Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, prijme do pracovného pomeru:

Učiteľa odborných výtvarných predmetov:

voľné pracovné miesto GD 08_2023