“ v Novom Targu

Už po tretíkrát sme navštívili Poľsko. Opäť to bol Nowy Targ a opäť to bolo v rámci projektu „Centrum spotkań Mlodzieži Polsko-Slovackiej w Nowym Targu“. Tento krát to bola tretia a zároveň posledná etapa projektu, v rámci ktorej sa konali „Trhy módy“ určené pre širokú verejnosť. Počas tohto podujatia sa predstavili rôzni módni tvorcovia a remeselníci v oblasti odievania, predviedli svoje modely v niekoľkých módnych prehliadkach, ale aj v prezentačných i predajných stánkoch. Mali sme možnosť vidieť tu všakovaké výrobky, ktoré však mali niečo spoločné – všetky boli inšpirované tradíciou, či pieninskou prírodou. Nachádzali sme tu tradičné podhalianske motívy a vzory, prípadne modely zhotovené tradičnými ručnými technikami.

Slovensko reprezentovala naša škola prácami žiakov, ale aj učiteľov z oddelenia textilu – Ing. Anny Dominikovej, PaedDr. Jarmily Serbinčíkovej a Mgr. Zlatici Svitanovej.

Okrem nás tu prezentovali svoje práce ešte dve slovenské účastníčky – absolventka Mgr.art. Michaela Bednárová odevmi pre mladé dievčatá s potlačou prírodných štruktúr a súčasná študentka našej školy Nikola Mikleová svojimi šperkami.

Veríme, že naša spolupráca s Poľskom sa týmto neskončila a v budúcnosti sa budeme stretávať na ďalších zaujímavých podujatiach.

Mgr. Zlatica Svitanová

Písali o našej absolventke Mgr.art. Michaele Bednárovej, ktorá sa zúčastnila Trhov módy v Nowom Targu:

Písali o našej študentke Nikole Mikleovej:

Ďakovné listy:

 

2014_05 Ďalšia výstava v Nowom Targu v rámci projektu „Centrum spotkań Mlodzieži

V rámci spolupráce s poľskou školou RĘKODZIELNIK WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH W ZSZ NR 5v Nowom Targu, ktorá nás zapojila do projektu „Centrum spotkań Mlodzieži Polsko-Slovackiej w Nowym Targu“ sme už druhý krát navštívili Nowy Targ.

Prvá časť projektu prebehla v decembri a teraz sa naša spolupráca preklenula do súťažnej výstavy. Túto výstavu sme boli inštalovať 19.5.2014 priamo v priestoroch poľskej školy.

Zastúpenie na tejto výstave majú fotografi, propagační výtvarníci a textiláčky. V popoludňajších hodinách prebehlo aj vyhodnotenie najlepších prác v jednotlivých kategóriách, kde sme získali jedno 1. miesto, jedno 2. a dve 3. miesta.

Pokračovanie spolupráce na projekte bude 21. 6. 2014 „Trhmi módy“.

Mgr. Zlatica Svitanová

2013_12 Krása z odpadu (módna prehliadka)

Odpad, ktorý nám každým dňom zasypáva naše okolie, azda každý z nás považuje za pliagu našej Zeme, ale keďže všetko má dve strany, aj odpad môže mať aj pozitívne využitie. Dokázali to naši študenti našej školy odboru Scénická kostýmová tvorba, s ktorými sme sa zapojili do projektu s poľskou strednou školou z Nového Targu, ktorá nás prizvala do svojho projektu Ekologický odkaz módy , ktorý je spolufinancovaný z Európskym fondom pre regionálny rozvoj prostredníctvom Euroregiónu Tatry.

Vďaka nim mali naši študenti tretieho a štvrtého ročníka mali riešiť  nový módny problém z recyklovateľných materiálov. Tak začali vznikať extravagantné modely plné fantázie a netradičného využitia papiera, igelitov, plastových vrchnákov, obalov, ale i celofánu, starých fotiek a špagátov pod vedením Mgr. Z. Svitanovej, Ing. A. Dominikovej a PaedDr. J. Dobešovej Serbinčíkovej. Sami tvorcovia boli prekvapení, s akým materiálom sa dá pracovať a  hlavne aké modely pod ich rukami vznikali.

Tie predstavili na módnej prehliadke priamo v poľskej škole, kde zožali obrovský úspech nielen u divákov, ale aj u hodnotiacej poroty, ktorá nám prisúdila prvé, druhé miesto a čestnú cenu. Celá prehliadka modelov našich a poľských študentov sa niesla v ekologickom duchu.

Naša spolupráca v tomto projekte nekončí a bude pokračovať ešte v máji a júni v dvoch aktivitách, kde sa majú prezentovať tradície podtatranského regiónu vo fotke a v textilnej tvorbe. To nám dáva nové možnosti tvorby a predstavenia nápadov študentov

Ing. A. Dominiková

Projekt Zelená škola

Program „Zelená škola“ je najväčší vzdelávací ekoprogram na svete. Je to certifikačno-vzdelávací program, ktorí je súčasťou celosvetovej siete Eco-School.

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie  k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy.

Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie. Študenti sú súčasťou pracovného tímu – Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu v škole v 6 oblastiach ( voda, energia, odpad, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody ) a následne navrhujú  zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia  a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Eko-kódexu. So školami zapojenými v projekte Zelená škola sa spájajú priateľské vzťahy so žiakmi, zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus.

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá je jednoduchým a účinným nástrojom k tomu, aby sa škola stala Zelenou školou. Táto metodika je spoločná pre všetky krajiny a školy, ktoré sú v programe Zelená škola zapojené. Ide o týchto 7 krokov:

 1. Vytvorenie Kolégia Zelenej školy zo žiakov – študentov, učiteľov, nepedagogického personálu, rodičov, prípadne zástupcov zriaďovateľa. Výsledkom tohto procesu je zmysel pre demokraciu a podpora motivácie u študentov preberať iniciatívu a zodpovednosť.
 2. Environmentálny audit školy – je jedným z hlavných krokov, ktoré musí škola uskutočniť, aby mohla byť naštartovaná zmena k lepšiemu t.j. šetrnejšej prevádzke.
 3. Environmentálny akčný plán školy ( EAP ) – Kolégium Zelenej školy stanoví priority. Znamená to, že si zvolí pre aktuálne certifikačné obdobie ( ideálne sú 2 školské roky )najmenej jednu z výberových tém, ktorej sa bude venovať. V spolupráci s vedením školy, prípadne zriaďovateľom vypracuje EAP zameraný na prioritnú tému. Hlavným cieľom pri zostavovaní plánu je „ekologizácia“ školy a zlepšenie jej prostredia a okolia.
 4. Monitoring a hodnotenie – kladie dôraz na priebežnú kontrolu, či škola v programe postupuje smerom k vytýčeným cieľom a či sa plány napĺňajú.
 5. Pro – environmentálna výučba – implementáciu prierezovej témy je potrebne podrobne rozpracovať v ŠkVP a to z hľadiska obsahu aj výučbových foriem.
 6. Informovanie a spolupráca – Kolégium Zelenej školy podáva  informácie  o programe a svojich zámeroch vo vnútri školy, ale aj navonok. Môže pritom využívať nástenky, školský časopis, internetovú stránku školy, prípadne miestne či regionálne médium.
 7. Eko-kódex – každá Zelená škola si vytvorí svoj vlastný Eko-kódex. Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého kto školu navštevuje. Môže isť aj o súhrn konkrétnych činnosti a zásad.

Zapojené školy v programe Zelená škola si na základe výsledkov environmentálneho auditu vyberú pre aktuálne certifikačné obdobie najmenej jednu z výberových tém ako prioritnú – povinnú. Školy, ktoré sa opakovane zapájajú do programu, si s každým novým certifikačným obdobím vyberú tému novú. Ich činnosť tak získava na rozmanitosti a pestrosti.

Výberové témy:
 • Voda
 • Odpad
 • Energia
 • Doprava a ovzdušie
 • Zelené obstarávanie a úradovanie
 • Zeleň a ochrana prírody
Školy zapojené do programu Zelená škola môžu využívať rôzne bezplatné formy metodickej podpory:
 • Metodické príručky a pracovné listy pre školy
 • Regionálne semináre, zážitkové workshopy – v priebehu školského roka sú pre zapojené školy organizované minimálne 3 regionálne metodické semináre, ktoré sú hlavným zdrojom dôležitých a inšpiratívnych informácii. Pre pedagógov a študentov zapojených škôl sú tiež bezplatne organizované viacdňové vzdelávacie a zážitkové workshopy.
 • Konzultačný servis – konzultant je odborne vyškolený a je pre školu priateľským pomocníkom a sprievodcom na ceste k Zelenej škole. Vďaka jeho skúsenostiam a prehľadu môže byť  aj zdrojom inšpirácii a inovatívneho prístupu.

 

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tento vzdelávací program na Slovensku koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Časť regionálnych aktivít zabezpečujú aj regionálne centrá v Bratislave a Zvolene – CEEV Živica, Trenčíne – Centrum environmentálnych aktivít a Košiciach/Družstevnej pri Hornáde – o. z. SOSNA.

Národným garantom programu Zelená škola  je sieť environmentálne-výchovných organizácii ŠPIRÁLA.

Medzinárodným garantom a organizátorom programu je Nadácia FEE – Foundation for Environmental Education.

Aktivity programu sa realizujú vďaka podpore generálneho partnera IKEA Bratislava.

Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Program odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 
Ocenenie

Škola môže získať za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity medzinárodnú vlajku a certifikát „Zelená škola“.

Platnosť medzinárodného certifikátu je 24 mesiacov od jeho udelenia.

Predĺžiť platnosť získaného certifikátu je možné len pokračovaním v programe, hneď po jeho získaní. Znamená to, že škola musí byť registrovaná v programe aj 2 školské roky nasledujúce po školskom roku, v ktorom získala certifikát.

Škola ocenená vlajkou  a certifikátom „Zelená škola“ má právo uvádzať logo „Zelená škola“ na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.

 

Zelená škola je pre ľudí, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať.

V školskom roku 2013/2014 sa aj naša škola zaregistrovala do programu „Zelená škola“. Na aktívnu spoluprácu so zamestnancami a žiakmi školy a rodičmi sa tešia koordinátorky programu

 

Koordinátor:

        Mgr. Anna Pirožeková   

        Mgr. Zuzana Girgášová

Projekt Aktívne starnutie

Projekt aktívne starnutie – projekt MÚ Kežmarok, na ktorom spolupracujú pedagógovia našej školy.

Cieľom projektu je realizácia vzdelávacích programov pre seniorov zameraných na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a tiež zvýšenie miery ich sociálnej integrácie. Projekt má podporiť a rozvinúť kreatívne myslenie seniorov, získať praktické zručnosti pre realizáciu vybraných umeleckých techník, vhodne ich kombinovať a vytvárať zaujímavé produkty. Ďalej má projekt eliminovať sociálne vylúčenie a osamelosť seniorov a podporovať ich sebavedomie.

Koordinátor:

            Ing. Marta Perignáthová

            Ing. Anna Dominiková

 

Projekt „Aktívne starnutie v Kežmarku“ – aktivita „Ľudovoumelecké remeslá“

V jesenných a zimných mesiacoch mesto Kežmarok uskutočnilo projekt „Aktívne starnutie v Kežmarku“, v rámci ktorého prebiehala aktivita „Ľudovoumelecké remeslá“. Túto aktivitu lektorovali pedagógovia našej školy Ing. Anna Dominiková a Mgr. Zlatica Svitanová. Pod ich vedením zhotovovali frekventanti aktivity šitú čipku, paličkovanú čipku, technikou tupovania na textil si ozdobili obrúsky, zhotovovali ručný papier, zdobili sviečky. Batikovaným tričkom, či maľovanou hodvábnou šatkou urobili radosť nielen sebe, ale aj niekomu blízkemu k Vianociam. Mali možnosť aj vyhotoviť maľbu akrylom na maliarske plátno a mnohí ani netušili, aký talent sa v nich ukrýva. Táto aktivita ich obohatila aj prednáškami o vývoji rôznorodej ľudovoumeleckej tvorby na Slovensku a v našom regióne.

Kniežacia hrobka

Kniežacia hrobka ožíva…

Naša škola bola znovu oslovená Dr. Pietom zo Slovenskej akadémie vied, archeologické pracovisko v Nitre pokračovaním spolupráce.

Žiaci našej školy – reštaurátori pokračujú v zhotovovaní replík z kniežacej hrobky, konkrétne sa jedná o repliku már, svietidla – kandelábra, stolčekov.

Záchranný výskum Archeologického ústavu SAV v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade pri stavbe priemyselného parku (2006) odkryl hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. V hĺbke 5 m sa dokonale zachovala zastrešená zrubová komora s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého, ako aj s pozostatkami potravy v keramických i bronzových nádobách a prútených či lykových košíkoch.

Najpôsobivejšími časťami súboru objavených pamiatok z objektu boli časti dreveného nábytku, ktoré sú skutočným unikátom a poznáme ich z germánskych či rímskych hrobiek. Z drevených predmetov sa našli tieto: posmrtné lôžko, okrúhly stolík z topoľa s priemerom dosky 92 cm, stolček a vyrezávaná ozdobná hracia doštička zo spoločenskej hry.

Naša škola spolupracuje na tomto projekte s SAV Nitra. Žiaci odboru Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb vyrobili tieto repliky: posmrtné lôžko – 2 ks, vyrezávané ozdobné hracie doštičky – v počte 5 ks, nástroje, modely stolov rôznych veľkostí a model kniežacej hrobky. Stôl v skutočnej veľkosti pomohla zhotoviť firma Drevointerier Bajus.

Kniežacia hrobka – spolupráca so SAV – výroba artefaktov kniežacej hrobky

Projekt „Kniežacia hrobka z Popradu“
Dňa 28.5.2013 bola popísaná Dohoda o odbornej spolupráci SUŠ s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Obe zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri spoznávaní starých technológií výroby historického nábytku a ďalších artefaktov na príklade nálezov z kniežacej hrobky z doby sťahovania národov z Popradu formou zhotovenia kópií zachovalých originálov.

Koordinátori:

            Ing. Marta Perignáthová
            Ing. Denisa Mačáková
            Bc. Vladimír Reznický

Škola vniká do tajov kniežacej hrobky.

Žiaci 4. ročníka odbor konzervátorské a reštaurátorské práce začínajú pracovať na technickej dokumentácii postele zo 4.-5. stor., ktorej repliku budú realizovať. Spolupracujeme s riaditeľkou  Podtatranského  múzea Bc. PhDr. Magdalénou Bekessovou, ktorá nám v rámci exkurzie urobila odbornú prednášku a ukázala expozíciu kniežacej hrobky a so  SAV v Nitre pri zabezpečovaní materiálu na zhotovenie postele.

2017_09 Dr.Pieta nám oznamuje dobrú správu…

Dr. Pieta:

„Repliky dreveného náradia boli s úspechom prezentované na výstave v Múzeu Hlavního města v Prahe na výstave Svět živých a mrtvých doby stěhování národú v roku 2015. Sú pripravené pre expozíciu hrobky, ktorá bude otvorená na budúci rok.“

2016_01 Denník Pravda píše o našich šikovných remeselníkoch

Denník Pravda z dňa sobota 23. januára – nedeľa 24. januára 2016 v pravidelnej prílohe Víkend zverejnil článok pod názvom Čo zachová pamäť národa: Počítač alebo remeslo?, kde sa autori článku zmieňujú veľmi pozitívne aj o našich šikovných študentoch a pedagógoch, ktorí pomáhajú pri archivácií historického dedičstva.

Celý článok si môžete prečítač v nasledujúcej nascenovanej prílohe …TU…

 

Článok je sprístupnený aj na webe denníka Pravda na adrese:

https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/381091-co-zachova-pamat-naroda-pocitac-alebo-remeslo/

 

2015_04 Portál poprad.korzár.sme.sk napísal: „Múzeum v Prahe vystaví diela kežmarských študentov“

Na portáli poprad.korzar.sme.sk bol začiatkom mája 2015 zverejnený článok o úspechu, ktorý nie je každodenný a samozrejmý. Veľmi sa tešíme z tohto úspechu našich študentov a ich pedagógov.

Prepis článku si môžete prečítať nižšie a samotný článok je zverejnený na webe na adrese: https://poprad.korzar.sme.sk/c/7785337/muzeum-v-prahe-vystavi-diela-kezmarskych-studentov.html

 

Článok:

Vytvorili repliky náradia zo 4. storočia pochádzajúce z kniežacej hrobky.

KEŽMAROK, POPRAD. Študentom Strednej umeleckej školy v Kežmarku sa podarilo vytvoriť repliky náradia z prelomu 4. a 5. storočia, ktoré sa nachádzali v kniežacej hrobke objavenej v roku 2006 v Poprade.

„Ide o sadu náradia, ktorú použili vykrádači, keď hrobku onedlho po smrti kniežaťa vykradli,“ vysvetlil Karol Pieta, zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Repliky náradia budú od konca mája vystavené v Múzeu hlavného mesta v Prahe, ktoré pripravuje výstavu venovanú problému vykrádania hrobov od najstarších čias.

Potreba vytvoriť verné repliky niektorých artefaktov, ktoré sa v hrobke našli, vznikla v rámci dlhodobej spolupráce na výskume hrobky germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kristovi.

„Sú absolútne unikátne. Ide o nábytok, pôvodné zariadenie hrobu na spôsob domu mŕtveho. Rovnako aj toto náradie z hrobky je jedinečné, preto si spolu s umeleckou školou v Kežmarku približujeme pôvodné technológie, snažíme sa zistiť, či a nakoľko je dnešný remeselník schopný niektoré tieto artefakty zhotoviť,“ uviedol Pieta.

 

Výroba replík bola náročná

Študenti školy vytvárali repliky v rámci praxe, išlo o sekeru, motyku a tri drevené lopaty.

„Pre našich žiakov je to výnimočná situácia, pretože dovtedy sme nemali možnosť dostať sa k takejto práci,“ vysvetlila riaditeľka školy Marta Perignáthová.

Na druhej strane priznala náročnosť zhotovovania replík.

„Nie sú presne zhotovené výkresy, nemáme tu ani to náradie, aby sme si to pomerali. Dostali sme náčrt z Nemecka, kde odborníci vykonávajú konzerváciu a detailný výskum nálezu. Pri zhotovovaní náradia, ktoré vyzerá veľmi jednoducho, sme museli veľmi úzko spolupracovať s archeológmi, aby bolo naozaj zhodné s tým, ktoré bolo zhotovené na prelome 4. a 5. storočia,“ uviedla.

Študenti, ktorí pracovali na drevených častiach náradia, obdivovali zručnosť predkov.

„Zdá sa mi až nepochopiteľné, že už v tom čase poznali toľko konštrukčných spojov, kvalitné spracovanie, a že sa tie časti zachovali do dnešnej doby,“ dodala riaditeľka školy Perignáthová.

Jej študent Tomáš Peky už v minulosti vytvoril aj repliku posmrtného lôžka kniežaťa objaveného v hrobke.

„Originálne predmety sú veľmi vzácne a odborníci veľmi neradi vidia, aby boli vystavované počas veľmi dlhej doby,“ vysvetlil Pieta, prečo je nutné vytvárať repliky.

Náradie z dielne umeleckej školy v Kežmarku bude na pražskej výstave vystavované osem mesiacov.

Na prezentáciu hrobky si ešte počkáme

Na definitívnu prezentáciu hrobky kniežaťa si podľa neho ešte ľudia musia počkať. Ako povedal, po ukončení dlhodobého desaťročného procesu konzervácie a rekonštrukcie bude vystavená po prvý raz v Nemecku.

„Potom počítame s prezentáciou tohto nálezu v Bratislave. Po skončení týchto výstav budú definitívne inštalované súčasti hrobky v Podtatranskom múzeu v Poprade po jeho rekonštrukcii,“ dodal.

Zdôraznil pri tom unikát nálezu drevenej stavby, ktorá sa nachádzala v hĺbke päť metrov.

„Žiaľ, hrob bol vykradnutý, ale jeho architektúra a mobiliár je absolútne nedostižný a prináša úplne nové pohľady na civilizačnú úroveň kraja pod Tatrami pred 1 600 rokmi,“ doplnil zástupca riaditeľa archeologického ústavu.

Ani odborníci podľa neho netušili, že romanizácia, čiže priblíženie sa vyspelej antiky barbarskému prostrediu strednej Európy, bola tak intenzívna.

Na hrobe sa totiž nachádza rad prvkov, ktoré domáci remeselníci prevzali z vyspelých oblastí Stredomoria.

2015_04 Náradie vykrádačov kniežacej hrobky putuje do Múzea hlavního města Prahy

Žiaci 3.ročníka odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb našej školy sa podieľali na výrobe replík drevených artefaktov nájdených v Kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec. Po výrobe repliky posmrtného lôžka, modelu servírovacieho stola a hracej dosky následne vyrobili aj rôzne drevené predmety. Jedná sa o náradie, ktoré tam zanechali vykrádači. Sú to: 3 ks drevených lopát, motyka a sekera. Tieto predmety sú vyrobené z dubového dreva v mierke 1:1. Všetky vyrobené repliky budú vystavené v Múzeu hlavního města Prahy a neskôr aj v Nemecku v Schleswigu, kde prebieha konzervovanie a výskum predmetov z Kniežacej hrobky.

2015_04 Pokračovanie výroby replík z Kniežacej hrobky

Žiaci odboru Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb sa naďalej podieľajú na výrobe replík drevených artefaktov nájdených v Kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec. Po výrobe repliky posmrtného lôžka, servírovacieho stola a hracej dosky sa následne začali vyrábať aj rôzne drevené predmety. Jedná sa o náradie, ktoré pravdepodobne tam zanechali vykrádači. Sú to: 3 ks drevených lopát, motyka a sekera. Tieto predmety sú vyrobené z dubového dreva v mierke 1:1. Všetky vyrobené repliky budú vystavené v Prahe a neskôr aj v Nemecku v Schleswigu, kde prebieha konzervovanie a výskum predmetov z Kniežacej hrobky.
                                                                             
Ing. Denisa Mačáková

2015_04 Denník Korzár o víťaznom úspechu SUŠ v krajskom kole SOČ

Denník Korzár priniesol vo vydaní zo dňa 14.04.2015 potešujúci článok o našom víťaznom úspechu v krajskom kole SOČ v odbore história. Veľmi nás tento úspech teší a budeme si samozrejme držať palce aj na celoštátnom kole súťaže, kam sme automaticky postúpili.

Scan článku si môžete pozrieť nižšie:

 

2015_03 Víťazstvo Strednej umeleckej školy v Kežmarku

Dňa 27.3.2015 sa v Prešove konalo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, kde sa naša Stredná umelecká škola zúčastnila s prácou Kniežacia hrobka.

Prínosom skupiny žiakov odboru konzervátorské a reštaurátorské práce bola výroba modelu kniežacej hrobky v mierke 1:5, ktorej originál bol objavený v Poprade – Matejovciach a pochádza z prelomu 4. – 5. storočia po Kristovi.

V odbore história získala táto práca prvé miesto a postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 21. – 24. 4. v Piešťanoch.

2015_03 Pracovné stretnutie vedenia školy s PhDr. Karolom Pietom DrSc.

V priestoroch SUŠ v Kežmarku sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia školy s PhDr. Karolom Pietom DrSc. –  zástupcom riaditeľa  Archeologického ústavu  SAV  v Nitre. Hlavným dôvodom stretnutia bolo zosúladenie detailov  zhotoveného  modelu  kniežacej hrobky zo 4. – 5. storočia, rozloženie mobiláru v modeli hrobky na základe konkrétnych nálezov.

Bližšie informácie zo stretnutia si môžete pozrieť:

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XTCvlnwpq8k

 

2015_02 Príspevok v KTV „Archeológ na Strednej umeleckej škole“

Kežmarská televízia odvysielala dňa 25.02.2015 v Kežmarskom magazíne č.458 príspevok pod názvom „Archeológ na Strednej umeleckej škole“.

Jedná sa o reportaz s Dr. Pietom o práci študentov našej školy na rekonštrukcii makiet jednotlivých častí Kniežacej hrobky.

– čas začiatku príspevku: 12min 39sek

– celý príspevok nájdete …TU…

2015_02 Spolupráca Strednej umeleckej školy v Kežmarku s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pokračuje…

V priestoroch SUŠ v Kežmarku sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia školy s PhDr. Karolom Pietom DrSc. –  zástupcom riaditeľa  Archeologického ústavu  SAV  v Nitre. Hlavným dôvodom stretnutia bolo zosúladenie detailov  zhotoveného  modelu  kniežacej hrobky zo 4. – 5. storočia, rozloženie mobiláru v modeli hrobky na základe konkrétnych nálezov.  Riešiteľmi práce v rámci stredoškolskej odbornej činnosti  boli žiaci 3.  a 4. ročníka Ladislava Zavacká, Petra Hoffmanová, Michal Kriššák a Matej Tomaľa pod vedením Ing. Mačákovej a Bc. Reznického.  Ich práca postupuje do regionálneho kola SOČ.

V posudku k stredoškolskej odbornej činnosti  Dr. Pieta uviedol:  „Oceňujem teoretickú prípravu a zhromaždenie podkladov k práci s využitím dostupných zdrojov najmä cestou internetu, ale predovšetkým prístup k realizácii včítane pôsobivého umelecko-remeselného riešenia modelu hrobky, ktorý po malých úpravách má expozičnú kvalitu. Na viac, vzhľadom na dodržaný pomer zmenšenia poslúži pri variantnom usporiadaní mobiliára, čo bolo doteraz možné len v počítačovej animácii.

Prácu uvedených riešiteľov hodnotím ako výbornú a vedeniu školy i školiteľom blahoželám k úspešnej práci“.

 

Škola momentálne pracuje na zhotovení ďalšej repliky posmrtného lôžkareplík náradia lupičov z kniežacej hrobky, ktoré po jej vykradnutí zlodeji  v 5. storočí v hrobke  zabudli….

V máji 2015 nami zhotovené repliky náradia vykrádačov kniežacej hrobky z Popradu v Matejoviec  budú vystavené v Historickom múzeu v Prahe.

 

Ing. Marta Perignáthová
      riaditeľka školy

2014_12 Príbeh roka 2014: Máme Tutanchamóna. Len ho niet kde vystaviť

Portál zurnal.pravda.sk uverejnil koncom roka 2014 pútavá článok o spolupráci našej školy na znovuzrodení histórie…

 

Článok si môžete prečítať na adrese: https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/340534-pribeh-roka-2014-mame-tutanchamona-len-ho-niet-kde-vystavit/

 

Prepis článku:

 

Príbeh roka 2014: Máme Tutanchamóna. Len ho niet kde vystaviť

Je to, akoby pyramídy v egyptskej Gíze niekto zrazu prekryl sivou plachtou a dal na ne nápis Odložiť do skladu! Znie to pritiahnuto za vlasy, ale čosi podobné sa tento rok udialo s jedným z najvýznamnejších objavov slovenskej archeológie – s hrobkou neznámeho veľmoža spod Tatier, ktorého prezývajú slovenský Tutanchamón.

 

Magdaléna Bekessová, múzeum, hrobka veľmoža

Riaditeľka múzea Magdaléna Bekessová stojí pri replike posmrtného lôžka. Vyrobili ho drevári v Ružomberku v spolupráci s archeológmi.
Autor: Andrej Barát, Pravda

Tento unikátny nález chodili obdivovať celé procesie vedcov, tisícky ľudí, no namiesto toho, aby si parádnu výstavu posúvali medzi sebou múzeá, artefakty sa nateraz odložia do skladu.

Celý príbeh sa začal ešte roku 2006, keď pri stavbe priemyselného parku v Poprade-Matejovciach bagrista asi v trojmetrovej hĺbke zavadil o čudesné drevené trámy. To, čo sa ukrývalo pod nimi, vyrazilo privolaným archeológom dych. Dnu bola hrobka stará vyše 1 600 rokov a v nej zachovaný drevený nábytok, vybavenie, časti oblečenia.

Začalo sa špekulovať o germánskom náčelníkovi z konca 4. storočia. Pri datovaní pomohol nález prívesku zhotoveného zo zlatej mince rímskeho cisára Valensa z roku 375. A hoci sa podobné hrobky našli aj inde v Európe, takmer žiadna z nich sa nemohla pochváliť podobne zachovanou výbavou. Zub času nezničil vzácne predmety z tisového či topoľového dreva, dokonca ani textílie, čo je svetový unikát. Vedci tak dostali jedinečnú príležitosť preskúmať, ako ľudia na prelome 4. a 5. storočia kedysi bývali, aký mali nábytok, ako sa obliekali, akými technikami vedeli spracúvať drevo a tiež aj to, akú stravu si mohla dopriať vtedajšia elita.

Podtatranské múzeum v Poprade vystavilo iba časťnájdených predmetov.

Podtatranské múzeum v Poprade vystavilo iba časť nájdených predmetov.
Autor: Andrej Barát, Pravda

Rozbehla sa napínavá detektívka. A bola to tiež hra o čas. Aby sa artefakty ďalej nerozpadali, bolo potrebné ich zakonzervovať. Pre lepšiu predstavu, ide o hrobku, ktorá bola široká síce „len“ štyri metre, no celá vážila približne 12 ton a na jej odvoz bol potrebný jeden obrovský kamión. Odhadované náklady na výskum a konzerváciu presiahli milión eur, na čo slovenská veda v tom čase nemala peniaze. Našťastie sa rozbehla spolupráca s expertmi z Archäologisches Landesmuseum v Schleswigu, ktorí pri konzervácii hrobky využili napríklad obrovské vákuové komory z európskeho kozmického programu.

Do výskumu slovenského objavu vlievali státisíce eur Nemci, no vedúci výskumu v Poprade-Matejovciach Karol Pieta prízvukoval, že je to pre nich prestíž. „Je trochu cítiť, že je to germánsky náčelník, preto to radi robia… Výskum púta pozornosť. Chodia tam celé procesie, vedci sú zvedaví, ako sa to konzervuje. Dizajnéri sú veľmi zvedaví na nábytok,“ opisoval Pieta v rozhovore pre Pravdu rozruch okolo hrobky, ktorý neutíchol ani po šiestich rokoch od objavu.

Blízky vzdialený svet

Na prelome rokov 2013 a 2014 sa hrobka dočkala výstavy v Podtatranskom múzeu v Poprade. Presnejšie, išlo len o časť predmetov z hrobky, pretože výskum v Schleswigu naďalej pokračuje a konzervácia by sa mala skončiť až v roku 2016. V každom prípade výstava s názvom Kniežacia hrobka z Popradu zaznamenala obrovský záujem. Kým na bežné výstavy sa prišla pozrieť asi tisícka ľudí, teraz to bolo asi sedemkrát viac.

Kto neváhal a navštívil do 21. septembra tohto roka Podtatranské múzeum, mal jedinečnú príležitosť nazrieť do starého sveta, plného nečakaných súvislostí. Pred 1 600 rokmi neboli autá, lietadlá, internet, no ľudia a kultúry z opačných koncov sveta mali v tom čase k sebe oveľa bližšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Časť zakonzervovaných predmetov vystavovalo Podtatranskémúzeum do septembra tohto roka. Kedy a kde bude pokračovať výstava, zatiaľnie je známe.

Časť zakonzervovaných predmetov vystavovalo Podtatranské múzeum do septembra tohto roka. Kedy a kde bude pokračovať výstava, zatiaľ nie je známe.
Autor: Andrej Barát, Pravda

Prvá paralela, ktorej sa chopili na začiatku nálezu médiá, siaha do Egypta k faraónom, aj keď v tomto prípade ide skôr o metaforu. Trochu pochabú, ale celkom príťažlivú. Pretože aj slovenského Tutanchamóna pochovali akoby v tieni pyramíd, na upätí Vysokých Tatier, ktorých štíty sa ako ihlany vypínajú nad okolitou krajinou. A aj hrobku tatranského veľmoža, rovnako ako tú originálnu Tutanchamónovu, navštívili vykrádači. No neodniesli si našťastie všetky artefakty, a tak je jeho hrobka úžasným svedectvom o ľuďoch, ktorí žili niekedy na prelome 4. a 5. storočia v turbulentnej dobe sťahovania národov.

Nitky z podtatranskej hrobky však v skutočnosti vedú najmä do Ríma. „Hrobka je unikátna predovšetkým zachovalosťou architektúry. A tiež úplne novými prienikmi. Objavom, že až hlboko do Karpát siahal vplyv vyspelej antickej civilizácie,“ zhrnul Pieta, zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre. Dokazuje to pohrebné lôžko, ktoré má rovnaké črty ako ležadlá z čias Etruskov. Ako aj stolík s okrúhlou prehnutou vrchnou doskou a jednou nohou. Rovnaký znázorňujú aj staré antické reliéfy. Veľmož dokonca stoloval a jedol ako rímsky hodnostár. Z rovnakých tanierov, aké boli v tom čase obľúbené aj v Stredomorí, jedol veľa baraniny, kozľaciny, menej hovädzieho mäsa a veľa zeleniny.

Rímsky chlieb a čínske hry?

Iným smerom sa zas vybrali výskumníci, ktorí analyzujú zvyšky oblečenia. Tí nachádzajú paralely až ďaleko v Ázii a s úžasom zisťujú, že odev neznámeho veľmoža bol v skutočnosti oveľa pestrejší a farebnejší, než aký si doteraz vedci predstavovali. Jeho kroj bol skombinovaný z textilu, kože a tiež látok pretkávaných zlatom. Našlo sa aj zvláštne kožené šnurovanie. Pripomína uhorský dolomán, aký nosievala uhorská šľachta či vojaci.

Archeológ Karol Pieta okazuje nohu stolíka, ktorá bolatiež vysústružená z jedného kusa dreva.

Archeológ Karol Pieta okazuje nohu stolíka, ktorá bola tiež vysústružená z jedného kusa dreva.
Autor: Andrej Barát, Pravda

„Na výskume odevu pracuje Tereza Štolcová a tá spolu s kolegyňami zistila, že analógie s takýmto šnurovaním sú aj v Číne. Zatiaľ by som to však bral veľmi opatrne,“ podotkol vedúci výskumu. Na Čínu možno odkazuje aj ďalší cenný artefakt, ktorý sa zachoval v hrobke. Zdobená doska s vyrytými políčkami a s bielymi a tmavými hracími kameňmi.

Keď ju v Podtatranskom múzeu uvidel jeden návštevník, povedal, že mu to pripomína starú čínsku strategickú hru go. A u historika múzea Pavla Minarčáka to naštartovalo zvedavosť a ďalšie pátranie. Hra go sa objavila ešte pred naším letopočtom a čínski generáli si pri nej mohli trénovať strategické myslenie, pretože princíp hry spočíva v ochrane a obsadzovaní územia. Sám Minarčák však považuje za veľmi nepravdepodobné, že by išlo naozaj o čínsku hru.

Časť nohy stola.

Časť nohy stola.
Autor: Andrej Barát, Pravda

Ostatne, podobné hry ako mlyny či dáma boli úplne bežné v antike, ľudia ich hrávali na uliciach na šachovniciach vyrytých do dlažby. A napokon hry sa v germánskych hroboch nachádzajú celkom bežne, a to dokonca aj v období pred sťahovaním národov, v 3. alebo v 4. storočí.

Aj napriek tomu odborníci pripomínajú, že pred 1 600 rokmi už existovali kontakty medzi vzdialenými krajinami. Pieta uvádza ako príklad hodvábnu cestu, ktorá spájala Ďaleký východ so Stredomorím. V Ríme sa zachovali nálezy čínskeho hodvábu a v Indii zas archeológovia objavili rímske predmety. „Svet vôbec nebol taký izolovaný, ako si možno myslíme,“ dodal Pieta.

Spolu s obchodníkmi s látkami a odevmi cestovala aj móda. A tak aj krajčíri vtedajšej spoločenskej elity mohli hľadať inšpiráciu v odevoch, ktoré sa bežne nosili vo vzdialených krajinách. Expertka na staroveké umenie a ikonografiu Elisabetta Gagetti uviedla ako príklad Egypt v 6. a 7. storočí. „V tomto období sa stalo módnym nosiť oblečenie podobné ako v Perzii.“ S textíliami sa cestovalo veľmi ľahko. „Pretože mali nízku váhu, dali sa zložiť a zaberali málo miesta. Problém je však v tom, že veľa látok sa nám vplyvom klimatických podmienok nezachovalo. Ak by sme ich mali viac, mohli by sme lepšie porozumieť prenosu ikonografie medzi Východom a Západom,“ dodala.

Od Tatier k Uralu

Kto bol vlastne tento neznámy muž, ktorého hrobka pod Tatrami pripomína antické sarkofágy? Aj pri tejto otázke sa indície „rozutekali“ na všetky možné strany. Podľa jednej teórie išlo o rímskeho vojvodcu. Zomrel mladý, ako 20– až 25-ročný. Budil rešpekt nielen svojím postavením, ale aj výškou 178 centimetrov, čo bolo v tej dobe mimoriadne. Podľa analýzy DNA sa narodil niekde medzi Volgou a Uralom. Nuž a podľa analýzy izotopov stroncia v troch zuboch, ktoré po lebke veľmoža zostali, žil niekde medzi Martinom a Žilinou… Vedci testy pre istotu zopakujú.

Určiť príbuznosť veľmoža k nejakému etniku je veľmi ťažké. Podľa Pietu si treba uvedomiť, že doba, v ktorej veľmož žil, bola veľmi hektická, celé národy sa sťahovali z východu na západ a menili svoje sídla. Niekedy roku 375 zatlačili Huni na germánskych Gótov, ktorí žili v okolí Krymu. Prvá zmienka o týchto pohyboch na území Slovenska je z roku 406. V tom čase tu bývali Svébi či Vandali. Aj tieto kmene sa pohli, prekročili Rýn a vpadli zas do Galie. Celé spoločenstvá prekonávali obrovské vzdialenosti…

Margita Perignáthová, riaditeľka Strednej umeleckej školyv Kežmarku.

Margita Perignáthová, riaditeľka Strednej umeleckej školy v Kežmarku.
Autor: Andrej Barát, Pravda

Záhady hrobky sú lákavé a už dávno prekonali akademické kruhy a dostali sa napríklad aj k zručným majstrom na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Škola spolupracuje s Archeologickým ústavom SAV pri výrobe replík nábytku. Maturant Tomáš Peky spolu s učiteľom Vladimírom Reznickým vyrobili repliku posmrtného lôžka. S obrovským nadšením o ňom rozprával archeológ Karol Pieta, rovnako aj riaditeľka školy Marta Perignáthová, keď sme ju v lete navštívili. A keď sme lôžko uvideli na vlastné oči v Podtatranskom múzeu, museli sme uznať, že to nadšenie vôbec nie je prehnané.

Mladý remeselník so svojím učiteľom oživil dielo staré vyše 1 600 rokov. Vedci a návštevníci múzea si mohli lôžko pozrieť naživo a neboli tak odkázaní len na hranice vlastnej predstavivosti pri prehliadke fragmentov, ktoré sa z lôžka zachovali. Peky a Reznický pracovali na lôžku asi 120 hodín, no za ten čas museli preniknúť do tajomstiev starých drevárskych techník, pričom dnes pred nimi skladajú poklonu.

„Bola to veľká výzva. Veľmi zaujímavá, ale aj veľmi ťažká práca. Na tom lôžku boli viaceré kúsky, nad ktorými sme si lámali hlavu, ako to spraviť. Napríklad nohy boli vysústružené z jedného kusa dreva s dĺžkou skoro až 120 centimetrov. Pri upnutí do sústruhu je to naozaj veľké, je tam veľký záber noža a treba to robiť veľmi opatrne, aby sa človek nezranil,“ prezradil majster Reznický.

Kežmarských drevárov prekvapilo, že už v tom čase poznali ľudia perodrážku. Dokázali na sústruhu spracovať tabuľu stolíka s priemerom 93 centimetrov z jedného kusa dreva. „My sme zatiaľ nezohnali sústruh, kde by sa dal spracovať materiál s takým veľkým priemerom. Nevieme tiež pochopiť, ako dokázali vysústružiť stolík s takou prehnutou vrchnou doskou,“ dodala riaditeľka školy.

Nájde sa múzeum?

Z replík dreveného ležadla či stolnej hry bola nadšená aj riaditeľka Podtatranského múzea Magdaléna Bekessová. A ešte v lete nám s optimizmom, i keď opatrným, rozprávala o pripravovanej rekonštrukcii tejto ustanovizne z konca 19. storočia. Potrebuje novú strechu, okná, fasádu, elektroinštaláciu, osvetlenie, sanitu, podlahy a kamerový systém. A akoby nestačilo, minulá zima „si zobrala“ nápis Múzeum…

Časť zakonzervovaných predmetov vystavovalo Podtatranskémúzeum do septembra tohto roka. Kedy a kde bude pokračovať výstava, zatiaľnie je známe.

Časť zakonzervovaných predmetov vystavovalo Podtatranské múzeum do septembra tohto roka. Kedy a kde bude pokračovať výstava, zatiaľ nie je známe.
Autor: Andrej Barát, Pravda

Veľkolepý objav hrobky mohol pomôcť jednému z najstarších múzeí na Slovensku získať dôstojnejšiu tvár i priestory. Unikátny nález by si predsa len zaslúžil prestížnu inštaláciu. Napokon samotná výstava Kniežacia hrobka z Popradu získala výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rok 2013.

Projekt rekonštrukcie múzea za 2,49 milióna eur bol pripravený, čakalo sa len, kým mu podporu z eurofondov v septembri odobrí ministerstvo pôdohospodárstva. No neodobrilo. A v správach sa objavili slová o tragikomédii. Na jednej strane sa na Slovensku oslavoval svetový nález, no neurobilo sa v podstate nič, aby sme ho dokázali prezentovať na vysokej úrovni pred celým svetom.

Predmety z hrobky sa teraz nikde nevystavujú. Najbližších pár mesiacov budú odložené v depozite. A pribúdajú k nim stále ďalšie z nemeckých laboratórií. To, že ležia kdesi v sklade, nie je podľa archeológa Pietu najväčším negatívom, pretože aspoň môžu pokračovať s bádaním. Vedúci výskumu však vysvetľuje, že sú rozhodne proti tomu, aby sa špičkový nález vystavoval len tak kdesi vo vitrínkach, akoby mimochodom. „Tento nález si zaslúži patričné priestory a podmienky na úrovni,“ dodal. Ak sa situácia v Podtatranskom múzeu nezlepší, unikátna hrobka sa môže presťahovať inam. No kam vlastne, keď ani iné slovenské múzeá na tom nie sú bohvieako?

Od jesene prebiehali rokovania o dočasnej výstave na Bratislavskom hrade. Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ múzea tvrdil, že ani v Poprade ešte nie je nič stratené a že sa budú usilovať o rekonštrukciu aj bez európskych príspevkov. Mesto Poprad je takisto ochotné pomôcť udržať ich nález doma, pod Tatrami.

Darmo učitelia povzbudzujú deti, že aj také malé Slovensko má úžasnú a bohatú históriu, keď potom vidia múzeá v žalostnom stave. Ostáva veriť, že záhadný veľmož spod Tatier napokon spočinie na dôstojnom mieste a nie v nejakej škatuli.

2014_12 Žiaci tretieho ročníka odboru KRP pracujú na SOČ-ke s témou Kniežacia hrobka

Žiaci tretieho ročníka odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce pracujú na SOČ-ke s témou Kniežacia hrobka z Matejoviec.

Matej Tomaľa a Michal Krišák vyrábajú model kniežacej hrobky v mierke 1:5, a to samotnú hrobku, posmrtné lôžko, stôl, hraciu dosku a stolček.

Ladislava Zavacká spracováva teoretickú časť SOČ-ky.

 

 

2014_10 Pokračuje v spolupráci so SAV Archeologickým pracoviskom v Nitre na zhotovovaní artefaktov z kniežacej hrobky

Aj v školskom roku 2014/2015 Naša škola pokračuje v spolupráci so SAV Archeologickým pracoviskom v Nitre na zhotovovaní artefaktov z kniežacej hrobky.

Pokúšame sa zhotoviť model kniežacej hrobky v rámci SOČ pod vedením Ing. D.Mačákovej.

Pokúsime sa vyrobiť repliku sústruženého stola z topoľového dreva o priemere 93 cm. Začneme modelom.

Na záver šk. roka v rámci praktickej časti odbornej zložky zrealizujeme repliku posmrtného lôžka, doplnenú o nove kusy nábytku nájdené v hrobke, ktoré dodatočne boli zakonzervované.


Ing. Marta Perignáthová

2014_09 Ocenenie na otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014

V rámci otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014, konaného 12.9.2014 v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade, spojeného s odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky a múzea. 

V kategórii Výstava roka 2013 bola z 30-tich nominovaných, ocenená Výstava kniežacej hrobky Podtatranského múzea v Poprade.

Teší nás, že na ocenenej výstave sa podieľala aj naša škola prácou študenta Tomáša Pekyho  „Replika posmrtného lôžka kniežacej hrobky“ a zhotovenie replík 3 kusov „hracej dosky“.

 

Ing. Marta Perignáthová

2014_08 Denník Pravda uverejnil článok pod názvom „Tajomná hrobka spod Tatier okúzlila vedcov i majstrov dreva“

2014_08 Denník Pravda uverejnil článok pod názvom "Tajomná hrobka spod Tatier okúzlila vedcov i majstrov dreva"

 

Vo víkendovej prílohe denníka Pravda zo dňa 9.8.2014 bol zverejnený článok pod názvom „Tajomná hrobka spod Tatier okúzlila vedcov i majstrov dreva“. Ide o článok, v ktorom sa spína naša spolupráca na realizácii repliky posmrtného lôžka.

Tento článok bol publikovaný aj na webe pravda.sk dňa 16.8.2014. Článok si môžete prečítať na nasledujúcej webovej adrese: https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/326862-tajomna-hrobka-spod-tatier-okuzlila-vedcov-i-majstrov-dreva/

2014_06 Európsky unikát v Kežmarku (príspevok v KTV)

2014_06 Európsky unikát v Kežmarku (príspevok v KTV)

 

Dňa 4.júna 2014 odvysielala Kežmarská televízia príspevok pod názvom „Európsky unikát v Kežmarku“.

– príspevok je v Kežmarskom magazíne č. 421 a začína v 6min 48sek

– celý príspevok si môžete pozrieť …TU…

2014_05 „Noc múzeí a galérií“

2014_05 "Noc múzeí a galérií“

 

V rámci sobotňajšieho odpoludnia predstavilo Podtatranské múzeum v Poprade nový exponát – repliku posmrtného lôžka kniežacej hrobky, na ktorom kedysi spočívali kosti germánskeho kniežaťa.“

 

Článok v novinách Podtatranský kuriér

– o predstavení nového exponátu – repliky posmrtného lôžka kniežacej hrobky, na ktorom kedysi spočívali kosti germánskeho kniežaťa

 

Príspevok v TV Poprad o Noci múzeí a galérií

– kde sa spomína aj práca nášho maturanta si môžete pozrieť na adrese https://www.youtube.com/watch?v=ZHPRzIeWnMI

 

2014_05 Príspevok o práci nášho maturanta v hlavných správach TV Markíza

2014_05 Príspevok o práci nášho maturanta v hlavných správach TV Markíza

 

V sobotu 17.mája 2014 odvysielala televízia Markíza vo svojich hlavných správach príspevok pod názvom „Plastická operácia naopak“. Ide o príspevok o práci nášho maturanta, ktorý ako svoju maturitnú prácu zhotovoval repliku posmrtného lôžka.

 

Celý príspevok si môžete pozrieť v archíve TV Markíza: 

https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/15816_televizne-noviny

 

alebo na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=3BSoGBacQKU&feature=share

2014_05 Stanovisko Dr. Pietu

Vážená pani riaditeľka,
ďakujem za pozvanie na obhajobu maturitnej práce T. Pekyho, ktorej by som sa naozaj rád zúčastnil, pretože oceňujem prístup k spolupráci z Vašej strany i výsledok, ktorý sa podarilo dosiahnuť. Žiaľ, nahromadilo sa mi také množstvo vážnych úloh, že jednoducho nie som pánom svojho času. Aspoň písomnou formou (v prílohe a poštou) chcem vyjadriť spokojnosť a radosť nad výsledkom. 

S pozdravom a želaním, aby sa škole i Vám osobne darilo Váš  

Karol Pieta


…pripájame list so stanoviskom Dr.Pietu:

2014_03 Beseda s Pietom Karolom, PhDr. DrSc.

26. marec 2014 bol pre SUŠ mimoriadny deň

 

Našu školu navštívili vzácni hostia: PhDr. Karol Pieta, DrSc., Štefan Hritz – za Archeologický ústav SAV Nitra, PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka Podtatranského múzea.

Prítomní si prezreli doterajší výsledok maturitnej práce študenta Tomáša Pekyho – repliku dreveného lôžka z kniežacej hrobky z Popradu a diskutovali o jednotlivých detailoch prevedenia. Podľa odborného posúdenia postupuje práca v súlade s originálom, pri dohodnutom použití dubového dreva namiesto originálneho (dnes chráneného) tisu. PhDr. Karol Pieta, DrSc. zabezpečí niektoré chýbajúce podklady, ktoré sú potrebné k dokončeniu práce.

K. Pieta vyslovil spokojnosť s dosiahnutým výsledkom a vyjadril potešenie nad vysokou profesionalitou študentov a učiteľov školy v ich angažovanosti v oblasti umeleckého remesla a archeologického experimentu.

Spolu s M. Bekessovou sa zástupcom školy poďakovali za príkladnú spoluprácu a vyslovili vôľu pokračovať v spoločnej práci pri sprístupňovaní nášho kultúrneho dedičstva.

Žiaci školy mali možnosť zúčastniť sa besedy s PhDr. Pietom o postupoch pri archeologickej vykopávke kniežacej hrobky a jej následnom skúmaní. Pochopili, že práca archeológa je nielen o prezentovaní sa, ale o ťažkej a precíznej dlhotrvajúcej práci.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing.M.Perignáthová (riaditeľka školy)

2014_03 Príspevok o kniežacej hrobke v hlavných správach RTVS

2014_03 Príspevok o kniežacej hrobke v hlavných správach RTVS

 

Dňa 11.03.2014 odvysielala RTVS vo svojich hlavných správach o 19.00 hod príspevok o tom ako pokračujú práce na Kniežacej hrobke, na ktorých participuje aj naša škola.

Príspevok nájdete v archíve RTVS na nasledujúcej adrese:

https://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=10.03.2014

čas: 43min32sek

názov príspevku:  Múzeum chce pavilón pre kniežaciu hrobku

2014_01 Ako pokračujeme v práci…

 

Práca na výrobe repliky posmrtného lôžka nájdeného v kniežacej hrobke pokračuje. Táto práca bola zadaná ako praktická časť maturitnej skúšky žiakovi odboru KRP. Sú už vyrobené niektoré sústružené časti, ako predné a zadné čelo lôžka a balustrády. Lôžko sa vyrába z dubu, hoci pôvodne bolo z tisu.

Ing. Denisa Mačáková

2014_01 Písali o nás v učiteľských novinách…

2014_01 Písali o nás v učiteľských novinách...

 

O úspechoch našej práce sme sa mali možnosť pochváliť širokej verejnosti aj pristredníctvom tlačového média. Dňa 22.januára 2014 v Učiteľských novinách č. 39/2014 vyšiel o práci na reštaurovaní kniežacej hrobky na str.19 článok pod názvom „Kniežacia hrobka z Popradu“.

 

… *.jpg článku nájdete TU

… *.pdf článku nájdete TU

… *.pdf – Učiteľské noviny č.39/2014 TU… (náš článok nájdete na str. 19)

2013_11 Unikátne repliky v rukách kežmarských umelcov

2013_11 Unikátne repliky v rukách kežmarských umelcov

 

Kežmarská televízia odvysiela v týchto dňoch príspevok o práci našich študentov, ktorí spolupracujú na rekonštrukcii kniežacej hrobky.

Tento príspevok si môžete pozrieť na webovej adrese Kežmarskej televízie v Kežmarskom magazíne č.395 pod názvom „Unikátne repliky v rukách kežmarských umelcov“ (link na príspevok https://ktv.kezmarok.sk/).

Národný projekt -ŠIOV - Rozvoj stredného odborného vzdelávania – pasportizácia

Národný projekt – ŠIOV – Rozvoj stredného odborného vzdelávania – pasportizácia

 

Projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania

 

Strategickým cieľom projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania , ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania  je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov.

Cieľmi hlavných aktivít sú:

 1. Obsahová prestavba s využitím inovovaných foriem a metód výučby.
 2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií.
 3. Podpora kariérneho poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe.

 

V rámci druhej aktivity sa plánuje  realizovať pasportizácia stredných odborných  škôl v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, štátnou školskou inšpekciou, zástupcami zamestnávateľov a zriaďovateľov škôl a bude sa zameriavať na tieto oblasti:

 • vybavenie  budov,
 • štruktúra žiakov a homogenity učebných ako aj študijných odborov,  práca so žiakmi (uplatniteľnosť žiakov, úspešnosť žiakov pri záverečných a maturitných skúškach, homogenita odborov a pod.),
 • štruktúru pedagogických pracovníkov splňujúcich zákonom stanovené podmienky,
 • vybavenosť  a stav učebných a didaktických pomôcok – splnenie normatívu, technický stav pomôcok.

Samotná pasportizácia sa bude realizovať v troch etapách:

 1. etapa pozostáva z vyplnenia elektronického formulára pasportizácie.
 2. etapa predstavuje fyzickú realizáciu pasportizácie,  formou realizácie auditu uvedených skutočností v elektronickom systéme pasportizácie.
 3. etapa spočíva vo vyhodnotení výsledkov pasportizácie.

Do dnešného dňa sme absolvovali 1. etapu pasportizácie.

 

Koordinátor: RNDr. Danica Hanuliaková

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety
Naša škola v novom projekte

Projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ je organizovaný spoločnosťou Ústav informácií a prognóz školstva, ktorá je priamo podriadená ministerstvu školstva. Jeho úlohou je vytvoriť databázu scenárov na vyučovacie hodiny podľa tém a fáz hodín. Projekt je zatiaľ orientovaný na všeobecno-vzdelávacie predmety v základných stupňoch vyučovania, teda aj pre nás ako strednú školu. Projekt bude mať zmysel nie len pre učiteľov, ktorí za doň zapoja, ale aj pre školu, ktorá má za účasť na projekte sľúbenú interaktívnu tabuľu a k nej prisluhujúcu audio- a PC-techniku, čo je ďalšia dobrá správa pre našich žiakov.

Škola získa: 1 ks interaktívne tabule, 1 ks notebook, 1 ks ozvučenia  v 3. štvrťroku 2013

Národný projekt Elektronické testovanie
Projekt Euro k euru

Zamestnanecký grantový program Slovenskej sporiteľne – Euro k euru, V. ročník

Nadácia Slovenskej sporiteľne aj v roku 2010 pokračovala v úspešnom zamestnaneckom programe, ktorý mal v minulosti názov „Koruna ku korune“.  Prostredníctvom tohto programu zamestnanci banky a dcérskych spoločností podporujú aktivity lokálnych komunít.

Program je založený na princípe darcovstva zamestnancov banky a dcérskych spoločností a spoluúčasti Nadácie formou matchingu 1:2. Znamená to, že k sume, ktorú poskytne zamestnanec vybranému projektu, pridá Nadácia finančnú čiastku v dvojnásobnej výške.

Príspevok nemenovaného zamestnanca Slovenskej sporiteľne bol vo výške 500,-€ a príspevok Nadácie Slovenskej sporiteľne našej škole bol teda dvojnásobný a to 1000,-€.

V piatom ročníku zamestnaneckého grantového programu Euro k euru podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne 86 projektov, medzi ktorými bol aj náš projekt s názvom „Hráme deťom rozprávky“.

  

Cieľom grantového programu je podporiť občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, školy, športové kluby, telovýchovné jednoty, tanečné kluby, za finančnej spoluúčasti zamestnanca banky alebo dcérskej spoločnosti.

  

… viac informácií na stránke Nadácie Slovenskej sporiteľne TU

 

Rozprávky, to je to čo majú deti asi najradšej. Radosť v očiach detí pri sledovaní rozprávok je taká nekonečne krásna, že sme sa rozhodli urobiť projekt s názvom „Hráme deťom rozprávky“. Tento projekt pozostáva z divadelných predstavení hraných v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Realizácia projektu pozostáva z tvorby scenára, výtvarného návrhu kostýmov, tvorby kulís, samotného nacvičovania rozprávok a samozrejme z organizovania predstavení.

Prvé rozprávky, ktoré plánujeme zrealizovať sú „Dlhý, Široký a Bystrozraký“, „Hľadá sa kráľovstvo“, „Zvieratká z nášho dvora“. Tematicky a obsahovo čerpajú tieto rozprávky z klasických slovenských rozprávok, avšak konečný scenár je upravený podľa fantázie našich študentov, v odbornej spolupráci s ich pedagógmi.

Vďaka týmto divadelným predstaveniam sa deti a žiaci budú mať možnosť osobne stretnúť s kostýmami, ktoré boli vyrobené pomocou rôznych textilných techník a z rozličných materiálov.

Výstupom celého projektu budú jednotlivé divadelné predstavenia, prezentačné materiály k týmto predstaveniam a v neposlednom rade samotné kostýmy a kulisy k jednotlivým predstaveniam.

Primárnou cieľovou skupinou sú deti materských skôl a žiaci 1.stupňa základných škôl. Sekundárnou skupinou sú následne rodičia, starí rodičia detí a žiakov, ako aj široká obecná komunita.

 

Hlavné ciele projekt: 

 • umožniť študentom aktívne tráviť voľný čas pri zmysluplných mimoškolských činnostiach 
 • vytvoriť priestor pre aktívnu spoluprácu strednej školy s predškolskými zariadeniami a prvými stupňami základných  škôl,
 • vytvoriť priestor pre komunikáciu študentov s deťmi, ich vlastnú sebarealizáciu, vzbudiť u detí i dospelých pocit spolupatričnosti ku svojmu okoliu a prepojiť tak dva svety, svet detí a svet dospelých

 

Projekt bude realizovaný cez občianske združenie „Škola umenia“.

Občianske združenie „Škola umenia“ je neziskovou apolitickou organizáciou, ktorá združuje najmä učiteľov, žiakov, rodičov žiakov a zamestnancov SUŠ Kežmarok, ako aj právnické a fyzické osoby, ktoré svojou činnosťou chcú prispieť k riešeniu problémov školy.

Podporou tohto projektu sa vytvára priestor na realizáciu mimoškolských aktivít študentov v priebehu celého obdobia školského roku. Do aktivít sa zapoja študenti viacerých odborov (ručné výtvarné spracúvanie textílií, umelecký krajčír, umelecký stolár, umelecký rezbár, fotografický dizajn, propagačné výtvarníctvo, grafik tlačových médií) rôznych tried školy a budú spolupracovať pri realizácií projektu. Spolupráca bude pozostávať v zjednotení jednotlivých čiastkových zadaní, tvorbe a realizáciu projektu. V študentoch pestujeme lásku k slovu, kresbe, výtvarnému, literárnemu i estetickému cíteniu pri tvorbe scenára tohto projektu.

Realizácia tohto projektu má naozaj široký záber. Priestor pre svoju vlastnú realizáciu nájdu študenti, ktorí majú vzťah k umeniu, ale i technike (zhotovovanie digitálnych fotografií, videozáznamov, počítačová grafika, úprava rôznych prezentácií, tvorba propagačných materiálov a pod.).

Výstupy projektu: 

 • Divadelné predstavenia pre deti z MŠ a žiakov 1.stupňa ZŠ – záverečná prezentačná aktivita, sprístupnená verejnosti s jej aktívnou účasťou. Predstavenia plánujeme hrávať aj pri rôznych príležitostiach (Deň matiek, Deň detí, Mikuláš a iné)
 • „Hráme deťom rozprávky“ – prezentačný materiál k jednotlivým predstaveniam, neskôr doplnený aj fotografiami z predstavení
 • Kostýmy a kulisy (využiteľné do budúcnosti k ďalším novým divadelným predstaveniam, samozrejme s malými úpravami, …). Tieto materiály je možné požičiavať aj MŠ k ich posedeniam s rodičmi, atď.

Študenti i pedagógovia zo SUŠ v Kežmarku sa každoročne organizáciou rôznych aktivít smerom ku rodičom svojich študentov, ale i smerom k rodičom detí z MŠ a ZŠ, snažia o neustále vtiahnutie a vytvorenie priestoru pre aktívnu a otvorenú spoluprácu školy s miestnou komunitou. Realizáciou tohto projektu možno vo významnej miere dopomôcť ich snahe, no tá po jeho skončení určite neustane. Aktivity, ktoré sa v rámci projektu uskutočnia budú ďalšími významnými stavebnými prvkami, ktoré postupne vytvárajú veľké dielo – ten obyčajný pocit, že patríme k sebe.

 

Verejný prospech (úžitok) pre komunitu/región so zameraním na:

 • zdravý vývoj osobností detí MŠ a ZŠ (pozeranie rozprávok)
 • zdravý vývoj osobností študentov SUŠ (didaktické pomôcky, prezentačné materiály, mimoškolské aktivity,…)
 • podporu voľno-časových aktivít (záujmové krúžky).
Projekt Recyklohry

 

PROJEKT RECYKLOHRY

Triedime odpady v rámci Recyklohier

Naša škola je zapojená do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia.

 

Červená zberná nádoba je umiestnená vo vestibule školy.

Každý žiak môže do zbernej nádoby vhodiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče, ako napríklad:

starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman, MP3 prehrávač…

ale tiež napríklad :

varnú kanvicu, kulmu, fén, akuskrutkovač…

 

Všetci žiaci sa môžu zapojiť aj do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.

 

Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa škola body, za ktoré žiakom zaobstaráme rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

 

            Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom, ktoré ich odovzdajú do zbernej nádoby v škole. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.

 

Zodpovednými učiteľmi za projekt sú Mgr. Anna Pirožeková a Mgr. Peter Toporcer.

 

Odovzdať vyradené drobné elektrospotrebiče môžete však aj svojmu triednemu učiteľovi, učiteľovi, školníkovi, vrátničke. Všetko prostredníctvom koordinátorov skončí na správnom mieste – v zbernej nádobe.

 

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť pri zbere elektroodpadu.

VIAC TU

Práce žiakov

ŽIACI POČAS KARANTÉNY

Videotvorba sa dá realizovať aj  počas domácej karantény. Žiaci pod vedením p. Motýľa pripravili krátke videá, ktoré môžete sledovať v nasledujúcom odkaze. 

 

AJ RÚŠKO MÔŽE BYŤ UMENIE

V  čase pandémie koronavírusu  rúška potrebuje celá spoločnosť a je ich málo. Chceme tejto iniciatíve pomôcť, preto sme zapojili  aj našich žiakov do nasledujúcej aktivity, v ktorej spojili príjemne s užitočným.

Každý žiak našej školy mál za úlohu vytvoriť kolekciu 3 rúšok. Hlavná podmienka bola, aby rúška spĺňali hygienické a funkčné požiadavky. Ostatné bolo na kreativite žiakov.  (ručne, pomocou stroja, háčkované, otlačené, maľované, vyšívané alebo s doplnkami…originalita je v tvojich rukách ) …a to všetko v duchu humanizmu a pomoci..

3 UROB – 2 VENUJ – 1 SI NECHAJ

Prostredníctvom  fotogalérie vám ponúkame možnosť vidieť  rúška našich študentov a pedagógov. 

..keď umením pomáhame svetu…

 

Z domácej tvorby našich študentov počas obdobia karantény  

Maturanti a ich  video – tvorba

Naši maturanti  pod vedením Mgr. art. Lukáša Marhefku počas domácej karantény pracujú a tvoria  na rôznych zadaniach. Ponúkame vám kolekciu videí na tému reklama. 

 

Náš kolega Mgr. art. Adam Motýľ okrem video tvorby inklinuje aj k hudbe,  o čom svedčí jeho vlastná tvorba a produkcia. V tomto neľahkom čase pandémie pre nás všetkých pripravil pieseň, ktorú vám ponúkame prostredníctvom tohto videoklipu.  

 

 

 

Z domácej tvorby našich študentov počas obdobia karantény 

Klauzúrky_1. polrok šk. r.2019/2020

Klauzúrky_1. polrok šk. r.2019/2020

 KOMISIONÁLNE skúšky alebo po našom „Klauzúrky“

Kým sa uzavrel polrok, všetci naši žiaci absolvovali komisionálnu skúšku z hlavného odborného predmetu. Pred odbornou komisiou a spolužiakmi prezentovali svoje práce.

Komisionálnu skúšku z profilového predmetu a umeleckej praxe v závere 1. polroka absolvujú povinne všetci žiaci I. – IV. ročníka umeleckých odborov formou prezentácie a obhajoby vytvorených prác za príslušný polrok.

V nasledujúcej časti vám ponúkame prierez tvorby, tém a aktivít našich žiakov a ich pedagógov.

 

Mgr. Art. Jozef Česla
VÝTVARNÉ PREDMETY, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

 

 

TÉMA: Leonardo_ komix

Kreatívne spracovanie života, tém a tvorby umelca a mysliteľa Leonarda da Vinciho. Výsledným produktom je komix, plagát. Náročný projekt realizovali žiaci tretieho  a štvrtého ročníka pod vedením  skúseného odborníka Mgr. Art. Jozefa Česlu v príslušných grafických programoch.  Kus práce a hlavne trpezlivosti pri  návrhoch a kreslení so žiakmi, odviedli kolegyne  Mgr. Zuzana Girgašová a  Mgr. Alena Trembová.

3.A / PV_ 4.A /  PV

Viktoria Jefanovová

Leonardov Krstiteľ (2019)

Ivana Budišová

Nehoda bratov Vitruvianovcov (2019)

 Mária Batoryová

 Leonardo vs Michelangelo (2019)

Sima Štellmachová 

Da Vinciho letecká spoločnosť (2019)

Romana KupČkovÁ

 Da vinciho kúzelná záhrara  (2019)

Natalia FarkaŠovská

Planetárna výuka (2019)

Bronislava Vnenčáková

Úsmev Giocondy (2020)

Dominika Kozubová

Leonardove dieťa (2019)

 Alexandra Kurňavová

Cesta k obrazom Leonarda (2019)

Kristína Sabová

Jar života Leonarda da Vinci  (2019)

Kristián Starinský

Pád velikána (2019)

Jurská Klára

Galéria génia (2019)

Paula Bendíková

Profilová fotka (2019)

Viktor Jakubčo

Leonardo cor vinc (2019)

Gavláková Viktória

Leonardov sen (2019)

Zuzana Klimová

Naivná pochabosť (2019)

TÉMA: ALTER EGO

ALTER EGO je voľná téma zameraná na výčbu počítačovej grafiky vo vektorovom programe Adobe Illustrator CC a na prácu vo vrtsvách v bitmapovom programe Adobe Photoshop CC. Úlohou žiakov tretieho a štvrtého ročníka bolo spracovať vlastný autoportrét v netradičnej výtvarnej sebareflexii zameranej na získanie nových zručností s využitím digitálnych technológii. Výsledky svojej tvorivosti žiaci exportovali do vektorových, bitmapových a tlačových formátov. Výučba prebiehala na predmetoch navrhovanie,  počítačová grafiky a typografia pod vedením pedagóga Mgr. art. Jozefa Česlu.

3.A / PV_ 4.A /  PV _4.B / FD

Zuzana Klimová

ROLLOFF  (2019)

Simona Štellmachova

POLYGÓNA (2019)

Stella Debreova

ALTEREGO (2019)

Viktor Jakubčo

VIKRYŠTÁĽ (2019)

Klára Jurská

KLETINA ((2019)

Ivana Budišová

TENEBRA NOCTIS (2019)

ANDREA LORENČÍIKOVÁ

CHISANDRE (2019)

Sebastian Kováč

SEKO (2019)

Mgr. Milada Kotorová
VÝTVARNÉ a ODBORNÉ  PREDMETY

 

 

TÉMA: Psychologický portrét, falošný email, fotografia na tému …zastav sa a všimni si ma 

Súbor prác, ktoré v tejto časti predstavujeme – reprezentuje žiakov tretieho ročníka odboru propagačné výtvarníctvo. Pluralitu v tvorbe, kreatívne a hĺbkové stvárnenie tém, ale aj remeselnú zručnosť  nadobúdajú žiaci pod vedením Mgr. Milady Kotorovéj. 

3.A / PV _ 4.A /  PV

Alexandra Kurnavova

 (2019)

Katka Tokarcikova

 (2019)

Bronislava Vnenčaková

(2019)

 
Katka Tokarcikova

 (2019)

Dominika Smrekova

 (2019)

Viktoria Nadova

 (2019)

Viktoria PavelČáková

(2019)

 
Kristina Mydliarová

 (2019)

Alica Leibitzerova

 (2019)

Kristian Šmelko

 (2019)

Kristina SimkaniČová

(2019)

Alica Leibitzerova

Autoportrét (2019)

Kristian Šmelko

Autoportrét (2019)

Kristina SimkaniČová

Autoportrét (2019)

Kristina Mydliarová

Autoportrét (2019)

Alica Leibitzerova

Reliéf (2019)

Dominika Smreková

Reliéf (2019)

Kristina Mydliarová

Reliéf (2019)

Kristina SimkaniČová

Reliéf (2019)

Viktoria PavelčakovÁ

Reliéf (2019)

Viktoria NaĎová

Autoportrét (2019)

Kristina Mydliarová

Z okna (2019)

Katka TokarČíková

Fotopríbeh 1 (2019)

Kristina SimkaniČová

Kolotoč (2019)

Katka TokarČíková

Fotopríbeh 2 (2019)

Katka TokarČíková

Fotopríbeh 3 (2019)

Katka TokarČíková

Fotopríbeh 4 (2019)

Alica Leibitzerova

Čumilky (2019)

Kristian Šmelko

Strom (2019)

Mgr. Art. Lukáš Marhefka

VIDEOTVORBA

 

 

TÉMA: Portrét osobnosti 

Zadanie pre žiakov na predmete video-tvorba. Zobrazte život blízkeho človeka v jeho prirodzenom prostredí a rozprávajte sa s ním o jeho živote. Krátky dokument do 10 minút. Študent vypracuje námet, scenár, film sám natočí aj zostrihá.

4.B /  FD

Mgr. Art. Adam Motýľ

VIDEOTVORBA & fotografia 

 

 

TÉMA:Reklamná fotografia & video cvičenia

Žiaci tretieho ročníka tvorili reklamné fotografie – reklama na šaty (podľa vlastného výberu, vkusu) a reklama na Coca Colu. Cieľom bolo produkt ,,predať,, – využiť rôzne ,komerčné,, postupy a priblížiť čo najvernejšie produkt. Videotvorba- žiaci tretieho ročníka majú videotvorbu ako predmet prvý rok, tak sme začínali na jednoduchých základných cvičeniach ako – veľkosti záberov (celok, polocelok , detail), pohyb (pohyb s kamerou, pohyb v kamere a kombinovaný pohyb), asynchrónny zvuk, časozber , animácia a autoportrét

3B /1.B_ FD

Erika Bialončiková

Coca cola (2019)

Filip Mlynarčík

Coca cola (2019)

Lea Krempaská

Moje (ne)istoty (2019)

Marko Karaffa

Coca cola (2019)

Mária Semanová

Viera (2019)

Timea Hricová

 Na konci tunela bolo svetlo (2020)

Patrik Trnka

Coca cola (2019)

Mgr. Stanislav Kovalčík

výtvarné a umelecké predmety

 

 

TÉMA: Štylizácia prírodnín & priehradkový email 

Práce boli zamerané na správne miešanie a kombinovanie farieb, ich prechodov. Dôraz kládli  na kontrast, precíznosť a čistotu prevedenia. Využívali farebný kontrast pri správnom zvolení pozadia (negatívna maľba). Kombinovaná technika napodobňujúca priehradkový email. Reliéf kombinovaný s enkaustikou. Žiaci sa učili plošnú štylizáciu a kombinovanie rôznych netradičných výtvarných materiálov. Sami si práce adjustovali, vyrobili si a povrchovo upravili rámy.

Andrea Lorenčíková

(2019)

Andrea Lorenčíková

(2019)

Laura Koščáková

(2019)

Laura Koščáková

(2020)

Viktor Jakubčo

(2019)

Viktória Gavláková

(2019)

Viktória Gavláková

(2020)

Viktor Jakubčo

(2020)

Klára Jurská

(2019)

Pavla Bendíková

(2020)

Viktória Gavláková

(2020)

Laura Koščáková

Stredoveké mesto (2019)

Pavla Bendíková

Vtáčik (2019)

Andrea Lorenčíková

Žena (2020)

Viktor Jakubčo

Ovocie (2020)

Viktória Gavláková

Kolibrík (2019)

Zuzana Klimová

Loď (2020)

Mgr. Alena Trembová

výtvarné a umelecké predmety

 

 

TÉMA: Keramika 

Spracovanie hliny a tvorba figurálnych námetov, následné farebné spracovanie glazúrou. 

Mgr. Jaroslav Sarna

ZÁSTUPCA  PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

 

TÉMA: Výtvarný jazyk  

Žiaci prvého ročníka  počas hodín VPR pracovali na spoznávaní výtvarného jazyka. Cvičenia pretavené v rôznych témach  realizovali v základných technických prevedeniach prostredníctvom kresby, maľby a kombinovanej techniky. Počas prvého polroka sa žiaci posunuli  v uplatnení a kombinácií výrazových prostriedkov ako je bod, línia, plocha škvrna, farba, tvar a jeho variácie.

1.A /  PV __1.B / FD

Johana Vašková

Abstrakcia (2019)

 Natália Nagyová

Zvieratá, (2019)

Katarína Točeková

Cirkus (2019)

Kristína Pachová

Krajiny v kruhu (2019)

Natália Nagyová

Moja prezývka (2019)

Laura Svocáková

 Moje meno (2019)

Laura Svocáková

Erika a jej sen (2019)

Tamara Maškulková

Moje mesto(2019)

Katarína Točeková

Katka (2019)

Natália Nagyová

Osvaldov kruh (2019)

 Lara Sopkova

Jeseň (2019)

Emília Žrobeková

Čas teplých farieb (2019)

Annamária Lorincová

Transformácie (2019)

 Erika Vasjánovics

Tanec čiar (2019)

 Filip Šmelko

Studňa(2019)

Lara Sopkova

Europa v našom kraji (2019)

rika Vasjánovics

5 min. a ďalšia  (2020)

Tamara Maškulková

5 min. a ďalšia (2020)

Erika Vasjánovics

Farebný posun  (2020)

Tamara Maškulková

Zrkadlenie (2019)

Lara Sopkova

Devil within (2019)

Katarína Točeková

Hlava v oblakoch (2019)

Kristína Pachová

Levoča  (2019)

Laura Svocáková

Ovládnutý svet (2019)

Kristína Pachová

Jeseň cez kľúčovú dierku (2019)

Tamara Maškulková

More (2019)

Katarína Točeková

Rozprávková jeseň (2019)

Mgr. Zuzana Girgášová

výtvarné a umelecké predmety

 

 

TÉMA: Portrét, línia, plocha a keramika 

Cvičenia s čiarou a farebnou plochou so žiakmi prvého ročníka. Štúdia portrétu a jeho kresba ceruzou v podaní žiakov  druhého ročníka. Spracovanie hliny a tvorba figurálnych námetov, následné farebné spracovanie glazúrou v prevedení žiakov maturitného ročníka. 

 

4.A /  PV __1.B / GPD __  2.A/ FD

Martina Gallíková

Línie (2020)

Benjamín Ňukovič

Plocha (2020)

Klaudia Hanková

Plocha (2020)

Martina Gallíková

Plocha (2020)

Barbora Lavčáková

Línie (2019)

Diana Droppová

Línie (2019)

 Jakub Bulava

Línie (2019)

Martina Gallíková

Línie (2019)

Korina Paperáková

Portrét (2019)

Mária Svitanová

Portrét (2019)

Sabina Čilliková

Portrét (2019)

Viktória Krempaská

Portrét (2019)

Dominika Bernateková

Portrét (2019)

Saskia Oláhová

Portrét (2019)

Žaneta Vicianová

Portrét (2019)

Dominika Kozubová

Anjel (2019)

Viktória Jefanovová

Anjel (2019)

Simona Štellmachová

Anjel (2019)

Ivana Budišová

Anjel (2019)

Natália Farkašovská

Anjel (2019)

Romana Kupčíková

Anjel  (2019)

Mgr. Art. Dominik Britaňák 

výtvarné  predmety, Počítačová grafika, Fotografický dizajn 

 

 

TÉMA: stránka sa pripravuje a priebežne dopĺňa 

ďakujeme za pochopenie 

Martina Gallíková

Busta (2019)

Martina Gallíková

Busta (2019)

Barbora Lavčáková

Línia (2020)

Benjamín Ňukovič

Línia (2019)

 Benjamin Ňukovič

Reprodukcia (2020)

Diana Droppová

Reprodukcia (2020)

Klaudia Hánková

Reprodukcia (2020)

Diana Droppová

Hometown (2020)

Barbora Lavčáková

Škvrna (2019)

Benjamín Ňukovič

Lebka (2020)

Klaudia Hanková

Zátišie (2020)

Benjamín Ňukovič

Škvrna (2019)

Liana Zelinová

Koláž (2020)

Zuzana Žigová

Koláž (2020)

Lenka Mašlonková

Koláž (2020)

Liana Zelinová

Koláž (2019)

Silvia Semaňáková

Koláž (2020)

Vratko Vrábeľ

Koláž (2020)

Zuzana Žigová

Koláž (2020)

 Lenka Mašlonková

Reprodukcia (2020)

Barbora Kuchčáková

Obal na CD (2019)

Barbora Kuchčáková

Obal na CD (2019)

 Stella Debreová

Obal na CD (2019)

 Stella Debreová

Obal na CD (2019)

Sebastián Kováč

Kalendár (2019)

Sebastián Kováč

Kalendár (2019)

 Stella Debreová

Kalendár  (2019)

 Stella Debreová

Kalendár  (2019)

Sebastián Kováč

Kalendár (2019)

Sebastián Kováč

Kalendár (2019)

Juraj Dudáško

Obal na CD (2019)

Juraj Dudáško

Obal na CD (2019)

Sebastian Kováč

PF- ka (2019)

Sebastian Kováč

PF- ka (2019)

Sebastian Kováč

PF- ka (2019)

Mgr. Matúš matava

Fotografický dizajn 

 

 

TÉMA: Kalendár, CD booklet, novoročný pozdrav

Študenti štvrtého ročníka odboru fotografický dizajn pracovali na troch témach s využitím fotografie pre úžitkovú grafiku. Prvou bola realizácia kalendára na tému Telo a telesnosť. Druhou témou bola tvorba CD bookletu, kde sa študenti mali čo najvernejšie priblížiť k hudobnému žánru, zvládnuť vizuálne spracovanie po technickej a grafickej stránke. Posledným zadaním bolo vytvoriť novoročne pozdravy. Cieľom, bolo viest do prác vlastnú originalitu, kreativitu a experimentovať s technikami. Výsledky svojej činnosti žiaci exportovali do vektorových, bitmapových a tlačových formátov.

4.B /  FD

Filip Šimon

CD booklet (2019)

Filip Šimon

CD booklet (2019)

Filip Šimon

CD booklet (2019)

Katarina Tupa

CD booklet (2019)

Ľudmila Troppová

CD booklet (2019)

Patrícia Gašparová

CD booklet (2019)

Patrícia Gašparová

CD booklet (2019)

Petra Thinschmidtová

CD booklet (2019)

Petra Thinschmidtová

CD booklet (2019)

Veronika Švedová

CD booklet (2019)

Viktoria Suchá

CD booklet (2019)

Viktoria Suchá

CD booklet (2019)

Filip Šimon

Kalendár-Fasády (2019)

Filip Šimon

Kalendár-Fasády (2019)

Viktória Suchá

Kalendár – Svet za zrkadlom (2019)

Viktória Suchá

Kalendár – Svet za zrkadlom (2019)

Bohumila Vnenčáková

Kalendár – Zrod (2019)

Bohumila Vnenčáková

Kalendár – Zrod (2019)

Ľudmila Troppová

Kalendár – Výkriky (2019)

Patrícia Gašparová

Kalendár – Akupunktúra (2019)

Patrícia Gašparová

Kalendár – Akupunktúra (2019)

Veronika Švedová

Kalendár – Deja  vu (2019)

Veronika Švedová

Kalendár – Deja  vu (2019)

Filip Šimon

PF (2019)

Filip Šimon

PF (2019)

Patrícia Gašparová

PF (2019)

Ľudmila Troppová

PF (2019)

Petra Thinschmidtová

PF (2019)

Veronika Švedová

PF (2019)

Mgr. ľudovít Timko

odborné predmety

 

 

TÉMA: Masky 

Masky, nosíme ich často hoci si to možno neuvedomujeme. Koľko masiek nosíš toľko krát si človekom? Alebo nie? Hovorí sa, že naozajstný priateľ je človek s ktorým sa nebojíme byť sami sebou. Takýto priateľ teda dokáže naše ,,neviditeľné masky“ hravo odhaliť. Na našom workshope sme preto odhodili masky pomyselné a vytvárali sme masky fašiangové. Študentov práca bavila nakoľko sa preskúšali vo vzájomnej sebadôvere, pretože každú masku museli vytvárať  ostatný žiaci zatiaľ čo majiteľ masky oddychoval. Pri práci sme používali sadrové obväzy ktoré sme v 4 -5 vrstvách nanášali na  tvár. Celý takýto proces trval od 5 do 10 minút. Po tomto oddychu maska preschla a bola pripravená na ďalšie úpravy, ako orezávanie maľba, lepenie kožušín, zubov uší a pod. Okrem maľby si tak žiaci vyskúšali i užší haptický kontakt s materiálom, ktorý sa pod ich rukami menil na umelecké diela.

Oravcová Miroslava

Koi kapor (2019)

 Lorencovičová Tatiana

Mystický vlk (2019)

Vrábeľ Vratko

V hlave ženy (2019)

 Lorencovičová Tatiana

Polygonálny vlk (2019)

Semaňáková Sylvia

Mýtická bytosť (2019)

Čarnogurská Dominika

Carabus auratus (2019)

Čarnogurská Dominika

Polygonálny farbiar (2019)

Čarnogurská Dominika

Maskáčový pes  (2019)

Krempaská Lea

Kólia v lese (2019)

Oravcová Miroslava

Kukučka (2019)

Žigová Zuzana-

Slnečnica (2019)

Krempaská Lea

Západ slnka (2019)

Mgr. Lena Hončárová

výtvarné predmety

 

 

 Téma:

Netradičný vianočný stromček- 1.A – PCV – PV1

Netradičný námet, technika, prístup k tejto téme umožnil vzniknúť pozoruhodným prácam s nádychom nadhľadu a fantázie v období vianočnom.

1.A – VPR – PV1: Bod, Línia, Škvrna, Farba, Svetlo

Žiaci si prešli základnými  témami, nadobudnuté zručnosti pretavili rôznym spôsobom do svojich autoportrétov, niektorý i v crazy podaní.

2.A – PCV – PV1: Maska

Kto z nás by nechcel byť aspoň na chvíľu niekým iným. Táto téma pootvorila dvere do tejto trinástej komnaty.

3.A – VPR – PV1: Portrét

Ďalšia téma Portrét bola skúškou v práci s ceruzou, tieňovania, používania rôznych tvrdostí, výberom samotnej osobnosti, docielenia istého psychologického výrazu portrétovania v kresbe podľa fotografie.

 

Batkeová L.

1.A. PV1-PCV

Dziaková S.

1.A. PV1-PCV