Monthly Archives: október 2021

Zbierka: Hodina deťom – aj na našej škole

Hodina deťom, je verejná zbierka, ktorá nepretržite pomáha deťom a mladým ľuďom v rôznych krízových situáciách. Dnes sa konal jej 23. ročník, a tak sme sa do nej zapojili aj my. Ako dobrovoľníčky boli vybrané žiačky tretieho ročníka, ktoré spoločne žiakom a učiteľom povedali o tejto zbierke, a tí následne pomohli tejto dobrej veci svojim […]

Workshop land artu a luminografie

14. októbra počas pekného jesenného popoludnia sa naši žiaci vybrali do Strážok, kde sa venovali LAND ARTU a fotografovaniu parku technikou LUMINOGRAFIE. Účastníci celej akcie boli prevažne študenti zapojený do krúžku s názvom LUMONOGRAFIA, ktorý je podporený z projektu: Operačný program ľudské zdroje. Pod vedením pedagógov žiaci nadobudli skúsenosť s nezvyčajnou fotografickou technikou. Ide o […]

Žiacka školská rada v akcii: Deň zdravej výživy a deň chrbtice

Po náročnom predchádzajúcom školskom roku, kedy sme sa my žiaci nemali možnosť stretávať v škole a vymýšľať nejaké aktivity, sme sa našu činnosť, teda činnosť staro-novej Žiackej školskej rady, rozhodli rozbehnúť významnými dňami v kalendári. Zaujal nás 16.október, ktorý bol svetovým dňom výživy, ale aj svetovým dňom chrbtice a 18.október bol zase svetovým dňom monitorovania vody. Pripravili sme si […]

Exkurzia do Kežmarského lýcea

Dňa 14.októbra 2021 sme sa s pani učiteľkou Srokovou zúčastnili exkurzie v Kežmarskom evanjelickom lýceu. Expozíciou nás sprevádzala pani Katarína Slavíčková, ktorá nás oboznámila s mnohými zaujímavými faktami a skutočnosťami týkajúcimi sa existencie a fungovania tejto školy a tiež života študentov, ktorí tu študovali. Práve tu trávili svoje študentské časy najvýznamnejší literáti, historici, filozofi, lekári, technici i matematici. Najvýznamnejším študentom Kežmarského evanjelického […]

Pocta Aurelovi Viliamovi Scherfelovi. Autorská báseň p. učiteľky Mgr. L. Hončárovej

Dňa 6.10. 2021 bola v Poprade  – Veľkej na fasáde Scherfelovho Domu slávnostne odhalená bronzová busta Aurela Viliama Scherfela, od známeho pražského akademického sochára Zdeňka Hošeka. Inšpiráciu k plastike čerpal len z niekoľkých starých fotografií. Osobnosť A. V. Scherfela je v Poprade – Veľkej citeľná a hmatateľná do dnešných čias. Tohto podujatia sa zúčastnila aj […]

Maľovali sme logo pre ZŠ M.R. Štefánika

Fotograf, politik, astronóm a vojenský letec… hovorí vám to niečo? Pokiaľ ste si spomenuli na M. R. Štefánika tak ste sa trafili! Žiaci 3. Ročníka KRD pod dohľadom pána učiteľa Kovalčíka vytvorili maľbu loga na stene základnej školy M.R. Štefánika v Spišskej Belej.Trvalo to 3 dni, ale ,, Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet […]

Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich a slabozrakých

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú […]