Výstava 25 (K)ROKOV našej ŠUP v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade

Oslava 25. výročia založenia Školy umeleckého priemyslu je popretkávaná mnohými sprievodnými aktivitami a výstavami. Jednou z nich je putovná výstava s príznačným názvom 25 (K)ROKOV, ktorá bola 7. 9. slávnostné otvorená v Podtatranskom múzeu v Poprade.

Krásny priestor zaplnila inštalácia výberu diel, ktoré vznikali v jednotlivých odboroch od vzniku školy až po súčasnosť.

ĎAKUJEME učiteľom a žiakom za zodpovedný a tvorivý prístup pri príprave a komponovaní  výstavného priestoru.

reportáž: TV Poprad

Výstava je sprístupnená pre verejnosti  do 20. 11. 2022

UT-NE: 9:00 hod. – 16:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.