RODIČOVSKÁ RADA      školský rok 2022/2023

členovia:

trieda I.A: Miroslav SUCHÝ

                          Marcel SVITAŇ

trieda I.B: Denisa TYRPÁKOVÁ

 

trieda II.A:    Mária GANCARČÍKOVÁ

                          Lucia MÁTRAYOVÁ

trieda II.B:    Zuzana GRIGĽÁKOVÁ

                          Zdenka ŠEVCOVÁ DOVJAKOVÁ

trieda III.A:    PaedDr. Jana PIEROVÁ

                          Marcela KRIŠŠÁKOVÁ

trieda III.B:    Mgr. Lívia DOBEŠOVÁ

                          Ing. Radoslav STARUCH

trieda IV.A:   Helena KREDATUSOVÁ

                           Katarína TOČEKOVÁ

trieda IV.B:   Barbora ARTIMOVÁ

                           Ing. Tatiana HUDÁČOVÁ