Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

… umením meníme svet …  

 

 

2023/2024
práce žiakov

2021/2022
práce žiakov

2020/2021
práce žiakov

2019/2020
práce žiakov