V rámci projektu Erasmus+ bol Strednej umeleckej škole v Kežmarku pridelený grant vo výške 62 476 eur z fondov Európskej únie na realizáciu projektu pod názvom „Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby“. Tento projekt umožnil žiakom našej školy žúčasniť sa na odborných stážach, ktoré prebehli v dvoch turnusoch.

V prvom turnuse sa trojtýždňovej odbornej stáže  v čase od 21.9. do 12.10.2015 sa zúčastnilo  12 žiakov a 2 vyučujúci v španielskej Ubede a v druhom turnuse od 11.10. do 1.11.2015 ďalších 12 žiakov a 2 vyučujúci absolvovali trojtýždňovú odbornú stáž v Pano Lefkara na Cypre.

 
Aktivity v projekte Erasmus+

Ani po skončení stáží v rámci projektu Erasmus+ sa neskončila naša práca a to, čo sa žiaci v rámci tohto projektu naučili, „nezaložili niekam do šuflíka“. Dôkazom toho je aj práca v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorú Zuzana Rišová a Róbert Jahoda venovali stoličke. A to stoličke, s ktorou sa stretli práve na Cypre, a ktorú v rámci stáže reštaurovali. V škole na hodinách odbornej praxe pod vedením Bc. Reznického vyrobili repliku cyperskej stoličky s vypletaným sedadlom, čo je práve jej zvláštnosťou. A hoci tá originálna mala sedadlo vypletané zo špagátov vyrobených z trávy, tá ich z jutového špagátu nie je o nič menej zaujímavá a bude slúžiť ako učebná pomôcka pri vyučovaní dejín nábytkovej kultúry.

Viac na https://www.facebook.com/Erasmus-SUS-Kezmarok-1435277760058037/?fref=ts

Mgr. Zlatica Svitanová

 
 
2016_01 Projekt Erasmus+ v Kežmarských novinách č.23/2015
O realizovaných aktivitách v rámci Projektu Erasmus+ sa môžete dočítať v Kežmarských novinách č.23/2015
 
 
2016_01 KTV č.501 – Projekty Strednej umeleckej školy

Kežmarský magazín č.201, z dňa 23.12.2015, uverejnil príspevok o projektoch našej školy uskutočnených v roku 2015 – Projekt Erasmus+ a Projekt Moderna s tradícia.

Príspevok je zverejnený na adrese:

        https://ktv.kezmarok.sk/archiv/470-kezmarsky_magazin_c_501.htm

        (začiatok príspevku 14min 09sek)

        názov príspevku: Projekty Strednej umeleckej školy

 
 
2015_10 Žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku na odbornej stáži na Cypre

Naša Stredná umelecká škola v Kežmarku sa snaží obohatiť štúdium žiakov o praktické skúsenosti aj mimo školy. A práve vďaka tejto snahe mali naši žiaci možnosť absolvovať v októbri 3-týždňovú stáž aj na Cypre v rámci projektu ERASMUS+ financovaného z fondov EÚ.

Ubytovaní sme boli v študentskom dome v malebnej dedinke Pano Lefkara, kde sa konali aj niektoré z aktivít pobytu. Žiaci vytvorili nádherné mozaiky, výrobky z hliny- vázičky, misky, zakončenia plotu v podobe hláv, nástenné maľby, lefkaritiky- cyperské výšivky, ale vyrábali i drobnosti v podobe šperkov z kože či hodvábnych kokónov, zreštaurovali stoličky, na ktorých sa naučili zhotovovať tradičný cyperský výplet, vyrezávali čelá na nábytok z borovicového dreva, vyrábali tradičné oplotenie…

Samozrejme náš pobyt nebol len o práci. Mali sme možnosť vidieť veľa krásnych zákutí a pamiatok na Cypre. Navštívili sme archeologické nálezisko z obdobia antiky na mieste starodávneho mesta Kourion s kúpeľmi, divadlom a Afroditiným chrámom, nádherný kláštor Machaira v horách, mešitu Hala Sultan pri soľnom jazere pri Larnake i ďalšie mešity a početné pravoslávne chrámy, múzeá, ale i hlavné mesto Nikóziu, mestá Limassol, Larnaku, mestečná Kornos, Kato Drys, pobrežie s prístavmi a plážami… A keďže počasie bolo prívetivé, hoci bol už október, niekoľkokrát sme sa i okúpali v mori.

Obohatením bolo aj stretnutie žiakov so slovenskou ambasádorkou na Cypre Oksanou Tomovou. Tá vysoko vyzdvihla ich práce zhotovené počas stáže, rovnako ako lektori a koordinátor stáže na Cypre Martin Clark, ktorí chválili žiakov, ako jedných z najlepších, s akými doteraz pracovali. A na konci pobytu si žiaci slávnostne prevzali certifikáty Europas Mobility z rúk Martina Clarka.

Ešte mi nedá nespomenúť i tunajšiu stravu. Špecifikom pre ňu bola škorica, a to takmer v každom pokrme, na čo my nie sme zvyknutí, takže je pochopiteľné, že sa už všetci nevedeli dočkať mamkiných rezňov.

A kto je zvedavý, viac sa môže dozvedieť a uzrieť na https://www.facebook.com/Erasmus-SUS-Kezmarok-1435277760058037/ .

Kežmarok, 02.11.2015

Mgr. Zlatica Svitanová

 
 
2015_10 Pobyt na Cypre cez projekt Erasmus+

Stredná umelecká škola v Kežmarku si vzala za dlhodobý cieľ pripravovať žiakov pre prax v odbore čo najdôkladnejšie. Dlhodobo aktívne vyhľadávame projekty, ktoré by nám k tomuto cieľu napomáhali. Jedným z takých projektov je projekt Erasmus+, ktorý zabezpečuje odbornú prax pre vybraných žiakov v zahraničí. Tento rok žiaci odišli na dva turnusy do španielskeho mesta Úbeda a na Cyprus. 

Pobyt našich študentov na Cypre môžete sledovať na facebooku:

https://www.facebook.com/Erasmus-SUS-Kezmarok-1435277760058037/

 
 
2015_10 Projekt ERASMUS+ na SUŠ v Kežmarku …píše sa na stránkach Prešovského samosprávneho kraja
Portál www.po-kraj.sk (Prešovského samosprávneho kraja) zverejnil 20.10.2015 článok o pobyte našich študentov v Španielsku, ktorý sa konal vďaka projektu Erasmus+.

Link na zverejnený článok:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality-2015/projekt-lerasmus-sus-kezmarku.html

Prepis článku:

Projekt ERASMUS+ na SUŠ v Kežmarku

20.10.2015
Žiaci kežmarskej SUŠ na stáži v Španielsku

Skupina 12-tich študentov zo Strednej umeleckej školy (SUŠ) v Kežmarku sa zúčastnila trojtýždňovej odbornej stáže v španielskej Andalúzii v meste Úbeda. Išlo o aktivitu v rámci projektu LERASMUS+ od 21. septembra do 12. októbra.Žiaci druhých a tretích ročníkov pracovali v miestnych firmách zameraných na grafický dizajn, videotvorbu, keramiku, fotografický dizajn.Okrem pracovnej činnosti absolvovali poznávacie výlety do miest známych svojou architektúrou, ako Granada, Cordoba či Malaga. Zúčastnili sa mnohých kultúrnych akcií, aj návštevy múzea keramiky, židovskej synagógy, centra výroby olivového oleja či Tapas night, kde spoznali špeciality španielskej kuchyne. Taktiež mali možnosť naučiť sa základy španielskeho jazyka na kurze organizovanom sprostredkovateľskou organizáciou Euromind.Na konci pobytu získali kežmarskí študenti certifikáty od svojich zamestnávateľov a tiež medzinárodný certifikát Europas Mobility, ktorý im v budúcnosti pomôže pri ďalšom štúdiu či hľadaní pracovného miesta.

Kežmarok 19. októbra 2015 Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka SUŠ
 
 
2015_10 Portál školský servis informoval o štúdiu našich študentov v exotike
Webový portál skolskyservis.sk informoval o pobyte našich študentov v Španielsku, ktorý sa konal v rámci projektu Erasmus+.
Názov článku:
 
ŽIACI STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V KEŽMARKU ABSOLVUJÚ PRAX V EXOTIKE
 
link na článok: https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/odborna-prax-strednej-umeleckej-skoly/22058-clanok.html

Prepis článku:

Žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku práve absolvujú odbornú prax v Španielsku a na Cypre.

Kežmarok 16. októbra 2015 (SkolskyServis.sk) – Stredná umelecká škola v Kežmarku si vzala za dlhodobý cieľ pripravovať žiakov pre prax v odbore čo najdôkladnejšie. Dlhodobo sami aktívne vyhľadávame projekty, ktoré by jej k tomuto cieľu napomáhali. Jedným z takých projektov je po projekte  Leonardo projekt Erasmus+, ktorý zabezpečuje odbornú prax pre vybraných žiakov v zahraničí. Tento rok žiaci odišli na dva turnusy do španielskeho mesta Úbeda a na Cyprus.
Trojtýždňová odborná prax spolu pre 24 žiakov prinesie do ich profesijných životopisov veľmi cenný údaj, no najmä im pomôže postúpiť o významný praktický krok dopredu v sebarozvoji a získavaní praktických skúseností, keďže žiaci čerpajú know-how priamo z firiem v odbore, ktorý študujú. Popri modelárskych aktivitách z hliny v tradične orientovaných rodinných firmách a vypaľovaní keramiky vo firmách orientovaných na turistov, pracujú aj v grafických programoch fotografických ateliérov a pre mestskú televíziu natáčajú programy, ktoré sa aj reálne vysielajú.
Po veľmi bohatom kultúrnom a voľnočasovom programe je na nezaplatenie aj jazyková zložka projektu, keďže žiaci sa aktívne učia aj španielčinu a angličtinu, ktoré sú komunikačnými jazykmi projektu. Táto odborná prax v zahraničí im nahrádza odbornú prax, ktorú by museli absolvovať na Slovensku, no určite nie takým prestížnym spôsobom.
PaedDr. Peter Paľonder
 
 
2015_10 Pobyt v Španielsku

POBYT V ŠPANIELSKU – hradený cez projekt Erasmus+  – Rozvoj tradičného umenia a remesiel v podmienkach súčasnej doby.

V dňoch od 21.09.2015 do 12.10.2015 sa 12 žiakov našej školy – Patrícia Kriaková, Lenka Regešová, Lenka Kancianová, Miriam Sivačková, Zuzana Maľaková, Monika Lizáková, Katarína Lahetová, Marek Jacko, Aurélia Staviarska, Jakub Belán, Katarína Benková a Klaudia Garabášová – spolu s dvoma pedagógmi – Ing. Bibianou Lizákovou a Mgr. Miladou Kotorovou zúčastnili pobytu v Španielsku cez projekt Erasmus+.

Žiaci pracovali v grafických firmách, vo fotoateliéroch, v televíznej stanici, v keramických dielňach, v interiérovom štúdiu. Okrem práce navštívili účastníci projektu množstvo architektonických pamiatok, koncertov, múzeí, ochutnali typické tunajšie jedlá. Navštívili historické mestá: Baeza, Cordoba, Malaga. Z ohlasov vyberáme:  

Patrícia Kriaková: „Španielsko mi dalo veľkú príležitosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku a fotografovať krajinu plnú inej kultúry a iných ľudí.“

Lenka Regešová: „Zdieľať niekoho životný sen na chvíľu spolu s ním zmení viac ako len pohľad na váš život.“

Lenka Kancianová: „Bola to veľmi dobrá skúsenosť do budúcna. „Určite by som takýto ERASMUS odporúčala každému kto chce v živote niečo dosiahnuť.“

Miriam Sivačková: „Počas trojtýždňovej odbornej praxe, som získala nové zručnosti ohľadom grafických programov a naučila som sa väčšej zodpovednosti a samostatnosti.“

Zuzana Maľaková: „Na pobyte sme spoznali novú krajinu a život v nej, ako sa pracuje vo fotoštúdiu, získala som nové skúsenosti s úpravou fotografií.“

Monika Lizáková: „Som veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa praxe v Španielsku. Naučila som sa robiť veľa nových vecí vo fotošope a získala som základy španielčiny.“

Katarína Lahetová: „V Španielsku som spoznala množstvo nových zaujímavých ľudí v práci a okolí. Spoznala som kultúru a zvyky miestnych obyvateľov a ochutnala som španielske známe jedlá. Počas trojtýždňovej odbornej praxe, som získala nové zručnosti ohľadom grafických programov a naučila som sa väčšej zodpovednosti a samostatnosti. Videla som množstvo pamiatok.“

Marek Jacko: „V Španielsku sa mi páčilo, cítil som sa tam dobre, naučil som sa nové veci, som maximálne spokojný.“

Aurélia Staviarska: „ Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto projektu v Španielsku. Videla som veľa skvelých pamiatok a tiež obrazy v múzeu Picassa. S mojou prácou som bola spokojná, šéf bol skvelý.“

Dňa 14.10.2015, Milada Kotorová