III.A PV2_NAV

DESKTOP BACKGROUND je výtvarná téma zameraná na výučbu počítačovej grafiky vo vektorovom programe Adobe Illustrator CC. Úlohou žiakov tretieho ročníka v odbore propagačné výtvarníctvo bolo architektonické pamiatky a objekty v krajine spracovať ako 2D grafiku. Téma bola zameraná na získanie zručností s využitím digitálnych technológii. Výsledky svojej tvorivosti žiaci exportovali do vektorových aj tlačových formátov. Výučba prebiehala na predmete navrhovanie.

vyučujúci: Mgr. Art. Jozef Česla

 II.A FD1_PGT

LOGO je propagačná téma zameraná na spracovanie počítačovej grafiky vo vektorovom programe Adobe Illustrator CC. Úlohou žiakov druhého ročníka v odbore fotografický dizajn bolo navrhnúť logotyp existujúcej firmy alebo vlastnú autorskú značku. Výsledný dizajn logotypov žiaci exportovali do prezentačných a tlačových formátov. Výučba prebiehala na predmete počítačová grafika a typografia.

vyučujúci: Mgr. Art. Jozef Česla

II.B GPD2 PGT

VZORKA / TAPETA / PATTERN je téma zameraná na získanie základných zručností vo vektorovom programe Adobe Illustrator CC. Úlohou žiakov druhého ročníka v odbore grafický a priestorový dizajn bolo graficky navrhnúť a vytvoriť pomocou kriviek a vektorových objektov plošnú 2D grafiku v podobe vzorky. Vzorka sa potom kopírovala ako viacnásobný opakovaný motív na veľkej výslednej tapete-patterne. Grafiku žiaci exportovali do prezentačných formátov. Výučba prebiehala na predmete počítačová grafika a typografia.

vyučujúci: Mgr. Art. Jozef Česla

OBÁLKA NA KNIHU je propagačná téma zameraná na návrh a spracovanie jednoduchej tlačoviny v layout zalamovacom programe Adobe InDesign CC. Úlohou žiakov štvrtého ročníka v odbore fotografický dizajn bolo navrhnúť obálku existujúcej knihy s využitím vlastnej fotografie. Výsledný nový dizajn knižnej obálky žiaci exportovali do tlačových formátov. Výučba prebiehala na predmete počítačová grafika a typografia.

vyučujúci: Mgr. Art. Jozef Česla