Browse products

 

Motto  ročníka 2023:

Budúcnosť  je  tvoja

 

  

 

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku každoročne organizuje súťaž výtvarnej tvorivosti  žiakov II. Stupňa základných škôl, základných umeleckých škôl a žiakov stredných škôl.

Charakteristika súťaže a jej poslanie

Umelecká súťaž kategórie „ krajskej súťaže s účasťou škôl z partnerských miest mesta Kežmarok Lanškroun a Příbram Česko, Weilburgu Nemecko, Lesneven Francúzsko, Hajdúszoboszlo Maďarsko, Kupiškis Litva, Gliwice, Bochnia, Zgierz, Nowy Targ Poľsko Súťaž sa koná pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyňou Európskeho parlamentu

Poslaním e vyhľadávanie talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať a rozvíjať ich nadanie, talent a viesť k zmysluplnému využívaniu ich voľného času Úlohou súťaže je aj viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie.

Podmienky súťaže

Súťaž je prehliadkou výtvarnej tvorivosti žiakov II stupňa základných škôl, žiakov základných umeleckých škôl a žiakov stredných škôl Prešovského kraja Každá škola môže zaslať do súťaže maximálne 10 prác za každú kategóriu.

Maximálny formát do rozmeru A 2 Práce nesmú byť rolované ani adjustované v pasparte Každá práca musí byť označená meno a priezvisko autora, názov diela, vek, kategória, adresa školy, e mail školy, rok vzniku diela a meno pedagóga (súťažia iba diela, ktoré neboli ešte ocenené a nie sú staršie ako 1 rok).

Organizátor súťaže:
Škola umeleckého priemyslu
Slavkovská 19

060 01 Kežmarok
č. tel.: 052/ 452 52 82
e-mail: skola@supkk.sk, www.supkk.sk

 

Súťažné kategórie:

A1 Základné školy

– deti od 11 do 15 rokov
– kresba, maľba, kombinované techniky

 

B1 Základné umelecké školy

– deti od 11 do 15 rokov
– kresba, maľba, kombinované techniky

 

C1 Stredné školy

– kresba, maľba, kombinované techniky

C2 Stredné školy

– fotografia


C3 Stredné školy

– grafika

„Budúcnosť náleží tým, ktorí veria v krásu svojich snov.“ 

Eleanor Roosevelt

novinky na šupke v kežmarku