Už po tretí krát bol Strednej umeleckej škole v Kežmarku schválený projekt v rámci programu Európskej únie Erasmus+.

Výška prideleného grantu financovaného z fondov Európskej únie na realizáciu projektu s názvom Cestou objavovania európskeho kultúrneho dedičstva k osobnému rastu v umení dnesje 50028 eur.

Tento projekt opäť umožní žiakom našej školy zúčastniť sa v nasledujúcom školskom roku na odborných stážach v zahraničí, ktoré budú prebiehať v dvoch turnusoch.

PRIPRAVUJEME VÝSTAVU

V novom školskom roku pripravujú účastníci stáže v Krakove v rámci projektu Erasmus+ výstavu svojich prác. Usilovne na nich pracovali aj po návrate do školy, keďže mnohé si ešte vyžadovali nejakú tú úpravu a až potom ich pustili do tlače a pracovali na ich adjustácii.

Na výstavu sa všetci tešíme a včas oznámime miesto a termín výstavy.

FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA

Už po siedmy krát sa v priestoroch Kežmarského hradu konal Festival študentského remesla organizovaný Súkromnou spojenou školou Biela Voda v Kežmarku. A keďže v tomto roku Kežmarok oslavuje 750.výročie udelenia mestských práv, aj festival sa niesol v tomto duchu.

Hoci festival odštartoval už vo štvrtok lampiónovým sprievodom, v piatok sa podujatie začalo sprievodom v dobových kostýmoch historickým centrom mesta. A potom sa žiaci stredných škôl z celého Slovenska pustili do práce, na nádvorí hradu a v jeho okolí prezentovali rôzne remeslá a pred hradbami mali návštevníci možnosť nahliadnuť do života prvých osadníkov, ktorí dali základ vzniku mesta Kežmarok.

Aj naša škola mala na festivale zastúpenie. Žiačky druhého ročníka odboru propagačné výtvarníctvo predvádzali účastníkom svoje zručnosti- písanie ikon, ktoré sa učili v októbri počas stáže na Cypre v rámci projektu Erasmus+ financovaného zo zdrojov EÚ.

Žiaci predviedli svoju zručnosť aj v rôznych súťažiach. Jednou z nich bola stolárska súťaž, kde mali za úlohu dvojčlenné družstvá vyrezať v časovom limite drevenú misu. Porota ako najkrajšiu a najlepšie vydlabanú misu vybrala prácu práve našich žiakov, Benjamína Selveka a Matúša Neupauera. Z ich víťazstva sa veľmi tešíme a obom chlapcom blahoželáme.

Mgr. Zlatica Svitanová

UKONČENIE STÁŽE V KRAKOWE

Po úspešne absolvovanej dvojtýždňovej stáži v Krakowskich Szkolach Artystycznych s.c. Joanna Gaweł, Jerzy Gaweł v Poľskom Krakove sa vrátili naši žiaci plní elánu, nadšenia a nových nápadov. Spoločne s Mgr. Matúšom Matavom pripravujú výstavu prác fotografií z Krakova. Už sme všetci zvedaví a tešíme sa.

Mgr. Zlatica Svitanová

 

ERASMUS+ – stáž v Krakove

Dňa 31. 3. 2019 sa začala naša dvojtýždňová stáž v Krakove. Po príchode nás privítalo veľmi príjemné prostredie hostelu. Hneď po uložení batožín sme sa vybrali na večeru. Dnešný deň ubehol veľmi rýchlo, keďže je to deň príchodu a zároveň aj deň prvý. Chvíľu po večeri sme sa všetci stretli na izbe, kde sme sa oboznámili s harmonogramom.

Mgr. Matúš Matava

2019_02 Výber účastníkov na projekt Erasmus+ – mobilita Krakov

Výber účastníkov-oznam KRAKOV

Príspevok v magazíne č. 649 Kežmarskej televízie

KTV uverejnila príspevok o našej škole s názvom SUŠ – týždeň praktických zručností. Čas začiatku príspevku: 24 min 49 s.

Príspevok zverejnený na stránkach KTV tu:

Európsky Týždeň odborných zručností

Podujatie „Európsky týždeň odborných zručností“ je iniciatívou Európskej komisie prvýkrát vyhlásenou v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s cieľom podporiť kvalitné zručnosti a pracovné miesta.

Organizuje sa každý rok, pričom tretí ročník sa koná 5. až 9. novembra 2018.

Jeho súčasťou sú však aj podujatia prebiehajúce od 1. septembra do 31. decembra 2018.

Stredná umelecká škola v Kežmarku pripravila 8. novembra 2018 v rámci tohto podujatia deň plný rôznych aktivít súvisiacich s praktickou odbornou prípravou na výkon profesie. Hlavným prvkom tohto dňa je sprostredkovanie nových zručností účastníkov stáže na Cypre, ktorej sa zúčastnili v rámci projektu ERASMUS+ financovaného Európskou úniou. Predvedú a budú učiť rôzne techniky ostatných žiakov školy, ale aj záujemcov zo základných škôl a základných umeleckých škôl z okolia Kežmarku pozvaných na túto akciu.

Prezentácia prác, ukážky techník stáže na Cypre v rámci projektu Erasmus+:

 • ikonografia,
 • tvorba tradičnej a súčasnej mozaiky,
 • práca s hlinou- výroba symbolických zvierat (podľa nájdených artefaktov z antických vykopávok).
 • výroba špagátu z listov rastlín,
 • zhotovenie výpletu na stoličky tradičným cyperským spôsobom,
 • zhotovenie výpletu na nábytok z listov juky,
 • tvorba mozaiky- dekorovanie nábytku.

PC prezentácie

 • reštaurovanie nábytku na Cypre
 • výroba tradičných stoličiek z drevnatého feniklu,
 • výroba strieborných šperkov,
 • výroba keramiky na pôvodných drevených rotačných podstavcoch,
 • nástenná maľba.
Počas tohto dňa prebiehali ďalšie workshopy podporujúce odbornú prípravu žiakov.

Silueta času – kameň po kameni

Pokračovanie maľby z podujatia v rámci Dňa PSK na SUŠ. Cieľom je spoločne vytvoriť maľbu – „pohľad na naše mesto.“ Každý žiak školy vytvorí časť obrazu, vymaľuje štvorček, vytvorí časť „skladačky“. Tak, ako naše mesto muselo byť vytvorené kameň po kameni, náš obraz bude vytvárať kúsok po kúsku žiaci.

Workshop – portrétová fotografia

Práca so svetlom pri fotení portrétov vo fotoateliéri pod vedením lektorov z firmy FOMEI.

Prednáška s workshopom o konceptuálnom umení

Konceptuálne umenie vo vizuálnom umení a hudbe s Mgr.art. Adelou Piatnikovou.

Erasmus+ – ukončenie stáže na Cypre

Po troch týždňoch strávených na Cypre sa vrátili naši žiaci plní nových zážitkov, vedomostí a zručností, ktoré sa tam naučili. Venovali sa tam rôznym technikám – ikonografii, tvorbe moziky, práci s hlinou, nástennej maľbe, reštaurovaniu nábytku, rezbárstvu, výrobe tradičnej malej stoičky z feniklu, práci v plenéri. Okrem práce mali možnosť navštíviť Cyperské národné múzeum, množstvo kostolov a kaplniek i mašity, kde spoznávali cyperskú históriu, študovali dejiny umenia na Cypre.

Celý priebeh stáže môžete vidieť na facebookovej stránke https://www.facebook.com/SU%C5%A0-Kezmarok-1435277760058037/

Erasmus+ – stáž na Cypre

14.10.2018 odcestovalo našich 12 žiakov z odboru propagačné výtvarníctvo a konrezvátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb v sprievode 2 pedagógov na trojtýždňovú stáž na Cyprus. Priebeh celej stáže môžete sledovať na našej facebookovej stránke  

https://www.facebook.com/SU%C5%A0-Kezmarok-1435277760058037/

https://www.facebook.com/stredna.umelecka.skola.kezmarok/

2018_08 Výber účastníkov na projekt Erasmus+ – mobilita Cyprus

Výber účastníkov-oznam CYP