RODIČOVSKÁ RADA      školský rok 2020/2021

členovia:

trieda I.A:    PaedDr. Jana PIEROVÁ

                          Marcela KRIŠŠÁKOVÁ

trieda I.B:    Mgr. Lívia DOBEŠOVÁ

                          Ing. Radoslav STARUCH

trieda II.A:   Helena KREDATUSOVÁ

                           Katarína TOČEKOVÁ

trieda II.B:   Barbora ARTIMOVÁ

                           Ing. Tatiana HUDÁČOVÁ

trieda III.A:  Gabriela OLÁHOVÁ

                           Mgr. Tatiana BÉREŠOVÁ

trieda IV.A:  Ing. Štefánia LEIBICZEROVÁ

                           Mgr. Zuzana JURSKÁ

trieda IV.B:  Mgr. Monika SEMANOVÁ

                           Mgr. Andrea MAGYAROVÁ