Nadácia VSE

Podpora malých inovácií 2022
Získali sme grant na Virtuálnu učebňu dejín umenia a kultúry – CIVILIZÁCIE DOBY BRONZOVEJ.
 
Bol nám pridelený finančný príspevok vo výške 5 730,00€
 
Tešíme sa, že môžeme investovať tieto prostriedky do kvality moderného vzdelávania a tak rozšíriť už vytvorené virtuálne prostredie o ďalšie historické obdobia.