Virtuálnu realitu na našej škole nielen využívame, ale aj tvoríme

Virtuálnu realitu na našej škole využívame už druhým rokom. Uvedomujeme si, že ako škola umeleckého priemyslu, máme naším žiakom nielen sprostredkovať trendy v „umeleckom priemysle“, ale ich aj viesť sa podieľať na tvorbe týchto trendov. Jedným zo súčasných trendov je aj takzvaná virtuálna realita. Preto nie sme len  jej konzumenti, ale obsah virtuálnej reality aj tvoríme. Mnoho našich žiakov sa už s VR stretlo prostredníctvom zábavy (hry, filmy, atrakcie v zábavných parkoch / dovolenkových destináciách) ale aj prostredníctvom experimentálnych expozícií v múzeách a galériách.
Tým, že mladá generácia je v používaní techniky (aj jej nových funkcií) „ako doma“ , tak sme sa rozhodli využiť toto nadšenie aj v edukačnom procese.

Virtuálna učebňa EGYPT (kliknite na obrázok) 

 

 

Virtuálna učebňa GRÉCKO (kliknite na obrázok)