Workshop land artu a luminografie

14. októbra počas pekného jesenného popoludnia sa naši žiaci vybrali do Strážok, kde sa venovali LAND ARTU a fotografovaniu parku technikou LUMINOGRAFIE. Účastníci celej akcie boli prevažne študenti zapojený do krúžku s názvom LUMONOGRAFIA, ktorý je podporený z projektu: Operačný program ľudské zdroje.
Pod vedením pedagógov žiaci nadobudli skúsenosť s nezvyčajnou fotografickou technikou. Ide o kreslenie do tmy pomocou svetla a vytváranie zaujímavých svetelných námetov zakomponovaných v krajine.
Najskôr však bolo potrebné pripraviť rôzne špirály a tvary, ktoré sme vytvárali z lístia. Keď sa zotmelo, tak sme si pripravili fotoaparáty, statívy …a už sa len fotilo, nastavovalo, svietilo a tak nám vznikali krásne fotografie.
Táto skúsenosť nás žiakov posunula o niečo ďalej. Ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie pripravili. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu akciu.

foto: Mgr. Matúš Matava

text: Karolína Artimová