ŠTUDIJNÉ ODBORY

Prijímacie skúšky

KRITÉRIÁ PRE TALENTOVÉ SKÚŠKY

pre školský rok 2020/2021

 

TERMÍN TALENTOVEJ SKÚŠKY: 16.04.2020

1. Talentová skúška:

a) skúška priestorového cítenia – kresba max. 50 bodov

(kompozícia, umiestnenie kresby v ploche,

proporcie – technika kresby,

linky – celkový dojem, čistota prevedenia)

b) skúška farebného cítenia – maľba max. 50 bodov

(kompozícia – nápaditosť, farebné prevedenie, tvorivý prístup – celkový dojem)

 

2. Priemerný prospech zo ZŠ (6. – 9. ročník): max. 50 bodov 

Spolu max. 150 bodov

Informácie pre záujemcov o štúdium umeleckých odborov

2. kolo prijímacích skúšok – iba na voľné miesta – termín: jún 2020 

 

Maturita 2020

Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

(PFIČ MS) v šk. roku 2019/2020:

termíny:

  • 17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. marca až 3. apríla 2020.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 03. až 08. septembra 2020. 

 

Ústna časť maturitnej skúšky v šk. roku 2019/2020:

termíny:

 25. – 29. máj 2020

Prehľad termínov maturitnej skúšky (PDF dokument)

 

 

Všetky potrebné informácie o maturitnej skúške nájdete na stránkach NUCEM – Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania:
Viac info

KRúžky

 

Gramatické minimum z anglického jazyka

Mgr. Stanislav Kovalčík

Gramatické minimum z nemeckého jazyka

Mgr. Martina Kavaschová

Literárno-dramatický krúžok

Mgr. Eva Sroková

 

 

 

Športový krúžok

Mgr. Marián Lojek

Textilné techniky

Mgr. Zlatica Svitanová

E-LEARNING (moodle)

na portál elektronického vzdelávania našej školy sa dostanete nasledovne:

Na portáli máte možnosť nájsť zadania od pedagógov, rôzne študijné materiály, elektronické testy a samozrejme najnovšie informácie ohľadom vašich predmetov.

 

Školská knižnica

 

 

Správca knižnice:

Mgr. Martina Kavaschová

 

Zoznam kníh

Otváracie hodiny:

PONDELOK: 10.20-11.10

STREDA:       08.20-11.10

PIATOK:         08.25-09.35

+ individuálne po dohode