PROJEKT RECYKLOHRY

Triedime odpady v rámci Recyklohier

Naša škola je zapojená do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia.

 

Červená zberná nádoba je umiestnená vo vestibule školy.

Každý žiak môže do zbernej nádoby vhodiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče, ako napríklad:

starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman, MP3 prehrávač…

ale tiež napríklad :

varnú kanvicu, kulmu, fén, akuskrutkovač…

 

Všetci žiaci sa môžu zapojiť aj do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.

 

Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa škola body, za ktoré žiakom zaobstaráme rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

 

            Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom, ktoré ich odovzdajú do zbernej nádoby v škole. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.

 

Zodpovednými učiteľmi za projekt sú Mgr. Anna Pirožeková a Mgr. Peter Toporcer.

 

Odovzdať vyradené drobné elektrospotrebiče môžete však aj svojmu triednemu učiteľovi, učiteľovi, školníkovi, vrátničke. Všetko prostredníctvom koordinátorov skončí na správnom mieste – v zbernej nádobe.

 

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť pri zbere elektroodpadu.