ŠTUDIJNÉ ODBORY

prijímacie skúšky

Maturita 2021

Oznamy pre žiakov v končiacom ročníku

Na základe aktuálnych informácií ministerstva školstva zo 04.01.2021 dochádza v školskom roku 2020/2021 k úpravám maturitných skúšok a to nasledovne:

  • ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021;
  • písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Termín bude presne určený ministerstvom školstva do 31. marca 2021;
  • ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021.
Viac info

učímenadiaľku.sk

KRúžky

 

 

 

 

 

 

 

Školská knižnica

 

 

Správca knižnice:

Mgr. Magdaléna Kasenčáková

 

Zoznam kníh

Otváracie hodiny:

PONDELOK: 10.20-11.10

STREDA:       08.20-11.10

PIATOK:         08.25-09.35

+ individuálne po dohode