RODIČOVSKÁ RADA     

školský rok 2023/2024

 

členovia:

trieda I.A:    BRIKSI Peter 

                          PACIGOVÁ Adriana, Mgr.

trieda I.B:    GIGACOVÁ VERNEROVÁ Lenka, MUDr.

                           VERNEROVÁ Linda

trieda II.A:    SUCHÝ Miroslav 

                            SVITAŇ Marcel 

trieda II.B:    TYRPÁKOVÁ Denisa 

                            MLYNÁRČIKOVÁ Jana, Mgr.

trieda III.A:    GANCARČÍKOVÁ Mária 

                              MÁTRAYOVÁ Lucia 

trieda III.B:    GRIGĽÁKOVÁ Zuzana 

                              ŠEVCOVÁ DOVJAKOVÁ Zdenka 

trieda IV.A:    PIEROVÁ Jana PaedDr.

                             KRIŠŠÁKOVÁ Marcela 

trieda IV.B:    DOBEŠOVÁ Lívia Mgr.

                             STARUCH Radoslav Ing.