RODIČOVSKÁ RADA      školský rok 2021/2022

členovia:

trieda I.A:    Mária GANCARČÍKOVÁ

                          Lucia MÁTRAYOVÁ

trieda I.B:    Zuzana GRIGĽÁKOVÁ

                          Zdenka ŠEVCOVÁ DOVJAKOVÁ

trieda II.A:    PaedDr. Jana PIEROVÁ

                          Marcela KRIŠŠÁKOVÁ

trieda II.B:    Mgr. Lívia DOBEŠOVÁ

                          Ing. Radoslav STARUCH

trieda III.A:   Helena KREDATUSOVÁ

                           Katarína TOČEKOVÁ

trieda III.B:   Barbora ARTIMOVÁ

                           Ing. Tatiana HUDÁČOVÁ

trieda IV.A:  Gabriela OLÁHOVÁ

                           Mgr. Tatiana BÉREŠOVÁ