Učiteľa odborných  predmetov v odbore fotografický dizajn:

Voľné pracovné miesto FD_pdf.