Browse products

 

Motto  ročníka 2023:

Budúcnosť  je  tvoja

 

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku každoročne organizuje súťaž výtvarnej tvorivosti  žiakov II. Stupňa základných škôl, základných umeleckých škôl a žiakov stredných škôl.

Charakteristika súťaže a jej poslanie

Umelecká súťaž kategórie „ krajskej súťaže s účasťou škôl z partnerských miest mesta Kežmarok Lanškroun a Příbram Česko, Weilburgu Nemecko, Lesneven Francúzsko, Hajdúszoboszlo Maďarsko, Kupiškis Litva, Gliwice, Bochnia, Zgierz, Nowy Targ Poľsko Súťaž sa koná pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyňou Európskeho parlamentu

Poslaním e vyhľadávanie talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať a rozvíjať ich nadanie, talent a viesť k zmysluplnému využívaniu ich voľného času Úlohou súťaže je aj viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie.

Podmienky súťaže

Súťaž je prehliadkou výtvarnej tvorivosti žiakov II stupňa základných škôl, žiakov základných umeleckých škôl a žiakov stredných škôl Prešovského kraja Každá škola môže zaslať do súťaže maximálne 10 prác za každú kategóriu.

Maximálny formát do rozmeru A 2 Práce nesmú byť rolované ani adjustované v pasparte Každá práca musí byť označená meno a priezvisko autora, názov diela, vek, kategória, adresa školy, e mail školy, rok vzniku diela a meno pedagóga (súťažia iba diela, ktoré neboli ešte ocenené a nie sú staršie ako 1 rok).

Organizátor súťaže:
Škola umeleckého priemyslu
Slavkovská 19

060 01 Kežmarok
č. tel.: 052/ 452 52 82
e-mail: skola@supkk.sk, www.supkk.sk

 

Súťažné kategórie:

A1 Základné školy

– deti od 11 do 15 rokov
– kresba, maľba, kombinované techniky

 

B1 Základné umelecké školy

– deti od 11 do 15 rokov
– kresba, maľba, kombinované techniky

 

C1 Stredné školy

– kresba, maľba, kombinované techniky

C2 Stredné školy

– fotografia

C3 Stredné školy

– grafika

 

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

KRAJSKÉ KOLO

 

Odbornú porotou tvorilo päť členov, aktívne pôsobiacich v sfére umeleckej tvorby:

 

výtvarník: doc. akad. mal. Pavol RUSKO, ArtD.

výtvarníčka: akad. mal. Eva Končeková

výtvarník a textár: Vlado Krausz

fotograf: Jozef Česla st.

fotograf: Michal Petriľak st.

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 183 prác zo 17 škôl. Práce hodnotila nezávislá komisia, ktorej členovia nie sú zamestnancami organizátora súťaže. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou. 

Súťaž sa koná pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyne Európskeho parlamentu. Cena Miriam LEXMANN – garantky sútaže, pod záštitou ktorej  MOJE (NE)ISTOTY 2023 prebiehajú, bude udelená v deň  vernisáže a dodatočne odovzdaná autorovi oceneného výtvarného diela. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY:

20. 3. 2023 o 13:00 hod.

Výstavná sieň

Hlavné námestie č. 64 v Kežmarku

 

Ocenených budeme v najbližších dňoch kontaktovať.

VÝSTAVA SPRÍSTUPNENÁ PRE VEREJNOSŤ:

od 21. 3. do 20.4. 2023

PO-PIA: 9:00 – 17:00 hod

SOB: 9:00 – 13:00 hod.

Ďakujeme všetkým školám, pedagógom a žiakom, ktorí sa zapojili do našej súťaže a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Autorom ocenených prác blahoželáme.

Sme hrdí na to, že spoločne môžeme „umením meniť svet“.

 

HODNOTENÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

A1 Základné školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

B1 Základné umelecké školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

C1 Stredné školy – kresba, maľba, kombinované techniky

C2 Stredné školy – fotografia

C3 Stredné školy – grafika

A1  ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

kresba, maľba, kombinované techniky

1. miesto

TIK – TAK, TIK – TAK

Emma Ligusová  (15 r.)

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov

 

2. miesto

VO SVOJOM SVETE

Jana Tomková (15 r.)

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov

 

3. miesto

NECHCEM ŽIVOT SMUTNÉHO ANJELA

Amina Komárová (13 r.)

ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

 

B1  ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY:

kresba, maľba, kombinované techniky

1. miesto

ŽIVOTNÁ RADA

Tomáš Šoltys (10 r.)

Maroš Jendrušiak (11 r.)

Základná  umelecká škola, Ľubica

2. miesto

DÚHOVÝ TANEC

Andrej Hrabkovský (15 r.)

Základná  umelecká škola, A. Cígera, Kežmarok 

3. miesto

KOĽKO REČÍ VIEŠ TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM 

Sofia Tomasová  (11 r.)

Základná  umelecká škola, A. Cígera, Kežmarok 

 

3. miesto

 MOJIM SNOM JE SA STAŤ ARCHITEKTOM

Teodor Navátil  (11 r.)

Základná  umelecká škola, A. Cígera, Kežmarok 

 

C1  STREDNÉ ŠKOLY:

kresba, maľba, kombinované techniky

1. miesto

PREKÁŽKY A ROZHODNUTIA

Lenka Krafčíková (16 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

2. miesto

PO CESTÁCH NEZÁMEHO UMELCA

Alexandra Vojtková (15 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Prešov

3. miesto

V ŠPIRÁLE ROZHODNUTÍ

Monika Mikolajová (16 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Prešov

 

čestné uznanie

RODINA

Mojmír Štelbacký (15 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

 

C2  STREDNÉ ŠKOLY:

fotografia

1. miesto

ČAS ODÍSŤ

Lenka Bretzová (16 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

2. miesto

UHOL POHĽADU

Jakub Berík (19 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Svidník

3. miesto

PERSPEKTÍVA

Viktória Slaninová (16 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Prešov

 

čestné uznanie

PORTÁL

Lenka Bretzová (16 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

C3  STREDNÉ ŠKOLY:

grafika

1. miesto

ŽIVOTNÁ CESTA

Liana Zelinová (18 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

2. miesto

C8H11N

Lenka Mašlonková (18 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

3. miesto

PF

Leah Dobešová (17 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

 

Cena Miriam Lexmann_poslankyna európskeho parlamentu

 

 

 

 

 

 

Rodina

Mojmír Štelbacký (16 r.)

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

 

 

 

Motto  ročníka 2023:

Budúcnosť  je  tvoja

 

  

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

školské kolo

 

 

Budúcnosť  je  tvoja…

V tejto téme sa nesie výtvarná a fotografická súťaž Moje (ne)istoty, ktorú každoročne organizuje Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku

Hodnotiaca komisia školského kola, ktorá pozostávala zo šiestich členov našich pedagógov umeleckých predmetov sa stretla v priestoroch školskej jedálne 3.2.2023. Súťažné práce boli inštalované, označené poradovým číslom. Členovia komisie hodnotili práce v troch určených kategóriách. Stretnutie členov komisie sprevádzalo, zhodnotenie prác, diskusia o úrovní a spracovaní, posúdenie kvalitatívnych a obsahových výrazových prvkov v hodnotených dielach. Komisia sa zhodla a vybrala práce žiakov v jednotlivých kategóriách, ktoré postupujú do krajského kola. V každej kategórii členovia komisie určili tri diela, ktoré budú ocenené.

V ten istý deň mali možnosť hlasovať aj žiaci a učitelia a tak udeliť CENU ŽIAKA a CENU UČITEĽA v školskom kole súťaže.

Všetci sa svojej úlohy zodpovedne zhostili. Na hlasovací lístok napísali číslo jednej výtvarnej práce, ktorá ich najviac oslovila. Zapojených bolo viac ako 130 prác. 

Víťazom BLAHOŽELÁME a všetkým študentom, ktorí sa zapojili do školského kola ĎAKUJEME za ich tvorivosť, nové nápady a nezvyčajné spracovanie témy. Odovzdanie cien a diplomov sa uskutoční počas slávnostnej vernisáže v kežmarskej galérii 

 

 

 

 

C1 kresba, maľba, kombinované techniky

                          názov:              meno žiaka, trieda

1.miesto:       Úrad práce 2097              1.B, 3.B / GPD

                                                                                                              skupinová práca

2. miesto:      Umenie v ornáte           Rafael Kučera 1.B /  KRD

 

3. miesto:      Pozvanie na dosah        Lea Šošová 2.B / PV

 

C2 fotografia

                          názov:              meno žiaka, trieda

1.miesto:           Portál                          Lenka Bretzová.2.B / FD

 

2. miesto:        A glimpse     

                     into the future             Katarína Majerčáková 1.B / FD 

                                         

3. miesto:        Stroj času                  Theo Marco Petr 2.B / FD

 

 

C3 Grafika

                          názov:              meno žiaka, trieda

1. miesto:        C8H11N                   Lenka Mašlonková 4.B / GPD

 

2. miesto:     Životná cesta            Liana Zelinová 4.B / GPD

                                         

3. miesto:       Prepojený                Barbora Lavčáková 4.B / GPD

 

 

 

cena Žiaka

  názov:                                             meno žiaka, trieda

  Nepravidelná spravodlivosť                 Olha Rotanová 3.B / GPD

 

 

 

cena Účiteľa

  názov:                                             meno žiaka, trieda

  Update                                                      Denis Gabčo 3.A / PV

 

 

„Budúcnosť náleží tým, ktorí veria v krásu svojich snov.“ 

Eleanor Roosevelt

novinky na šupke v kežmarku