umelecká činnosť učiteľov ŠUP
výstava

Absolventi v meste
výstava

MALÉ VEĽKÉ KROKY
výstava

Najlepší z nás
výstava

Podtatranské múzeum Poprad
výstava

Šumenie
výstava

Moje neistoty
výstava / Ocenenie

Výstavná sieň Kežmarok
výstava

fotky

Kroky, stopy, činy… skutky, zážitky, priateľstvá, okamihy, neľahké rozhodnutia… umelecké napredovanie, tvorivosť, príbehy mladých umelcov, odborné vedenie pedagógov, výstavy… vôňa ateliérov, radosť z tvorby… umenie a remeslo, ktoré nadchýňa…umenie nadčasové, ale aj plné tradícií….

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku je progresívnou školou, ktorá zohľadňuje potreby trhu a prispôsobuje svoju edukačnú činnosť, aby jej odbory kráčali paralelne s dobou a spĺňali jej moderné požiadavky. Svojim študentom pomáha rásť v poznaní a rozvíjať ich talent tak, aby sa z nich stali úspešní kreatívni ľudia, ktorí budú prínosom pre spoločnosť.

TENTO ŠKOLSKÝ ROK ŠKOLA OSLAVUJE SVOJE KRÁSNE JUBILEUM 25 ROKOV. ČAS KEDY TREBA BILANCOVAŤ, OBZRIEŤ SA, ALE AJ PLÁNOVAŤ, ČI NEBÁŤ SA SNÍVAŤ ALEBO MENIŤ. NAJKRAJŠÍM A NAJSILNEJŠÍM GESTOM, KTORÉ MÔŽEME K ÚCTE NAŠEJ ALMA MATER PRISPIEŤ JE, PONÚKNUŤ JEJ PRIATEĽOM, RECIPIENTOM UKÁŽKU TOHO, ČO ŠIKOVNÉ RUKY A UM TVORIVÝCH ŠTUDENTOV PRINIESLI V PRIEREZE ČASU.

Samotný výber a rozvrhnutie diel Výstavy 25 (K)ROKOV je zrkadlom a prierezom tvorby umeleckého usporiadania jednotlivých odborov, ktoré na škole boli alebo v súčasnosti sú. Koncentrácia remeselnej priestorovej tvorby, úžitkových predmetov, klasických či experimentálnych techník maľovania, kostýmovej tvorby, fotografie, keramiky, multimédií, či moderného podhľadu na dizajn a grafiku do jednej expozície prináša komplexný pohľad na život školy, ktorá oslavuje svoj najkrajší vek.

Nech motto UMENÍM MENÍME SVET je pre všetkých, ktorí túto školu tvoria, boli alebo sú jej súčasťou synonymom hodnôt a jedinečnosti, ktorú naša škola má. Všetko najlepšie a veľa úspešných (K)ROKOV.

Výstavná sieň Hlavné námestie č.64 060 01 Kežmarok

V čase od: PO-PIA: 9:0017:00 hod. SOB: 9:0013:00 hod.

Výstava sprístupnená pre verejnosť od 17.3. – 3.6. 2023

 

 

25. (K)ROKOV_ výstava k 25. výročiu ŠUP Kežmarok _ video pozvánka

fotky / Článok

PČOZ v kaštieli Strážky

 

Praktickú časť odbornej zložky majú maturanti úspešne za sebou. Naša talentovaná tretiačka Sarah Vnenčáková pripravila fotoreportáž z priebehu maturitnej skúšky. Prostredníctvom fotografií môžete zažiť maturitnú atmosféru a niekoľkých žiakov v akcii.😉
Naši štvrtáci obhajovali svoje maturitné projekty v krásnom prostredí KAŠTIEĽA STRÁŽKY 10. a 11. mája. 
 
 
NAJLEPŠÍ Z NÁS
Expozícia výstavnej siene v kaštieli Strážky prezentuje tvorbu vlastných projektov mladých ľudí, plných nadšenia, tvorivých inšpirácií a kreatívnych pohľadov na rôzne témy a zadania.
 

Výstava výtvarných diel pedagógov ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU.
Priestormi mestskej knižnice v Kežmarku Vás prevedie umelecká tvorba aktívne činných učiteľov, ktorí pôsobia ako vyuču

Jozef ČESLA / Zuzana GIRGAŠOVÁ / Lenka HONČÁROVÁ / Milada KOTOROVÁ/ Matúš MATAVA /Katarína NEBUSOVÁ / Ľudovít TIMKO

Prítomné sú diela starého, moderného aj súčasného umenia vo vzájomných dialógoch a neočakávaných vzťahoch. Spojenia diel a rôznych výtvarných techník odzrkadľujú rozmanitosť tvorby a šumy tvorivých inšpirácií autorov.
Veľkorysé inštalácie dotvárajú priestor mestskej knižnice, vytvárajú unikátnu atmosféru a pootvárajú dvere do bohatej ponuky knižných titulov.

Výstava bude sprístupnená do konca septembra 2023.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Vernisáž výstavy 

Človek môže mať mnoho rôznych nálad, ale má jednu dušu a túto dušu rafinovane vkladá do celej svojej práce. Každý umelec ponorí štetec do svojej duše a namaľuje do obrazu svoju vlastnú povahu.

21. apríla sa zišli zamestnanci Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, aby otvorili výstavu s názvom ŠUMENIE, ktorá je inštalovaná v priestoroch mestskej knižnice v Kežmarku.

 

fotky / článok

MOJE (NE)ISTOTY

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU KAŽDOROČNE ORGANIZUJE SÚŤAŽ VÝTVARNEJ TVORIVOSTI  ŽIAKOV II. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL.

 

Informácie / fotky / články / videá

 

 

 

Umelecká

činnosť

našich

kolegov

 

25 (K)rokov ŠUP v Kežmarku

Kroky, stopy, činy…skutky, zážitky, priateľstvá, okamihy, neľahké rozhodnutia… umelecké napredovanie, tvorivosť, príbehy mladých umelcov, odborné vedenie pedagógov, výstavy… vôňa ateliérov, radosť z tvorby…umenie a remeslo, ktoré nadchýňa…umenie nadčasové, ale aj plné tradícií….
 
Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku je progresívnou školou, ktorá zohľadňuje potreby trhu a prispôsobuje svoju edukačnú činnosť, aby jej odbory kráčali paralelne s dobou a spĺňali jej moderné požiadavky. Svojim študentom pomáha rásť v poznaní a rozvíjať ich talent tak, aby sa z nich stali úspešní kreatívni ľudia, ktorí budú prínosom pre spoločnosť.
 
Tento školský rok škola oslavuje svoje krásne jubileum 25 rokov. Čas kedy treba bilancovať, obzrieť sa, ale aj plánovať, či nebáť sa snívať alebo meniť. Najkrajším a najsilnejším gestom, ktoré môžeme k úcte našej Alma mater prispieť je, ponúknuť jej priateľom, recipientom ukážka toho, čo šikovné ruky a um tvorivých študentov priniesli v priereze času.
 
Samotný výber a rozvrhnutie diel Výstavy 25 (K)ROKOV je zrkadlom a prierezom tvorby umeleckého usporiadania jednotlivých odborov, ktoré na škole boli alebo v súčasnosti sú. Koncentrácia remeselnej priestorovej tvorby, úžitkových predmetov, klasických či experimentálnych techník maľovania, kostýmovej tvorby, fotografie, keramiky, multimédií, či moderného podhľadu na dizajn a grafiku do jednej veľkej expozície prináša komplexný pohľad na život školy, ktorá oslavuje svoj najkrajší vek.
 
Nech motto UMENÍM MENÍME SVET je pre všetkých, ktorí túto školu tvoria, boli alebo sú jej súčasťou synonymom hodnôt a jedinečnosti, ktorú naša škola má. Všetko najlepšie a veľa úspešných (K)ROKOV.

Výstava 25 (K)ROKOV našej ŠUP v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade

ĎAKUJEME učiteľom a žiakom za zodpovedný a tvorivý prístup pri príprave a komponovaní  výstavného priestoru.

čLÁTOK / FOTKY / Reportáž

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU a obchodné centrum FORUM POPRAD Vás pozývajú na výstavu bannerov absolventských prác, ktorá nesie príznačný názov MALÉ VEĽKÉ KROKY.

Jednotlivé fotografické kompozície prezentujú tvorbu študentov odboru propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn. Expozícia dáva možnosť recipientovi spoznať prierez realizácie, ale aj výstupy jednotlivých maturitných zadaní, ktoré žiaci realizovali v predošlom školskom roku.Pluralita spracovania a rôznorodosť uchopenia tém i obsahu jednotlivých zadaní vypovedá o pripravenosti žiakov pre trh práce a všestrannom zameraní vo svete umeleckého dizajnu.Komerčné témy, grafika, fotografia, maľba, dokument, priestorová tvorba… živé a pestré spracovanie s príbehom a odzrkadlením vnútorného postoja mladých autorov… To všetko môžete vidieť pri prehliadke bannerov v OC Forum Poprad.

.Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 12.9.do 25.9. 2022.

Tešíme sa na VAŠU účasť.

ŠUP Kežmarok … už 25 rokov s Vami…

MY - FORUM POPRAD
výstava

MALÉ VEĽKÉ KROKY
výstava

ZÁTIŠIE V RAMAGU
výstava

MOJE (NE)ISTOTY 2022
výstava

Svetlo v krajine

 

Výstava študentských fotografií pod názvom Svetlo v krajine bola obohacujúcou skúsenosťou. Dňa 17.5. sa v múzeu Tatranskej kinematografie a fotografie konala vernisáž Svetlo v krajine, kde boli vystavené fotografické práce súčasných i minulých žiakov školy. Obohatením výstavy boli mladé talenty zo Základnej umeleckej školy, ktoré svojou hudbou spríjemnili celú vernisáž. ,, Na výstavu som išla z celou mojou rodinou. Bola to prvá výstava, kde som mala aj ja svoje fotografie a chcela som vedieť, aké to je, vidieť svoje fotografie niekde vystavené a taktiež sa pozrieť na práce mojich spolužiakov či iných žiakov našej školy. Bolo príjemné pozerať sa na ľudí, ako si obzerajú práce nás žiakov a ich pozitívne ohlasy. Po obohacujúcej vernisáži bolo pre hostí pripravené občerstvenie aj niečo sladké pod zub. Som rada, že som sa tejto vernisáže zúčastnila a že som mohla vidieť ako ľudia reagujú na naše práce. Ďakujem aj našej škole, že sme sa do toho zapojili a že sme tak mohli zažiť niečo nové.
Karolína Artimová 3.B

.

Malé veľké kroky

Žiaci končiaceho ročníka Školy umeleckého priemyslu Vás pozývajú na výstavu absolventských prác, ktorá nesie príznačný názov MALÉ VEĽKÉ KROKY.
 
Výstava prezentuje tvorbu študentov odboru propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn. Expozícia zachytáva tvorbu 22 mladých umelcov, ktorých tvorba prekypuje pluralitou spracovania a rôznorodosťou uchopenia tém i obsahu jednotlivých zadaní. Komerčné témy, grafika,fotografia, maľba, dokument, priestorová tvorba..živé a pestré spracovanie s príbehom a odzrkadlením vnútorného postoja mladých autorov. Jednotlivé výstupy vypovedajú o pripravenosti žiakov pre trh práce a všestrannom zameraní vo svete umeleckého dizajnu.
Ku všetkému čo je veľké, prvým KROKOM je odvaha. Prajeme našim žiakom odvahu robiť v živote veľké, silné, dobré a výrazne kroky, ktoré aj vďaka umeniu môžu meniť svet. 🍀
 
Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 12.5. – 4.6. vo Výstavnej sieni na Hlavnom námestí 64.

Vernisáž výstavy: Moje (ne)istoty 2022

 

Pondelkové slnečné popoludnie sa v Mestskej výstavnej sieni na Kežmarskom námestí otvárala výstava s názvom Moje (ne)istoty, ktorú každoročne organizuje naša škola. Okrem samotnej vernisáže prebiehalo oceňovanie výhercov výtvarnej a fotografickej súťaže, ktorí boli ocenení v rámci jednotlivých kategórií krajského kola.

Poslaním súťaže je vyhľadávanie talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať a rozvíjať ich nadanie, talent a viesť ich k zmysluplnému využívaniu voľného času.

Výtvarná a fotografická súťaž Moje (ne)istoty má svoju tradíciu od roku 2014. Každý rok sa nesie v inej pod téme. Myšlienka, nad ktorou sa zamýšľali žiaci tento rok sa niesla v téme: Vidím sa v tieni. Súťažilo sa v piatich kategóriách a do súťaže bolo prihlásených 144 prác z 20 škôl.

Vernisáž výstavy Moje (ne)istoty svojim klavírnym vstupom otvorili talentované žiačky Základnej umeleckej školy z Lendaku.

V úvode sa všetkým prítomným prihovorila riaditeľka Školy umeleckého priemyslu p. Perignáthová.

Tento ročník sa konal pod záštitou poslankyne európskeho parlamentu Miriam Lexmann, ktorá prijala pozvanie a poctila nás svojou prítomnosťou. Pani Lexmann napriek pracovnému zaťaženiu a mnohým povinnostiam navštívila Kežmarok a strávila čas s mladými výtvarníkmi, ktorých povzbudila a štedro ocenila.

Slová povzbudenia a svoju podporu vyjadril aj prednosta okresného úradu v Kežmarku Vladimír Škára, ktorý sa tiež prihovoril všetkým prítomným.

Za hodnotiacu komisiu a porotu, ktorá vyberala víťazné diela sa účastníkom prihovoril člen hodnotiacej komisie, textár a výtvarník Vlado Krausz.

Slávnostná vernisáž mala bohatú účasť a zastúpenie v rámci mnohých škôl, ktoré sú na území Prešovského kraja. Ocenením žiakom v jednotlivých kategóriach boli odovzdané diplomy a ceny. Bodkou za oficiálnou časťou bol klavírny vstup v podaní žiačok ZUŠ z Lendaku. Priebeh celého hodnotenia a vernisáže viedol zástupca pre odborné vzdelávanie Jaroslav Sarna.

Umením meníme svet… To je motto našej školy… a načo by bola krása a umenie tam, kde nie je láska? Prajeme Vám všetkým svet plný umenia, svet krásy, lásky a svet pokoja v ktorom je mier.

 

Výstava potrvá do 30. 3. v čase od: PO-PIA 9:00- 17:00 hod. / SO 9:00 – 17:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Maľby zátišia a krajiny v podaní našich študentov v divadle Ramagu.

 

Ternmín Výstavy: 14. 01.- 14. 03. 2022

 

OKNO MINULOSTI

 

OC Max Poprad a Škola umeleckého priemyslu Kežmarok, Vás pozývajú na výstavu umeleckej tvorby žiakov 2. ročníka odboru FOTOGRAFICKÝ DIZAJN. 

Výstava je sprístupnená od 9.11. – 9.12. 2021 

Tešíme sa na Vašu návštevu

3. septembra 2021 –  27. septembra 2021

Od 3. do 27. septembra vás pozývame na výstavu záverečných prác a výber z umeleckej tvorby absolventov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. Práce sa realizovali počas dištančného vzdelávania a v čase návratu do školských lavíc, po uvoľnení pandemických opatrení.

V rámci pripravenej expozície môžete zahliadnuť bannery, ktoré odzrkadľujú priebeh tvorby záverečných zadaní maturantov, ale aj dokumentáciu vytvorených produktov a artefaktov v digitálnom prevedení.

Výstava ponúka kompaktný obraz o tvorbe v rámci umeleckých predmetov propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn, konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb.

MY 2021
výstava

Juraj Hertz v Banskej bystrici
výstava

Covid - izmus
výstava

Šupka v Ramagu
výstava

MY

Výstava záverečných prác absolventov školy &  výber z tvorby žiakov ŠUP Kežmarok

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku Vás pozýva na výstavu záverečných prác a výber z umeleckej tvorby žiakov. Práce sa realizovali počas dištančného vzdelávania a v čase návratu do školských lavíc, po uvoľnení pandemických opatrení, v druhom polroku tohto školského roka.

V rámci pripravenej expozície môžete zhliadnuť bannery, ktoré odzrkadľujú priebeh tvorby záverečných zadaní maturantov ale aj dokumentáciu vytvorených produktov a artefaktov v digitálnom i autentickom prevedení.

Výstava odráža aj činnosť žiakov nižších ročníkov a ponúka návštevníkovi kompaktný obraz o tvorbe v rámci umeleckých predmetov ako počítačová grafika, výtvarné experimenty, klasická maľba, fotografia, priestorová tvorba či alternatívne street artové techniky…To všetko a omnoho viac pripravili študenti a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu pre návštevníkov galérie

POCTA JURAJOVI HERZOVI

Štátna vedecká knižnica – Banská Bystrica  _ 20.10. – 27. 10. 2020   

 

Ďalšia výstava z tvorby našich žiakov  pod vedením p. Mgr. Art. Jozefa Česlu uzrela svetlo sveta v Banskej Bystrici. Priestor na vystavenie grafík, plagátov, ale aj inej tvorby, nám poskytla Štátna vedecká knižnica. Výstava návštevníkom knižnice bude sprístupnená  od 20.10. do 27.11.2020. 

 

(z webu štátnej vedeckej knižnice v BB) 

 Kiná, divadlá, plavárne a fitká zatvorené, ale my Vám naďalej môžeme poskytovať naše služby a spríjemniť tieto ťažké dni aj novými výstavami. Od dnes sme sprístupnili výstavu výtvarných návrhov emisií poštových zámok a nové tvorivé interpretácie filmových plagátov študentov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku k pocte osobnosti – režiséra Juraja Herza. Výstava je určená pre jednotlivcov a bude prístupná do 27. novembra 2020.

COVID-IZMUS

výstava FORUM POPRAD_ 1.10. – 18. 10. 2020   

 

 

Realizácia záverečnej  práce žiakov 4. ročníkov počas dištančného vzdelávania na ŠUP Kežmarok v čase prerušenia výučby z dôvodu šírenia vírusu – Covid 19 prebiehala v zmenenej forme ako doteraz. Žiaci namiesto PČOZ realizovali SÚBORNÚ PRÁCU v ktorej mali možnosť preukázať nadobudnuté zručnosti v rámci jednotlivých odborov. Z dokomentovanej činnosti a produktov sme pripravili súbor bannerov.

 

Aj tento rok sa nám v rámci spolupráce s obchodným centrom FORUM Poprad podarilo v ich priestoroch  inštalovať výstavu z tvorby našich žiakov. Výstava nesie príznačný názov: COVID-IZMUS. Súbor bannerov, ktoré môžete vidieť v átriu na 1. poschodí obchodného centra, prezentuje súborné záverečné projekty našich absolventov, ktoré vznikali v ich domácich ateliéroch v čase dištančného vzdelávania.

Tešíme sa záujmu o tvorbu našich žiakov a sme hrdí na to, že môžeme spoločne umením meniť svet.

 
 
 
 

„Sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti robia zo žltej farby slnko.“

—  Pablo Picasso

ŠUP – KA V RAMAGU

Počas leta 2020 sme poskytli kolekciu obrazov divadlu RAMAGU do Spišskej Starej Vsi. Tento kreatívny priestor a jeho aktéri ponúkajú návštevníkom veľa zaujímavých podujatí. Teší nás že obrazy našich žiakov môžu dopĺňať tento  tvorivý priestor.  

Moje (ne)istoty 2020
výstava

Umením meníme svet
výstava

MIKRA
výstava

Pocta Jurajovi Herzovi
výstava

Moje (ne)istoty 2020

Krajská výtvarná a fotografická súťaž Moje (ne)istoty,  pod záštitou predsedu PSK a št. tajomníka MŠ.

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku každoročne pripravuje krajskú výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty, ktorá je pod záštitou predsedu PSK a št. tajomníka MŠ.Výstava je inštalovaná v nových priestoroch výstavnej siene v Kežmarku, kde mala tiež prebiehať vernisáž a slávnostne odovzdávanie cien. 

„Umenie je podpis civilizácií.“Takýto symbolický odkaz môžeme čítať v dielach mladých autorov z prešovského kraja a partnerských miest mesta Kežmarok.„Motto a pod téma tohto ročníka sa niesla v silnej myšlienke, ktorá jeveľmi pálčivá aj v aktuálnej situácii v ktorej sa naša spoločnosť nachádza. „Kam sa ponáhľaš!? Zastav sa a všimni si ma…“ Nad touto témou sa prostredníctvom kreatívneho výtvarného spracovania zamýšľalo niekoľko stoviek žiakov.Do súťaže bolo prihlásených celkovo 163 prác z 29 škôl. Žiaci sa mohli zapojiť do štyroch kategórii,Kresba maľba a kombinovaná technikapre ZŠ, ZUŠ a SŠ. Stredoškoláci mali pripravenú aj kategóriu – fotografia. Práce hodnotila nezávisláodborná porota. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou.

Umením meníme svet

Výstava výtvarných diel žiakov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.

Vernisáž výstavy: 13.1. 2020 o 13.00 hod. Výstavná sieň, Hlavné námestie č. 64 Kežmarku

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DIEL ŽIAKOV  ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU

 

Byť kreatívny nie je koníček, je to spôsob života…

Kreativita, nadanie, tvorba, nápaditosť, talent… to všetko a omnoho viac spája ľudí, ktorí sa rozhodli svoj životný štýl a spôsob bytia podriadiť umeniu. Hovorí sa, že umenie nie je chlebom, ale vínom života….Sme hrdí na to, že zameranie našej školy môže oponovať tomuto tvrdeniu a ponúka širokospektrálne uplatnenie v umeleckom priemysle, po ktorom je čim ďalej tým väčší dopyt.

Návštevníkom výstavy so špecifickým názvom – Umením meníme svet,  ponúkame ukážky tvorby v podaní malých tematických kolekcií, ktoré odrážajú činnosť našich študentov v rámci jednotlivých odborov. Ide o diela aktuálnych študentov ale aj výber z archívov.

Z fotografickej tvorby ponúkame časť z cyklu čiernobielej fotografie, znázorňujúcej minimalizmus v architektúre. Výstava ponúka aj ukážky produktovej fotografie, či rôzne iné, kreatívne spracované témy.  

 

Grafický dizajn v zastúpení  návrhov na poštové známky, logo školy, priemyselné a umelecké produkty a iné 2D grafické štúdie. Pre milovníkov maľby  sú pripravené súbory diel realizované nezvyčajnými výtvarnými a maliarskymi technikami. Ide o abstraktné, figurálne, rastlinné či krajinárske motívy.

Avšak výstava ponúka aj priestorové diela v podobe reliéfov z hliny či originálnej techniky falošného emailu. Priestor galérie je doplnený drevenými plastikami, ktoré odrážajú talent niekdajších študentov umeleckého rezbárstva a potvrdzujú podstatu zamerania školy.

Výstava odráža umeleckú tvorbu žiakov jednotlivých študijných odborov ŠUP v  Kežmarok. Výberom diel citlivo odráža a charakterizuje rukopis žiakov a pedagógov, ktorí sa snažia prostredníctvom výtvarného umenia meniť svet.

Táto výstava je dôkazom toho, že sa im to darí.

 

MIKRA – FORUM Poprad

Minimalist photography of Krakow

 

Výstava v priestoroch OC Forum Poprad ponúka minimalistické fotografie, ktoré sú výsledkom umeleckej stáže v Krakowe.

Pocta jurajovi herzovi

Juraj Herz a jeho tvorba

Pri príležitosti nedožitých 85. narodenín filmového režiséra, scenáristu a herca Juraja Herza sa 16. septembra 2019 konalo v kežmarskom kine Iskra podujatie Pocta Jurajovi Herzovi. Podujatie bolo spojené so slávnostným odhalením pamätnej tabule a projekciou krátkeho dokumentu o tejto významnej osobnosti a jeho filmu Petrolejové lampy.

Súčasťou podujatia bola výstava prác našich žiakov na tému Juraj Herz a jeho tvorba, prezentujúca výtvarné návrhy emisií poštových známok a nové tvorivé interpretácie filmových plagátov.

Náš kolega Mgr.art. Jozef Česla pripravil pri tejto príležitosti rytinu portrétu Juraja Herza, ktorá určite potešila všetkých filatelistov.